2012-09-03

Ledarnas inkomstförsäkring förbättras

Bliwa

Ny nivå i de frivilliga tilläggsförsäkringarna: Från den 1 september 2012 har du möjligheten att försäkra en inkomst upp till 120 000 kronor. Du kan dessutom försäkra den nya inkomstnivån i 100 extra ersättningsdagar.

Premierna för den nya nivån är i tilläggsförsäkring - inkomst 105 kronor och i tilläggsförsäkring - tid 215 kronor. På bliwa.se/ledarna kan du läsa mer och teckna tilläggsförsäkringarna.

Text: Uppdaterat: 2012-09-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem