2012-12-03

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, utvecklare, hållbarhet och ledarskap, på Ledarna

En ny undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

Om vi inte ändrar den nuvarande klimattrenden kommer hela samhället att påverkas negativt. En viktig framtidsfråga för chefer är att förstå vilka effekter verksamhet man leder har på omvärld och samhälle. En ny undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Ledarna ska stötta sina medlemmar i dessa frågor, exakt hur tar vi reda på just nu, säger Erika Svensson, ansvarig för hållbarhet och ledarskap på Ledarna.

Vad menar Ledarna med en hållbar utveckling?
– Det är en utveckling som bidrar positivt till miljön och samhället. Själva begreppet innehåller tre dimensioner: miljö, ekonomi och socialt ansvar – allt hänger ihop. På Ledarnas kongress 2010 konstaterade vi att dessa frågor är viktiga och att vi måste utveckla kunskap för att stötta våra medlemmar i de här frågorna.

Du har precis gjort en undersökning om hållbarhetsfrågor bland Ledarnas medlemmar. Vad säger den?
– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området. Nästan sju av tio chefer arbetar redan nu med frågorna, samtidigt som två av tre anger att de behöver stöd i att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Din roll är ny sedan augusti. Vilka är dina främsta uppgifter?
– Jag arbetar just nu med att kartlägga våra medlemmars behov och kunskaper. Jag intervjuar medlemmar från olika branscher och analyserar svaren från Chefsbarometern (mer information nedan). När den är klar tar vi fram olika lösningar som matchar behoven. Det kan bli exempelvis en webbutbildning om hur man skapar en klimatstrategi eller en podsändning om hur chefer i olika branscher kan arbeta med hållbarhet på ett effektivt sätt.

Vilka erfarenheter har du sedan tidigare från det här området?
– Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i drygt tio år, både som konsult på strategisk nivå, och med förändringsprocesser och utbildningar. Jag har också arbetat med olika framtidsscenarier och framtidsanalysErika Svensson

Jobb: Utvecklare, hållbarhet och ledarskap, på Ledarna.
Aktuell med: Kartlägger just nu medlemmarnas behov av stöd i arbetet med hållbarhetsfrågor.

 

Chefsbarometern – så ser chefer på en hållbar utveckling

Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.Ledarna frågade nyligen sina medlemmar om deras syn på hållbar utveckling. Av svaren framgår bland annat att:

  • 66 procent av medlemmarna arbetar redan aktivt med hållbarhetsfrågor.
  • 75 procent anger att de behöver mer stöd i dessa frågor.
  • 82 procent tror att hållbarhetsfrågornas betydelse för den egna organisationen kommer att öka de närmaste åren.
  • 36 procent oroar sig ganska ofta eller ständigt för att samhället utvecklas i en riktning som inte är långsiktigt hållbar.


Undersökningen genomfördes i september 2012 och 1 000 medlemmar svarade på webbenkäten.

 


Foto: Jann Lipka
Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 11 november 2012.


Uppdaterat: 2012-12-06

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem