2013-11-15

Ett stöd för chefer i offentlig sektor

Per Eriksson

Stora personalgrupper och en politisk dimension att ta hänsyn till.
– Att vara chef i offentlig sektor är både roligt och tufft. Därför måste vi prata om vilket stöd dessa ledare behöver, säger Pär Eriksson, kommunchef i Eskilstuna.

Pär Eriksson utsågs av Ledarna till Årets Ledarutvecklare 2013 vid Chefgalan. Med trettiofem års erfarenhet som både chef och medarbetare inom offentlig sektor, har han mycket kunskap att dela med sig av.

– Chefer i offentlig sektor ska vara kompetenta och trygga ledare och vi måste också förstå den politiska dimensionen i jobbet. Förutsättningarna kan plötslig förändras, till exempel vid politiska skiften, säger Pär Eriksson.

Han är en av talarna under PolitikerDagarna i Göteborg den 20–21 november – och kommer att tala under seminariet ”Så räddar cheferna offentlig sektor”.

– Som chef inom offentlig sektor måste du vara extra tydlig med vilka beslut som gäller. Ett sätt är att sluta fler personliga överenskommelser med dina anställda eller chefer, så att vi tillsammans kan följa upp riktning och resultat. Du behöver också vara synlig och närvarande, så att dina medarbetare eller chefer kan få ett nära stöd, säger Pär Eriksson.

Anki Udd, ledarskapsutvecklare på LedarnaUnder Kvalitetsmässan i Göteborg den 19–21 november talar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Seminariet heter ”Makten över tiden” och handlar bland annat om chefers organisatoriska förutsättningar.

– Ledarnas uppgift är att genom påverkan bidra till att chefer får de förutsättningar de behöver. Det handlar om allt från rimliga personalgrupper till att ha rätt kunskaper för sitt ledarskap. Seminariet handlar också om att prioritera det arbete som ger mest värde och resultat.

Uppdaterat: 2013-12-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem