Hjälp oss att bli ännu bättre!

Vi bryr oss om dina åsikter! Denna webbplats tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra och förbättra innehållet.

Just nu genomför vi för tredje året i rad användarundersökningen Web Service Index för att få reda på vad du som besökare tycker om vår webbplats – och vad vi kan göra för att bli bättre.

Undersökningen är avslutad.

Dina svar ger oss ett index på hur bra vår webbplats är – både i jämförelse med tidigare år och med andra webbplatser – och en prioriteringslista med faktorer som är viktiga för oss att ta ställning till för att leva upp till våra ambitioner med vår webb.

En webbplats blir aldrig färdig och kan hela tiden bli bättre – och ingen kan svara bättre på hur än du som besöker oss. Vi är därför väldigt glada om du vill ta dig tid att delta i undersökningen!

Undersökningen visas automatiskt för slumpvis utvalda besökare på ledarna.se.

Tack på förhand för din hjälp!

Om WSI

Frågorna i WSI-undersökningen handlar bland annat om användarvänlighet, information, design och kontaktmöjligheter och genomförs på uppdrag av oss av Web Service Award (WSA) - ett svenskt företag som mäter styrkor och svagheter hos webbplatser/intranät.

Text: Sofia Yngwe Uppdaterat: 2013-01-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem