2012-01-25

Chefen – en förebild

Johan Frisö Foto: Kalle Assbring

Chefer ser sig själva som förebilder och nästan alla upplever att de har ett stort etiskt och moraliskt ansvar. Samtidigt saknar de ofta stöttning i dessa frågor och enbart hälften känner ett stöd från ledningens sida. Det visar Ledarnas Chefsbarometer om etik.

Johan Frisö, ledarskapsexpert på Ledarna, berättar mer om den senaste Chefsbarometern:

Hur ser du på resultatet?
– Det är framför allt positivt och glädjande att så många ser sig som förebilder för sina medarbetare och sin organisation, och har ett ansvar i etiska och moraliska frågor. Undersökningen tydliggör också att det finns många olika aspekter på chefsrollen i dag, inte minst på den etiska sidan.

Vad gjorde dig mest överraskad?
– Jag blev snopen över att nästan var fjärde chef har gått vidare med en polisanmälan. Det var många fler än vad jag trodde.

Hur tolkar du det?
– Det ger perspektiv på att chefsrollen verkligen är mångfacetterad och inte bara handlar om att styra och leda arbetet. Det är en utsatt roll där mycket handlar om att ha en egen ”kompass” kopplad till vad företaget står för och de många frågor som uppstår i vardagen i relation till medarbetarna.

Hur kan stödet till cheferna ökas?
– De här frågorna bör vara aktuella hela tiden i den verksamhet som bedrivs. Det visar inte minst den senaste tidens vårddebatt. Förutom en levande dialog är det också bra med olika policys och riktlinjer som ger cheferna något att hålla sig till.

Vad kan man själv göra som chef för att förbättra sin situation?
– Jag tror att man måste göra klart för sig själv var man står och ha en inre övertygelse. Det gäller att kunna stå upp för detta och vara tydligt uppåt i organisationen med vilket stöd man behöver. Om man behöver mer stöd bör man försöka sätta i gång en dialog inom företaget ifall det inte finns.

Johan Frisö

Gör: Ledarskapsexpert, Ledarna
Ålder: 50 år
Arbete: Jobbar mycket med karriärfrågor, där just frågor om självkännedom och moraliskt ansvar utgör en viktig del

Fakta: Ledarnas Chefsbarometer

Rapport: Vart pekar chefens etiska kompassLedarnas Chefsbarometer om etik är gjord i december 2011 bland 1 201 chefer i samarbete med Novus Opinion. Undersökningen är representativ för Sveriges 500 000 chefer.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2012

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem