2014-02-18

Annika Elias: När lönesamtalet är en charad

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Det är inte ovanligt att en chef har några hundralappar att spela med när det gäller att premiera goda insatser. Individgarantier eller andra centralt förhandlade lönepåslag har ätit upp allt löneutrymme.

Vem sätter lön för dina medarbetare? Svaret borde vara självklart – du som chef. Men för väldigt många chefer och medarbetare är lönesamtalen ett spel för gallerierna. Makten över lönen ligger inte hos närmaste chef eller ens i företaget, utan lönen bestäms på annat håll i centrala förhandlingar.

Det är inte ovanligt att en chef har några hundralappar att spela med när det gäller att premiera goda insatser. Individgarantier eller andra centralt förhandlade lönepåslag har ätit upp allt löneutrymme.

Att investera tid, kunskap och förtroendekapital i lönesamtal där man inte har något att erbjuda är förödande för chefens möjlighet att använda lönen som ett av verktygen i ledarskapet.

De anställda upplever att hur hårt man än jobbar så blir det ingen stor skillnad mellan dem och arbetskamraten som inte presterar.

För arbetsgivaren blir lönen till största delen en kostnad som betalas ut utan att man vet vad man får tillbaka. Arbetar lönekostnaden verkligen för företagets utveckling? Eller blir den bara en ”död” utgift som går att påverka väldigt lite, som lokal- eller elkostnader?

Men de stora förlorarna är företagens chefer. Som tvingas till årliga lönesamtalscharader där alla inblandade vet att kompetens inte avgör. Där det egentligen inte spelar någon roll om du nått dina mål eller inte. Där samtalet snarare är demotiverande än uppmuntrande och styrande för fortsatt utveckling. Att ändra ett paradigm i lönesättningen tar tid och kräver uthållighet. Men vinsten är nöjda medarbetare, stärkt konkurrenskraft och chefer som får leda.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2 februari 2014.

Uppdaterat: 2014-02-18

Läs också

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem