2013-09-16

Förbandslåda för psykisk hälsa

Trots att psykisk ohälsa idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken finns fortfarande många föreställningar och stor okunskap. Nu har världens första förbandslåda för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet utvecklats.

Kampanjen Hjärnkoll, som ligger bakom initiativet, hoppas att det framöver ska bli lika vanligt att agera när också själen behöver plåster.

– Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så utgår få arbetsplatser ifrån det. Den nya förbandslådan gör det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, och kan förhindra en sjukskrivning, säger Rickard Bracken, projektledare på kampanjen Hjärnkoll.

Den nya förbandslådan testas nu av olika företag runt om i landet. Förutom plåster och bandage innehåller lådan en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och telefonkontakt för snabb hjälp.

Idén till en psykisk förbandslåda togs fram av några studenter. Därefter har ett unikt samarbete mellan myndigheter, näringsliv, arbetsmiljöexperter och privatpersoner med egna erfarenheter av psykisk ohälsa tagit idén vidare.

Ledarna medverkar i referensgruppen för förbandslådan, och anser att det är viktigt att chefer är uppmärksamma på psykisk ohälsa i arbetslivet.

Läs mer hos Hjärnkoll

Uppdaterat: 2013-09-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem