2012-02-08

Kommunikativa chefer bidrar till bättre resultat

Utmärkande för en kommunikativ ledare är denne uppfattas som öppen och närvarande, engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling samt involverar medarbetare i beslutsfattande, enligt en ny undersökning.

Tidigare forskning visar att kommunikativa chefer bidrar till bättre resultat. Men vad utmärker en kommunikativ chef? Den frågan ställde sig ett forskarteam vid Mittuniversitetet.

I ett nytt projekt om Kommunikativt ledarskap – analys och utveckling av kärnkompetens, som beräknas vara klart 2013, har en första rapport just avslutats. Man har gjort en teoretisk översikt av den litteratur som finns om ledarskap och kommunikation, som visar vad som utmärker en kommunikativ ledare.

På många svenska företag har man länge utvärderat chefernas kommunikativa förmåga med syfte att utveckla kommunikativa ledare. Inom ledarskapsforskningen däremot har intresset haltat.

– Alla vet att kommunikation är viktigt men ingen har hittills definierat vad det innebär att vara kommunikativ som ledare, säger Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Ta fram verktyg

I tätt samarbete med flertal svenska organisationer, så som Sandvik, Saab, Spendrups, Norrmejerier, Nordisk Kommunikation och Volvo, ska man nu vetenskapligt belägga hur ett kommunikativt ledarskap kan definieras och utvärderas. Bland annat ska man titta på vad som är viktigt i kommunikationen för chefer och medarbetare och vad som är bra kommunikation. Man ska även ta fram ett bra verktyg för att företag och organisationer ska kunna mäta sin ledares förmåga att kommunicera med de anställda.

– Inte alla ledare tänker på att deras kommunikation har betydelse, trots att den har väldigt stor betydelse. Är man medveten, kan man som chef använda kommunikationen via olika kanaler. Det får stora konsekvenser för medarbetarna, säger Catrin Johansson.

Många vinster

Vinsterna med ett kommunikativt ledarskap är många. Forskning visar att intern kommunikation som fungerar bra, leder till att medarbetarna känner större tillfredsställelse med sitt arbete, har lägre sjukfrånvaro och är mer produktiva och innovativa på jobbet. Det i sin tur leder till minskade kostnader för organisationen, samt att varor och tjänster håller högre kvalitet.

– En chef som kommunicerar med medarbetare påverkar hur de uppfattar sina roller och ökar deras engagemang inför olika uppgifter. Det får dem också att känna större lojalitet till organisationen, säger Catrin Johansson.

Väl fungerande kommunikationen mellan en ledare och en grupp eller större enhet skapar engagemang och sammanhållning.

– De positiva effekterna är många, anställda som jobbar skift eller saknar dator får via till exempel gruppmöten ett stärkt självförtroende i gruppen, den fungerar bättre och medarbetarna delar med sig av viktig information och ger varandra konstruktiv feedback, säger Catrin Johansson.

Anpassa efter individen

Viktigt att tänka på som chef är att anpassa kommunikationen efter individen.

– Den största fällan för en chef är att utgå ifrån att alla uppfattar budskapet på samma sätt som vi själva gör. Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika behov och kommunicera utifrån det, säger Catrin Johansson.

 

Fyra centrala kommunikativa beteenden i ett kreativt ledarskap:

 • Definiera värderingar och förväntningar.
 • Utvärdera ledares kommunikation och kommunikationsmiljö regelbundet.
 • Utveckla system för handledning och rådgivning.
 • Öka samarbetet mellan HR- och kommunikationsavdelningarna.

Kommunikativa chefer:

 • Coachar och ger medarbetare eget ansvar.
 • Skapar strukturer som underlättar arbetet.
 • Formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionalism.
 • Är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna.
 • Löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet.
 • Ger inriktning och hjälper andra att nå sitt mål.
 • Gestaltar medvetet budskap och händelser.
 • Möjliggör och stödjer meningsskapande.


Ladda ner rapporten Kommunikativt ledarskap från Mittuniversitetets webbplats

Text: Margaretha Eldh

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem