2013-03-19

Ett gott ledarskap ska löna sig

Annika Elias, ordförande Ledarna

– En bra chef ska ha bra lön. Det är en av Ledarnas grundläggande värderingar som både uttrycker vår syn på att lön ska kopplas till individuell prestation, och på att chefer och ett gott ledarskap är viktiga, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

Chefens uppdrag är att leverera ett resultat till sin uppdragsgivare. Det resultatet skapas genom förmågan att leda medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål.

Men tyvärr visar Ledarnas chefslönestatistik att ledarskapet oftast betalas dåligt. Chefer i branscher där det är vanligt med stora personalgrupper och ett krävande ledarskap, som service-, restaurang- och städverksamhet har ofta riktigt låga löner trots tuffa uppdrag. Det samma gäller för många chefsjobb i offentlig sektor. Ledarskap som kompetens och förmåga värderas helt enkelt inte särskilt högt när lönen ska sättas.

En chefs lön byggs upp av många olika faktorer. Uppdragets art, svårighet, nivå inom företaget och marknadsläge bland annat. Men hur stor omfattning ledarskapet har, och hur väl det utförs, speglas sällan i lönesättningen.

Ingen chef är en bra chef bara i kraft av sitt uppdrag. Utöver det krävs ett ledarskap där chefer investerar sitt personliga engagemang att leda verksamheten till bra resultat. Förmågan att leda är avgörande för utveckling och konkurrenskraft.

Därför måste ett gott ledarskap också belönas!

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Uppdaterat: 2013-03-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem