2012-01-16

Ledarnas omvärldsspaning v 1-2

– I årets första omvärldsnyheter kan du bland annat läsa om det fleråriga forskningsprojektet ”Chefskap för Sverige”.

– Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och huvudansvarig för studien, säger i en intervju i tidningen Arbetsliv att ”Chefskapet är långt från bilden av Steve Jobs-ledaren som den framställs i managementlitteraturen. I 99 fall av 100 består chefens vardag av att lösa problem och konflikter och administrativa sysslor”, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

”Kvotering inte nödvändig för att öka jämställdheten”

Bredare debatt behövs. Kvotering lyfts ständigt fram som en allenarådande lösning för att öka jämställdheten i samhället. Men det går att göra skillnad utan att tillgripa detta. Vi har identifierat 10 punkter för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelserna – utan att kvotera. Ökad jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt och lönsamhet i företagen. Nu måste politiken och näringslivet ta sitt ansvar, skriver Bonnie Bernström, Gunilla Hjelm och Maria Fälth.

DN Debatt 2012-01-07

Mannen norm i industrin

Om de som jobbar på golvet får vara med och forma sin arbetsmiljö skulle fler kvinnor lockas att jobba inom industrin. Det anser Åsa Wikberg Nilsson som forskat kring framtidens industriarbetsplatser. Tillverkningsindustrin är alltjämt en mansdominerad bransch. Endast 16,5 procent av de anställda är kvinnor och en del av dessa har administrativa uppgifter. Att locka fler kvinnor till industrin är svårt eftersom de ofta får ensidiga arbetsuppgifter.

Prevent 2012-01-10

Facklig marknad

LO-förbunden fortsätter att tappa medlemmar

LO-förbunden har fortsatt att förlora medlemmar under 2011. Samtidigt har tjänstemannafacken ökat, och Unionen ser ut att gå om Kommunal som Sveriges största fackförbund.

Sveriges Radio 2012-01-03

Sjöbefäl tvingas ut ur Saco

Saco kallar till extrakongress för att utesluta ett av medlemsfacken för att det agerat illojalt och bryter mot Sacos ändamålsparagraf. Det handlar om Sjöbefälsföreningen Offentliganställda med 3 000 medlemmar.

LO-tidningen 2012-01-04

Strandade förhandlingar inom försäkringsbranschen

Förhandlingarna om försäkringstjänstemännens löner har gått i stå. Det skiljer 0,6 procent mellan parternas bud. Industriavtalet ska vara riktmärket anser facket.

TCO-tidningen 2012-01-13

Hög strejkrisk i lärarkravens spår

Ett rejält lönelyft, annars… Risken för en skolstrejk under senvåren är uppenbar om inte lärarna får gehör för sina krav.

LO-tidningen 2012-01-14

Ledarskap

What it will take to lead 20 years from now

If you want to be a leader 20 years from now, you will need to speak more than one lan-guage, be willing to work outside your native country, learn to spot talent, and be attuned to climate change. And that's just for starters! You will also need to master multiple roles -- executive, mentor and fence-mender.

CBS News 2012-01-03

Future leaders must learn to follow, and listen

Who’s in charge here? Leadership is evolving as technology, education, and markets change organizations. That will have an impact on how all of us—managers or managed—do our jobs.

AMANet 2012-01-04

Konst gör chefen bättre

En ledarskapskurs där man får lyssna till musik och litteraturuppläsningar och diskutera livets svåra frågor. Det låter kanske flummigt men faktum är att när chefer utsätts för konst får det rent fysiskt mätbara hälsoeffekter. Cecilia Tigerbacke har jobbat i 16 år som chef och gått på massor av ledarskapsutbildningar.

Prevent 2012-01-09

Tomatjätte vägrar anställa chefer

Trött på din chef? Kanske borde du söka jobb på det amerikanska burktomatsbolaget Morning Star. De omsätter 4,8 miljarder kronor, men chefer saknas helt på företaget.

DI 2012-01-11

How leaders kill meaning at work

Senior executives routinely undermine creativity, productivity, and commitment by damaging the inner work lives of their employees in four avoidable ways.

McKinsey quarterly 2012-01-12

Chefens vardag långt från idealbilden

Chefens vardag är ljusår från det glamorösa ledarskapsidealet. I stället handlar en stor del av ledarskapet om anpassning och småfixande. Det gör att många chefer känner sig misslyckade, visar en sammanfattning av det senaste decenniets ledarskapsforskning. - Chefskapet är långt från bilden av Steve Jobs-ledaren som den framställs i managementlitteraturen. I 99 fall av 100 består chefens vardag av att lösa problem och konflikter och administrativa sysslor, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi Högskolan i Skövde.

Prevent 2012-01-12

Ledarskap är ingenting för fullt friska

För ett framgångsrikt ledarskap krävs ett visst mått sjuk fantasi. Det hävdas i en ny bok, enligt vilken man finner de bästa ledarna bland bipolära personer som – likt Winston Churchill – pendlar mellan manisk kreativitet och eftertänksam nedstämdhet.

SvD 2012-01-15

Lön

Ökad arbetslöshet väntas göra a-kassorna dyrare

Nästan alla fick sänkt a-kasseavgift förra året, tio kassor sänkte till och med två gånger eller fler. Men i år väntas högre arbetslöshet, och därmed stiger avgiften igen för många.

SvD 2012-01-03

Study: Women ask for raises and promotions as often as men, but get less in return

It’s a common trope that women in the workplace don’t advance as quickly or make as much as their male counterparts because they simply don’t ask for raises and promotions. But according to new research published today in the Washington Post, this is a myth — women do ask, they just don’t get as much in return.

Fyra av tio lämnar Sverige för högre lön

41 procent av svenskarna kan tänka sig att flytta utomlands för ett nytt jobb, förutsatt att lönen är högre.

Computer Sweden 2012-01-12

Sifferlösa löneavtal avtal långt från praxis

Det finns fler siffror i Juseks löneavtal än vad de flesta är medvetna om. En procentsats träder in när de lokala parterna misslyckas i lönesamtalen. Ett säkerhetsbälte som med-lemmarna inte vill släppa.

Jusektidningen 2012-01-13

Karriär & arbete

Tungt jobbår väntar

2012 blir bistert på arbetsmarknaden. Jobben blir färre och arbetslösheten växer. Även finansminister Anders Borg ser en klar risk för att långtidsarbetslösheten ökar. Fortsätt-ningen på avtalsrörelsen kan bli turbulent. Och i LO-borgen väntar maktskifte.

SvD 2012-01-02

Här slår industrikrisen till igen

Mellansverige och Småland får ta en ny smäll när 25 000 industrijobb väntas försvinna i år. Med nästan dubbelt så stor andel sysselsatta inom industrin som i landet i övrigt kan de bli årets förlorare.

Mentoronline.se 2012-01-08

De flesta äldre jobbar – ett resultat av den svenska modellen

I år är europeiska året för aktivt åldrande. EU-kommissionen vill förbättra förutsättningarna för arbetskraftsdeltagandet hos äldre människor i medlemsländerna. Sverige ligger bra till med en utträdesålder från arbetslivet vid 63,1 år. EU-genomsnittet ligger på 59,9 år.

Utredarna - blogg 2012-01-10

Inhoppande chef en ny karriärväg

Den svenska marknaden för interimschefer, alltså tillfälliga chefer, är liten men växande. Och det har blivit en ny karriärväg för erfarna chefer som vill kunna styra sin egen tid.

DI 2012-01-11

3 500 Saabanställda behöver nya jobb

Nästa vecka blir en ödesvecka för Saab. Om någon ska köpa hela företaget bör det ske innan personalen då slutar. Många anställda är attraktiva på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen.

LO-tidningen 2012-01-13

Semcon raggar Saab-personal

Det finns jobb för Saabs personal hos biltillverkarens tidigare partner Semcon. Teknik-konsulten behöver folk både i Sverige och internationellt.

Mentoronline.se 2012-01-13

In the global talent economy over 50% will be mobile workers

The forecasts suggest that the bulk of the growth will be in Asia-Pacific (excluding Japan), which will see 838 million mobile workers in 2015, up 237 million from 2010, representing well over half the global mobile workforce. Europe, Middle East, and Africa is expected to have 244 million mobile workers, up 58 million. The figures in Americas will increase only slightly, while they will decrease marginally in Japan.

Trends in the Living Networks - blogg 2012-01-13

Få chefer tänker framåt om äldre

Få arbetsgivare i kommun och landsting gör något för att få äldre att jobba vidare. Det framgår av en undersökning som Tidningen Vision genomfört och som 120 personalchefer i kommuner och landsting besvarat. Att vi i framtiden måste arbeta längre än 65 år sägs ofta i debatten från politikerhåll. Men som arbetsgivare är det få som gör något konkret för att äldre anställda ska kunna stanna kvar, enligt enkäten. De flesta, nästan två av tre, tycker visserligen att det är viktigt att behålla äldre arbetskraft.

Du & Jobbet 2012-01-14

Kollegor mest saknade

Vi saknar kollegorna, men inte chefen, när vi arbetar hemifrån. Det framgår av en enkät från teknikföretaget HP, som nära 500 personer besvarat. Undersökningen är gjord bland folk i IT-branschen och visar att de flesta, ungefär 8 av 10, redan arbetar på distans. En tredjedel uppger att möjligheten att arbeta mobilt är ett krav vid anställning. Det som distansarbetarna saknar mest när de inte är på kontoret är kollegorna, ungefär hälften uppger det.

Du & Jobbet 2012-01-14

Anställd - men bara ibland

Kaliber kan berätta om de visstidsanställda, en grupp som ger en helt ny bild av den berömda svenska välfärden. Vi har träffat tre personer som på olika sätt har drabbats av att arbetsmarknad och trygghetssystem inte längre passar ihop.

Sveriges Radio 2012-01-15

The employment rate for persons aged 60-64 increased from 23% in 2000 to 31% in 2010

The proportion of the population in the EU27 who are aged 55 and over rose from 25% in 1990 to 30% in 2010, and is estimated to reach around 40% by 2060. In connection with the demographic challenges presented by this increase, the European Union has designated 2012 as the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations1. Active ageing means that older age groups have the opportunity to stay in the workforce and share their experience, to keep playing an active role in society and to live as healthy and fulfilling lives as possible.

Eurostat 2012-01-15

Ekonomi

Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 2,6 procent under november 2011 jämfört med november förra året. Bäst gick det för produktionen inom telekommunikation, där ökningen var 12,8 procent. Mellan oktober och november ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,1 procent. För perioden september-november var ökningen 0,2 procent, säsongrensat, jämfört med perioden juni-augusti.

SCB 2012-01-09

It's a Man vs. Machine Recovery

Companies are finding new ways to use robots and other advanced machinery to perform tasks that once required human workers, analysts say. That sparks debate over whether mechanized productivity increases are good for the broader economy. But some say the problem is simple: supply and demand. "We need a new source of demand. If people aren't buying stuff, then no one's hiring workers," says economist David Autor of the Massachusetts Institute of Technology.

Business week 2012-01-11

Inflationstakten 2,3 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 2,3 procent i december, vilket är en nedgång från november då den var 2,8 procent. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

SCB 2012-01-12

Sämre tider, högre vinster

Nästan 60 procent av 129 svenska storföretags vd:ar spår ett sämre makroekonomiskt läge i Sverige 2012.

Sydsvenskan 2012-01-13

Sänkt betyg nytt hot mot eurozonen

Fredag den 13 blev en mörk dag för euroområdet. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s sänkte betyget för nio euroländer, bland annat Frankrike. Samtidigt bröt Greklands förhandlingar om en skuldnedskrivning samman.

DN 2012-01-14

Övriga trendsignaler

Nya bilar minskade med 13,9 procent

Under december 2011 nyregistrerades 26 357 personbilar, en minskning med 13,9 pro-cent jämfört med december 2010. Andelen miljöbilar uppgick till 40,7 procent, vilket kan jämföras med 29,9 procent samma månad föregående år.

SCB 2012-01-02

Ny TCO-rapport: Jobbstress håller tjänstemän vakna

Många tjänstemän har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. En ny TCO-rapport visar att var fjärde kvinna och var femte man ligger vaken minst någon natt varje vecka. Allt fler högutbildade kvinnor som arbetar i kommuner och landsting känner att de har höga krav på sig i jobbet samtidigt som de har små möjligheter att påverka sina jobb. Forskning visar att individer som under en längre tid arbetar i en sådan situation löper extra stor risk att drabbas av negativ stress och andra besvär.

SKTF-tidningen 2012-01-04

Förbered er för framtida utmaningar

Revisionsföretaget PwC har genomfört en global undersökning bland kommuner och städer och pekar på förbättringsområden för att möta de stora framtidsfrågorna. Ledarskapsfrågorna hamnar högst upp när 108 chefer för kommuner och städer kommer till tals om framtidsfrågor i en ny global undersökning från PwC.

Offentliga affärer 2012-01-09

The big, insidious business of social network fakes

The Internet is full of fakes. Specifically, fake profiles of people using fake names. While some are people with real opinions who just want to be anonymous, these fake profiles are increasingly part of organized, for-pay efforts that hire people to create accounts under false names and use those accounts to post positive or negative online reviews, push a company brand or political message or make an online site look popular.

MIT Sloan Management review 2012-01-11

Pensionsavgångar problem i staten

Andelen statliga myndigheter som ser de allt fler pensionsavgångarna som ett problem har ökat från 2 till 20 procent. Det visar Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer.

ST Press 2012-01-12

"Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande"

”Kapitalism 4.0”. Mot bakgrund av finans- och skuldkriserna och klimathotet fram­träder en kapitalism som inte tar långsiktigt ansvar och som lämnar alltför många vid sidan av – i arbetslöshet eller utan möjlighet att delta i de rikas standardhöjning. Den västliga kapitalismen är inte hotad som system, men hur ser nästa fas ut? Den måste försöka stabilisera finansmarknaderna för att undvika nya krascher och bli mer uthållig, miljövänlig, ansvarstagande och inkluderande, skriver Klas Eklund.

DN Debatt 2012-01-14

Krisen tufsar till kaxig generation

Den ekonomiska krisen tvingar till och med den kaxigaste generationen att kompromissa. 80- och 90-talisterna är något mer ödmjuka på arbetsmarknaden 2011 än 2008, visar en ny global undersökning från PWC.

SvD 2012-01-15

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem