2014-03-25

Bättre betalt på utlandsägda företag

Chefer på helt eller delvis utlandsägda företag i Sverige tjänar bättre än chefer på helsvenska företag. Det visar Ledarnas senaste lönestatistik.

En företagsledare på ett tjänsteföretag tjänar i snitt 34 procent mer på ett utlandsägt företag jämfört med sina kolleger på ett helsvenskt företag. Motsvarande siffra för bygg- och industrisektorn är 31 procent.

När det gäller övriga högre chefer är siffrorna 23 procent för tjänsteföretag och 16 procent för bygg- och industriföretag. Skillnaderna bland mellanchefer är 15 respektive 8 procent.

– I genomsnitt skiljer det 6 000 kronor mellan en chef på ett helt eller delvis utlandsägt företag och ett helsvenskt företag, säger Krister Andersson, statistiker på Ledarna.

De största skillnaderna finns framför allt på företag med färre än 200 anställda. Även nordamerikanska företag, framför allt de USA-ägda, sticker ut.

En av förklaringarna till skillnaderna kan vara att helsvenska företag i mindre utsträckning använder sig avrörliga löner. Denna typ av ersättning förekommer på över hälften av de utlandsägda företagen men endast på drygt en tredjedel av de helsvenskt ägda.

– Min bild är att man jobbar mer med individuell prestation på utlandsägda företag, säger Krister Andersson.

Lönestatistiken grundar sig på det sista kvartalet varje år och har undersökt fast lön, rörlig lön och naturaförmåner, exempelvis tjänstebil. Drygt 70 000 chefer från 300 olika befattningar har deltagit i undersökningen.Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3 mars 2014.

Uppdaterat: 2014-03-25

Ledarnas rapport om chefslöner 2014

Sanningen om chefslönerna - Ledarnas rapport om chefslöner 2014

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem