2014-01-20

Genomför en uppdragsdialog

Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Att du förstår ditt uppdrag som chef är en förutsättning för att du ska göra rätt prioriteringar och kunna ta ställning till hur du bäst kan hantera ditt uppdrag.

Först när uppdraget är tydliggjort och det finns en samsyn mellan dig och närmast överordnad chef, finns möjlighet att ta ställning till vilka resurser som krävs för att fullgöra uppdraget.

Att klargöra uppdragets innehåll och vilka förväntningar som finns på chefen brukar vara självklart i samband med nyrekrytering. Men med tiden tycks vi glömma bort att stämma av uppdraget, även om det hela tiden sker förändringar i omvärlden och verksamheten. Ofta tror chefer och närmast överordnad chef att de har samma bild av uppdraget, vilket är långt ifrån säkert. Därför är det viktigt att kontinuerligt genomföra en uppdragsdialog mellan chef och närmast överordnad chef.

– Det är viktigt är att du som chef lägger upp riktlinjerna för ditt chefsjobb och vilka förutsättningar du har för att lyckas med att nå alla mål och genomföra planerade aktiviteter. Har du inte gjort det förr, så är det hög tid att få till ett samtal med din närmaste chef om ditt chefsuppdrag. Ta hjälp av Ledarnas underlag för uppdragsdialog, tipsar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.Uppdaterat: 2014-01-20

Hållbara chefer

I chefsguiden om hållbara chefer får du tillgång till olika metoder och verktyg så att du själv tillsammans med dina kollegor kan arbeta med era förutsättningar för chefsuppdragen och att vara hållbara på sikt.

Chefsguide: Hållbara chefer

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem