2012-12-06

Hur är en bra chef?

Annika Elias, ordförande Ledarna

– Jag får ofta frågan om vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Som ordförande i Ledarna, och själv chef i många år, förväntas jag ha en uppfattning om vilka chefer som leder på bästa sättet, berättar Annika Elias.

Mitt svar har länge varit ungefär detsamma. Ett gott ledarskap kännetecknas av att man skapar resultat genom att inkludera medarbetarna, ta vara på deras kompetens och låter alla vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Men efter att på senare tid rört mig mer i en internationell miljö är jag inte lika säker på att det är hela svaret.

Jag tror att vi i Sverige riskerar att reducera chefen till en samordnare, en person som väger in andras synpunkter och därefter fattar något slags ”genomsnittsbeslut”. Unga i Sverige vill inte bli chefer och en del av det kan bero på att chefens roll blivit så otydlig.

Chefer måste också drivas av en egen passion, en vilja att åstadkomma något. Det behöver inte vara mål som siktar på trädtopparna, högtflygande och orealistiska, men det måste vara något eget, som görs tydligt för medarbetarna.

Under hösten har det varit presidentval i USA. Den som vann, Barack Obama, är en passionerad man som aldrig gjort en hemlighet av att han drivs av sin vision. Att han sedan inser att man behöver vara fler för att förverkliga den är för mig tecken på att han förstått ledarskapets innersta kärna.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2012.

Uppdaterat: 2012-12-06

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem