2013-11-07

Flugan som stannade kvar

Annika Elias, ordförande Ledarna

Det viktiga är att det finns tid, engagemang och god vilja från båda parter, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna, om utvecklingssamtalet.

När man varit chef länge, har åtskilliga trender och teorier om ledarskap hunnit komma och gå. Men när någon av trenderna stannar, och blir till allmängods, är det oftast för att den fyller en funktion. Något som gör chefens uppdrag enklare och bidrar till bättre resultat. Ett sådant inslag, numera så självklart att det närmast är förvånande att det någonsin varit en ledarskapsfluga, är utvecklingssamtalet.

Kärt barn har många namn och samtalet mellan chef och medarbetare är inget undantag. I dag kallas det för medarbetarsamtal, måldialog eller planeringssamtal.

Det finns olika teorier om det ideala utvecklingssamtalet och jag har säkert sett tio olika mallar och manualer passera förbi. Det viktiga är att det finns tid, engagemang och god vilja från båda parter.

För chefen kan dessa krav på dialog och återkoppling ibland kännas pressande, särskilt om man har
stora personalgrupper. Men att prioritera en framåtsyftande dialog med medarbetarna är sannolikt den viktigaste investeringen en chef
kan göra i sitt ledarskap.

Utvecklingssamtalet som metod verkar inte heller vara på tillbakagång.Tvärtom. Den generation som nu börjar sitt intåg på våra arbetsplatser är vana vid att få feedback på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Redan i förskolan drillas barnen i att delta och senare håller de i sina egna utvecklingssamtal.

Samsyn på verksamhet och mål främjar medarbetarnas engagemang och delaktighet. Utvecklingssamtalet är inte bara en investering i ledarskap, utan vägen till ett bättre resultat för hela verksamheten.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11 november 2013.

Uppdaterat: 2013-11-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem