2014-08-04

Sju guider som kan lyfta ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet i din verksamhet är inget annat än normal affärs- eller verksamhetsutveckling. Det handlar om att din verksamhet ska drivas på ett ansvarsfullt sätt. Som chef har du ett huvudansvar för det.

Nu har vi utökat våra chefsguider inom hållbarhet med några guider från Miljöaktuellt. Ta del av goda exempel och steg-för-steg-förklaringar! Guiderna har valts ut av Ledarnas hållbarhetsexpert Erika Svensson.

Guiderna från Miljöaktuellt handlar om:

  • Ekosystemtjänster
  • Hållbarhetsbonus
  • Hållbara städtjänster
  • Intressentdialog
  • Klimatkompensation
  • Klimatstrategi
  • Marknadsföring

Till guiderna!

Uppdaterat: 2014-08-05

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem