2013-05-29

Information om Ledarnas pensionärsföreningar

Ledarnas pensionärsföreningar och deras samorganisation kommer att plockas bort från Ledarnas webbplats den 1 juli 2013. Ledarnas kongress 2010 beslutade att plocka bort pensionärsmedlemskapet ur Ledarnas stadgar och ersätta det med ett passivt medlemskap för alla grupper som inte är yrkesaktiva. Man beslutade samtidigt att pensionärer/passiva medlemmar inte skulle delta på representantskap och kongress.

Verksamheten i Ledarnas pensionärsföreningar och deras samorganisation har trots det drivits vidare som en kamratförening med hjälp av en budget från Ledarna. Från och med halvårsskiftet 2013 har Ledarnas styrelse beslutat att inte skjuta till mer pengar till den verksamheten. Detta innebär bland annat att samorganisationen inte längre kan driva sin verksamhet och att den och lokala föreningarna kommer att plockas bort från Ledarnas webbplats den 1 juli 2013.

Uppdaterat: 2013-05-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem