2012-05-16

Annika Elias: Var går gränsen för chefers ansvar?

Annika Elias, ordförande Ledarna

En stor och viktig fråga på svensk arbetsmarknad är utanförskapet, den som innebär att även om du vill och har förmåga så kan du inte få ett jobb. Många människor, inte minst väldigt många ungdomar, har förlorat hoppet om att någonsin få bidra till utveckling och tillväxt på samma sätt som andra.

Dessa människor saknar en röst. Vid ett samtal på arbetsmarknadsdepartementet för ett tag sedan uttryckte minister Hillevi Engström oro över det som hon i praktiken såg som ett utestängande. De fackliga organisationerna värnar bara sina medlemmar, och inte de stora skaror som står utanför gemenskapen.

Chefer har ett speciellt ansvar för vad som händer på arbetsplatsen. Om satsningar på att bryta utanförskapet ska resultera i något måste cheferna vara med, men för att ha möjlighet att agera så att fler stärker sin position på arbetsmarknaden behöver cheferna själva ha rimliga förutsättningar. Om du redan har 40–50 medarbetare, hårda
resultatkrav och väldigt lite tid för ledarskapet är inte dina möjligheter att göra skillnad särskilt stora.

Ledarna hävdar därför att stora viktiga satsningar på att få fler i jobb också måste åtföljas av krav på arbetsgivaren att cheferna ska ha en rimlig chans att göra det som väldigt många av dem vill: vara med och ta ansvar för att bryta utanförskapet!

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 5 maj 2012.

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem