2014-04-16

”Ett gott ledarskap är den smartaste investeringen”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Att välja jobb efter chef blir allt vanligare. Ingen vill förknippas med ett varumärke som ägnar sig åt tvivelaktiga affärer, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Chefen är verksamhetens viktigaste ansikte utåt. Chefer ger ledarskapet ett eget uttryck och förmedlar företagets värderingar, förhållningssätt och arbetskultur.

Unga välutbildade människor väljer i dag noga bland företag när de söker jobb.

Det är viktigt att företagets kultur stämmer överens med de egna värderingarna, och att välja jobb efter chef blir allt vanligare. Ingen vill förknippas med ett varumärke som ägnar sig åt tvivelaktiga affärer.

Kloka organisationer inser att bra chefer som också är goda ledare är en viktig del av arbetsgivarvarumärkets attraktivitet.

I vårt kunskapssamhälle, där företagens konkurrensförmåga beror på medarbetarnas kompetens och engagemang, är möjligheten att locka och behålla spetskompetens helt avgörande för framtidsutsikterna.

Men det är inte bara attraktionskraften som står och faller med cheferna. Cheferna är också de som tydligast visar på verksamhetens etiska kompass.

I ett transparent samhälle där allt kommunicerar är det allt viktigare att det som publiceras i offentliga dokument också speglar en verklighet i den dagliga verksamheten. Värdegrunden är inte vatten värd utan aktiva handlingar och ett ledarskap som bekräftar företagets värderingar.

En chef som väljer att blunda för barnarbete eller som accepterar rovdrift på människor eller miljö, avslöjar en osund företagskultur där vackra ord och värderingar inte motsvaras av handling.

Hållbarhet och ansvarstagande i samhället har länge varit honnörsord utan större tyngd jämfört med affärsmässiga överväganden. Men nu syns ett tydligt trendbrott som skapas av trycket från de unga som ställer krav på sin arbetsgivare och från chefer som öppet deklarerar att värdebaserade frågor måste få tillåtas ta plats i organisationerna och deras ledarskap.

Sannolikt är ett gott ledarskap den smartaste investeringen man kan göra: Ge chefer utrymme att vara bra chefer för att lyckas rekrytera och behålla kompetens.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4 april 2014.

Uppdaterat: 2014-04-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem