2012-10-15

Annika Elias: Vem är mest lämplig att leda?

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Det är få yrken där nålsögat är så smalt som till chefsyrket. Och det handlar inte i första hand om utbildning och erfarenhet.

I de flesta länder, inklusive Sverige, ska du vara infödd, medelålders, fri från alla funktionsnedsättningar och helst man för att kvalificera dig till att leda verksamhet och medarbetare. Trots att förmåga att leda varken kan kopplas till en stark kropp, färgen på din hud eller vilket kön du har råkat födas till. Ledarskap är en kompetens som de flesta med engagemang och fallenhet kan tillägna sig. För några är det lätt, nästan medfött, medan andra får lära sig att vara chef genom studier och praktik.

I en snar framtid finns det risk för att bristen på chefer och specialister kommer att slå hårt mot Europas ekonomi. År 2020 kommer vi enligt EU:s beräkningar behöva 16 miljoner fler personer som kan utföra ”high skilled labour”.

I dag kastar vi bort dugliga chefer för att de är för gamla. Vi avstår från att söka efter den bästa kompetensen på grund av att föreställningar om kön, etniskt ursprung eller en funktionsnedsättning blockerar vår syn på vem som är lämplig att leda.

Ett företags framgång beror på dess chefer. Att hitta de som är bäst lämpade och att skapa förutsättningar för ett uthålligt ledarskap oavsett ålder, kön och andra faktorer är avgörande för att få Europas ekonomi på fötter igen.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 10 oktober 2012.

Text: Uppdaterat: 2012-10-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem