2012-11-19

Ny skrift: Att leda åldersmedvetet

Skrift: Att leda åldersmedvetet

Skriften "Att leda åldersmedvetet" handlar om vilka normer, det vill säga vilka osynliga regler, som finns kring ålder och hur du och din organisation kan arbeta för att minska risken för åldersdiskriminering och samtidigt förbättra kommunikationen med dina medarbetare.

Ladda ner skriften "Att leda åldersmedvetet"

Att leda åldersmedvetet är en utmaning som kan berika ditt ledarskap och vara positivt för alla dina medarbetare. Du har möjlighet att förbättra arbetsmiljön och arbetsklimatet, utmana normer och arbeta konkret mot diskriminering. Detta arbete är både viktigt och högaktuellt, inte minst med tanke på att allt fler medarbetare måste arbeta längre än tidigare, även om att leda åldersmedvetet handlar om alla åldrar, inte endast äldre.

Skriften "Att leda åldersmedvetet" handlar om vikten av att koppla arbetet för lika rättigheter och möjligheter till din organisations värderingar. Den vänder sig till dig som är chef och till dig som arbetar inom HR och den kan användas både i det strategiska arbetet och i den praktiska verksamheten.

– Utgångspunkten är att ett förbättrat ledarskap och en bra arbetsmiljö är något som alla tjänar på, och att det är normer och strukturer som behöver förändras snarare än enskilda individer, säger Ann Epstein, ledarskapsutvecklare på Ledarna, som varit samarbetspartner i framtagandet av skriften.

Skriften är framtagen av Tema Likabehandling (som drivs av Arbetsmiljöforum) i samarbete med Ledarna, COPA, Sveriges Konsumenter och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Skriften är producerad inom ramen för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.


Källa: Att leda åldersmedvetet, Tema Likabehandling

Uppdaterat: 2013-01-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem