2014-02-07

Hur skapar du klarhet kring ditt mandat och dina mål?

Vid årets första Chefssalong träffades 50 medlemmar i Stockholm för att diskutera frågor kring uppdrag, mandat och mål. Ta del av chefernas bästa tips!

Under kvällen diskuterades frågor som: Hur skapar du klarhet kring ditt mandat och dina mål? Vad krävs för skapa samsyn kring ditt uppdrag? Vad finns det för hinder?

Många tips delades under kvällen – här är topp tio:

  • Kräv egen tid med chefen.
  • Lär känna din chef (personlighet, kommunikationsstil).
  • Anpassa påverkan tills du hittar rätt.
  • Träffa din chef! Var närvarande i mötet. Kräv närvaro av din chef i mötet.
  • Se det egna ansvaret och ta det!
  • Var beredd på att lämna tillbaka ansvar – att delegera uppåt.
  • Var väl förberedd och driv det du tror på.
  • Sök det gemensamma och vad som förenar.
  • Ha tydliga rollbeskrivningar.
  • Ha tydligt mål och strategi.

Vill du ha stöd för dialogen med din chef? Ladda ner ett underlag för uppdragsdialog

I chefsguiden om hållbara chefer får du tillgång till fler metoder och verktyg för att själv eller tillsammans med dina kollegor arbeta för att era förutsättningar för chefsuppdragen är hållbara på sikt.

Uppdaterat: 2014-04-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem