2012-04-17

Annika Elias: Tydlig chefsroll viktigt för de unga

Sverige har Europas äldsta chefer. I vår omvärld är unga människor mer beredda att ta på sig ett chefsuppdrag tidigt och man blir också insläppt och får förtroende.

Annika EliasHos oss har vi fortfarande en kultur och tradition av att man får vänta på sin tur i många företag, och inte minst i offentlig sektor. Erfarenhet väger tyngre än färsk kunskap och entusiasm.

Men det finns också en tvekan från unga att ta på sig det ansvar och den ökade belastning som ett chefsuppdrag innebär. Pusslet med familj och fritid, obetydligt högre lön och en utsatt position gör att många väljer att stanna i den betydligt bekvämare specialistrollen.

Ytterligare en faktor är den svenska konsensuskulturen, som med sina starka krav på allas delaktighet och inflytande, kan göra chefsrollen mindre tydlig. Vi är med rätta stolta över det svenska ledarskapet som syftar till att lyfta fram varje medarbetare och ta vara på allas bidrag. Genom att framhäva individens betydelse för verksamhetens utveckling skapas stolthet och engagemang. Men risken är att chefsrollen blir otydlig; mandat och befogenheter kan uppfattas vara villkorade.

När man ställs inför valet att ta steget från specialist till ung chef, från trygghet i medarbetarskapet till gungfly i chefsuppdraget, är tydlighet i rollen avgörande. Delaktighet får aldrig uppnås till priset av svaga mandat.


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 4 april 2012.

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem