2012-03-15

Annika Elias: Pappaledighet får cheferna att stanna

Pappalediga män, för att inte tala om pappalediga chefer, var otänkbart när jag startade mitt yrkesliv för trettio år sedan. Inte bara för att möjligheterna var mindre då, men för att attityden i samhället hade gjort det omöjligt.

Annika EliasTack och lov har tiderna ändrats. Unga föräldrar delar allt oftare på ledigheten de första månaderna och därefter på ansvaret för barnens småbarnsår. Även pappor får chans till den personlighetsutveckling och mognad som det innebär att ta föräldraskapet på allvar.

För en chef är det extra viktigt för att kunna förstå och hantera den verklighet som är vardag för de flesta medarbetare.

Men trots det väljer manliga chefer i större utsträckning än kvinnliga chefer bort föräldraledighet på grund av attityden från arbetsgivaren. I tidningen Chefs januarinummer visade en undersökning att 73 procent önskar sig mer tid hemma, men också att de som tar ledigt missgynnas i karriären.

För chefer är föräldraledigheten en möjlighet att visa att man tar jämställdheten på allvar. Genom att själv vara hemma med småbarn legitimerar en manlig chef föräldraskapet som en viktig och utvecklande del av ledarskapet. Företag och andra organisationer som uppmuntrar till en delad föräldraledighet kommer att få igen tiofalt i form av unga chefer som utvecklas och stannar kvar i sin chefsroll.


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 3 mars 2012.

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem