2014-03-24

”Bra chefer ska självklart ha en bra lön”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Lönesättningen ska motsvara de individuella prestationer som uppnås. Låg lön för ett väl utfört ledarskap är oacceptabelt, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Det har återigen blivit dags att presentera Ledarnas lönestatistik för chefer. Undersökningen som Ledarna genomför varje år ger den i särklass bredaste bilden av de svenska chefslönerna.

Och tittar man på chefsuppdragen i stort blir det tydligt vilka lönenivåer som råder för svenska chefer. Generellt är det verkligen inga fantasilöner det handlar om. Men vad som är mest slående är att chefer som har det riktigt stora ledarskapsansvaret sticker ut med sina låga löner. Chefer som arbetar inom service, inom offentlig sektor eller i städbranschen leder ofta väldigt många medarbetare – och har löner som gränsar till det skamliga.

Det finns naturligtvis även andra förklaringar och samband. Det handlar oftast om branscher där löneläget generellt är lågt, chefsuppdragen befinner sig på lägsta nivån i hierarkin och utbildningskraven är låga. Men faktum kvarstår, när företagen ska värdera bidraget från en chef som leder 50 medarbetare eller kanske mer, blir resultatet lågt.

Det handlar ytterst om hur vi ser på ledarskap som värdeskapande. Om man genom skickligt chefsarbete får sina medarbetare att känna engagemang, utvecklas och prestera på toppen av sin förmåga bidrar det givetvis till företagets tillväxt. Detsamma gäller för chefsjobb i offentlig sektor. Ledarna arbetar för att lönesättningen ska motsvara de individuella prestationer som uppnås.

Förmågan att leda är en kompetens som inte värderas särskilt högt när lönen ska sättas. Ledarskapets omfattning och hur väl det utförs, speglas sällan i lönesättningen. Det gäller för både chefer och
medarbetare.

Därför ska det löna sig om man får medarbetare att trivas. Då sjukfrånvaron minskar och arbetet löper konfliktfritt sänker det företagets kostnader. Om man som chef genom sitt goda ledarskap stärker företagets varumärke leder det till att företagets attraktivitet som arbetsgivare ökar.

Låg lön för ett väl utfört ledarskap är oacceptabelt. Bra chefer ska ha bra lön!

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3 mars 2014.

Uppdaterat: 2014-03-25

Vår senaste rapport

Sanningen om chefslönerna - Ledarnas rapport om chefslöner 2014

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem