2014-02-19

Ledarna deltar i europeiskt samarbete om kvinnligt ledarskap

Ledarna är en av flera parter i det EU-finansierade projektet Promoting Women's Leadership, som på samhälls- och företagsnivå ska undersöka hinder och möjligheter för kvinnor att avancera till ledande befattningar.

Det kommer att ske genom fallstudier av större företag i Europa med fokus på HR-chefers arbete och intervjuer med kvinnliga chefer.

Projektet kommer även att belysa det politiska ramverket i form av lagar och socialförsäkringar, såsom familjeförsäkring med mera, som utgör grunden för ett jämställt ledarskap och där de europeiska länderna kommit olika långt. Projektet kommer också att uppmärksamma frågor om makt, normer och attityder och hur det skapar olika förutsättningar för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Projektet kommer att fokusera på metoder som visat sig vara framgångsrika för att främja kvinnligt ledarskap och är ett exempel på det europeiska arbete som Ledarna deltar i och som kommer Ledarnas medlemmar till del.

I juni kommer de preliminära resultaten att presenteras vid en konferens i Frankrike. Då kommer bland annat Ledarnas jämställdhetsexpert Ellen Landberg att medverka för att tala om situationen i Sverige där vi trots goda förutsättningar i våra system har en bit kvar till jämställdhet.

Projektet, som startade i december 213, kommer att avslutas hösten 2014. Förutom Ledarna så medverkar CEC, Eurocadres, den europeiska organisationen för chefer och specialister och CFE-CGC, en fransk chefsorganisation. 

Uppdaterat: 2014-02-20

Relaterat

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem