2013-01-01

Klart för kommunala pensionsförhandlingar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har kommit överens med OFR om förlängning av det kommunala pensionsavtalet KAP-KL. Förhandlingar om ett nytt pensionsavtal kan därmed återstarta i januari efter en månads uppehåll. Målsättningen är att ett nytt pensionsavtal ska börja gälla den 1 januari 2014.

Information om förhandlingsläget: SKL/Pacta - OFR

SKL/Pacta har idag (2012-12-28), via en principöverenskommelse, gått med på en förlängning av det kommunala pensionsavtalet KAP-KL. Därmed är hotet om att delar av den kommunala arbetsmarknaden från den första januari skulle befinna sig i avtalslöst tillstånd, undanröjts.

Nu kan OFR-förbunden i lugn och ro förhandla fram ett nytt pensionsavtal.

– Vi är nu nöjda med att ha kunnat komma överens om med SKL och Pacta. Det ger nu alla möjligheter att sedvanligt förhandla parterna emellan för ett bra resultat. Nu behöver vi inte fokusera på vad som sker ute i kommunerna och landstingen för våra medlemmar utan får tid att arbeta fram ett riktigt bra pensionsavtal för hela den kommunala sektorn, säger Eva Fagerberg kanslichef på OFR.

I september 2012 sa arbetsgivarna ensidigt upp pensionsavtalet för 1,1 miljoner anställda. OFR inledde förhandlingar om ett nytt pensionsavtal den 23 november och har hela tiden haft fokus på att fortsätta förhandla. När arbetsgivarna inte ville prolongera gällande avtal, om inte de fackliga organisationerna undertecknade en mycket detaljerad principöverenskommelse, gick förhandlingarna i stå.

Nu har en överenskommelse gjorts som ger bra förutsättningar för de fortsatta förhandlingarna.

– Vi har inte bundit fast oss för någonting förrän vi vet hur det slutliga avtalet ser ut, säger Eva Fagerberg.

– Vi kan konstatera att vi nu behöver ett pensionsavtal som är anpassat till övrig arbetsmarknad eftersom rörligheten mellan privata och kommunala anställningar ökar för varje år. Målet nu är ett pensionsavtal som matchar kraven på 2010-talet och samtidigt utgår våra medlemmars och från kommunal sektors behov, säger Eva Fagerberg.

Parterna har kommit överens om att:

  •  KAP-KL prolongeras tills vidare med fjorton dagars ömsesidigt uppsägningstid.
  •  Målsättningen är att avtalet ska börja gälla den 1 januari 2014
  •  Det nya avtalet ska gälla för samtliga arbetstagare födda 1986 och senare.

Läs mer och håll dig uppdaterad på OFRs webbplats.

Uppdaterat: 2013-01-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem