2012-09-18

Annika Elias: Exportera cheferna!

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Få svenska chefer vill ta jobb utomlands. De flesta väljer att stanna i en omgivning där kultur och spelregler kring chefs- och ledarskap är välkända.

Några erbjuds av sina företag att under en avgränsad period pröva vingarna på ett chefsjobb i samma koncerns verksamhet utomlands, men flyttar sedan hem till Sverige igen.

Det är synd! Det svenska ledarskapet bygger på att alla medarbetare ges chans att bidra och prestera sitt yttersta utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet, inflytande och tydliga mål har genom årtionden visat sig vara redskap som fungerar. Svenska företag har stått sig bra under de senaste krisåren mycket tack vare ett gott ledarskap och kompetenta chefer på alla nivåer. Att få fart på Europas ekonomi igen kommer kräva duktiga chefer som har ett modernt ledarskap.

I ett Europa med alltmer individualistiska värderingar har svenskt ledarskap ett gott rykte, men ändå väljer de svenska cheferna att stanna hemma. För mig verkar svenska chefer ha ett onödigt dåligt självförtroende för sitt ledarskap. Är det inte dags att släppa försiktigheten och låta svenska chefer gå på export?

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 9 september 2012.

Text: Uppdaterat: 2012-09-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem