2012-03-19

Ledarnas omvärldsspaning v 11

– Hur stora är generationsskillnaderna egentligen? Peter Cappelli, professor The Wharton School, menar med stöd av ett par forskningsstudier att de är små. Och om generationsskillnader finns så är de övergående. Läs om detta och annat i veckans spaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Enough with the Generation Studies!

An entire industry has grown around the concept that differences exhibited by the younger generations are long-lasting and important for employers to understand and accommodate. But what if the younger generation today is similar in most respects to the younger generations of past years?

Human Resource Executive 2012-03-16


Jämställdhet & diskriminering

Meg Tivéus: "Viljan finns inte"

Styrelseproffset Meg Tivéus tycker inte att det finns någon vilja att få fler kvinnliga chefer inom näringslivet. Själv bytte hon till statliga Posten när hon inte kände sig välkommen.

Veckans Affärer 2012-03-12

Annika Elias: Pappaledighet får cheferna att stanna

Pappalediga män, för att inte tala om pappalediga chefer, var otänkbart när jag startade mitt yrkesliv för trettio år sedan. Inte bara för att möjligheterna var mindre då, men för att attityden i samhället hade gjort det omöjligt.

Ledarna 2012-03-15

Facklig marknad

Var tredje förtroendevald tror att de pensioneras före 60-årsdagen

I snitt tror TCO-förbundens förtroendevalda att de kommer gå i pension när de är 59,6 år, trots att nästan alla vill arbeta längre. Hälften av de förtroendevalda menar att den arbetsrelaterade stressen måste minska om arbetslivet ska kunna förlängas.

TCO-tidningen 2012-03-13

Lång väg kvar till nya arbetstidsregler i EU

EU:s arbetstidsdirektiv är en riktig långkörare. Europafacket och Businesseurope förhandlar om förändringar av direktivet men ett avgörande ser ut att dröja.

Arbetet 2012-03-14

Anställningstid kan få mindre betydelse

Turordningsregeln "sist in först ut" är inte längre helig. Inför förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal med Svenskt Näringsliv öppnar facket för förändringar. Arbetsgivarna kräver att de anställdas kompetens ska få större betydelse vid uppsägningar. Det nuvarande kravet på att man ska ha "tillräckliga kvalifikationer" är inte nog, anser Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.

Kollega 2012-03-15

Restaurangernas krav möter fackligt motstånd

Lägre lön för unga är ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten. Det är argumentet när arbetsgivarna i restaurangbranschen vill kunna anställa unga till lägre lön än idag. Kravet lanseras inför avtalsrörelsen, men kommer att möta motstånd från facket.

SvD 2012-03-16

Ledarskap

Allt färre siktar på att bli chef

Att bli chef är allt färre svenskars dröm. Bilden av vad ledarskap faktiskt är måste uppdateras, konstaterar Klara Adolphson på Ledarna.

Computer Sweden 2012-03-13

Det svåra förändringsarbetet

Projekt för att förändra organisationer slutar ofta i nederlag. I sin avhandling i kvalitetsteknik föreslår Jostein Langstrand en förklaring. En god förståelse behövs, liksom en praktik som anpassas till den nya ordningen. Men det räcker inte. För att en större organisationsförändring ska lyckas måste man också uppmärksamma det som Jostein Langstrand kallar för objekten eller artefakterna.

Forskning.se 2012-03-14

Lars Kry är Årets Chef

Lars Kry är Årets Chef. Proffice VD och koncernchef Lars Kry har utsetts till Årets Chef 2012. Han tog emot priset den 14 mars på Kompetensgalan i Stockholm.

Proffice 2012-03-15

Are women better leaders than men?

Our latest survey of 7,280 leaders, which our organization evaluated in 2011, confirms some seemingly eternal truths about men and women leaders in the workplace but also holds some surprises. (...) The women's advantages were not at all confined to traditionally women's strengths. In fact at every level, more women were rated by their peers, their bosses, their direct reports, and their other associates as better overall leaders than their male counterparts — and the higher the level, the wider that gap grows.

Harvard Business Review Blog 2012-03-16

Lön

Thinking about our hourly wage stops us from smelling the roses

Thinking about the monetary value of our time prevents us from being able to enjoy those moments when we're not working. That's the implication of new research by Sanford DeVoe and Julian House. Once we think about our time in monetary terms, they say, any time not working becomes lost revenue. This makes us impatient to get back to work and stops us from savouring the moment.

BPS Research Digest 2012-03-13

Löneupproret sprider sig bland unga sjuksköterskor i Sverige

I hela Sverige kräver allt fler sjuksköterskestudenter högre ingångslöner och ansluter sig till löneupproret "Våga vägra under 24 000". I Östergötland har en Facebookgrupp startat och om ett par veckor hålls ett stormöte, berättar blivande sjuksköterskan Minna Juntura.

Löneupproret 2012-03-14

Trygghet upp i rök

Sverige har beskrivits som Europas tigerekonomi, men i pensionssystemet är det kris. Pensionärerna drabbades av kraftiga sänkningar både 2010 och 2011 och då förklarade politikerna att pensionerna skulle återhämta förlorad mark så fort ekonomin normaliserades. Men efter två år med högkonjunktur – 2010 och 2011 – står det klart att återhämtningen uteblivit. Och nu bär det snart av nedåt igen.

E24 2012-03-16

Sänkta löner för ungdomar kommer allt närmare

Ungdomslöner där ungdomar får 75 procent av lägstalönerna kan bli verklighet i flera branscher.

Sveriges Radio 2012-03-17

Bonus ett sänke för motivationen

Forskning visar att det är oklokt att använda sig av externa belöningar om man vill få människor att göra saker. I stället är det den interna motivationen som har störst betydelse – och på den har bonusar en direkt negativ inverkan. Det skriver Håkan Salwén, doktor i praktisk filosofi.

SvD 2012-03-18

Karriär & arbete

Allt fler unga startar eget

Nyföretagandet fortsätter att öka bland de unga förra året. I åldersgruppen upp till 25 år startades enskilda firmor av nästan 16 procent fler 2011 än året innan och med ökad branschspridning. Hårvård och data fortsätter att vara de populäraste branscherna för unga företagare, och de unga startar enskilda firmor, medan de äldre startar aktiebolag.

SvD 2011-03-12

Här är studenternas hetaste arbetsgivare

Det har blivit ännu viktigare att en kommande arbetsgivare står för prestige och status. Det visar Universums årliga studentundersökning Företagsbarometern som pejlar vilka företag och organisationer som universitets- och högskolestuderande ser som mest lockande att jobba hos.

SvD 2012-03-13

Äldre anställda ökar produktiviteten

Att ha anställda i åldern 45-67 år ökar företagets produktivitet. Det framgår av en ny studie från Tyskland, som i likhet med Sverige har stora åldrande årskullar. Där har man beslutat att höja den allmänna pensionsåldern till 67 år. Precis som i Sverige är det också där svårt för äldre att finna nytt jobb om de blivit arbetslösa efter omorganisationer eller nedläggningar. Svårigheten beror ofta på fördomar mot äldre arbetskraft och dess arbetsförmåga.

Du & Jobbet 2012-03-14

En okänd karriärväg

Facklig karriär handlar inte bara om att stiga i graderna som förtroendevald. För jurister, ekonomer och samhällsvetare finns en ofta dold arbetsmarknad hos fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

SvD 2012-03-15

Uppgång i Stockholm men neddragningar i Västsverige

De svenska arbetsgivarna fortsätter att rapportera positiva sysselsättningsplaner. Trots den europeiska arbetsmarknadens oro är den svenska prognosen på samma nivå som förra kvartalet och något högre än samma period för ett år sedan. Stockholms och Uppsala län rapporterar en markant jobbökning samtidigt som arbetsmarknaden i Västra Götalands och Hallands län störtdyker under det kommande kvartalet. Offentliga sektorns jobbprognos är den högsta någonsin medan tillverkningsindustrin går ett dystert kvartal till mötes.

Manpower 2012-03-18

Ekonomi

Försiktigt positivt

När hushållens framtidstro nu stigit något kan detaljhandelns tillväxt sannolikt bli starkare i år än under 2011 och HUI Research skriver därför upp prognosen för hushållens konsumtion och detaljhandeln med 0,5 procent. Tillväxten blir dock låg 2012 och stannar på 1,5 procent. Klädhandeln och sport och fritid väntas växa mest av handelns segment 2012.

Habit 2012-03-13

Inflationstakten 1,9 procent

Inflationstakten var 1,9 procent i februari 2012, vilket är en oförändrad inflationstakt jämfört med januari. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent enligt Konsumentprisindex. Den underliggande inflationstakten enligt KPIF var 1,1 procent i februari.

SCB 2012-03-13

Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin

Unionen bedömer att tillväxten 2012 hamnar på 0,5 procent, medan tillväxten under 2013 kommer nå 2,8 procent. Under 2012 sker en positiv vändning i tillväxten. Det är slutsatsen i den ekonomiska prognos för de kommande två åren som Unionen presenterar i dag. Den svenska ekonomin har genomgått en kraftig avmattning som bottnar första kvartalet 2012. Därefter tar tillväxten fart under andra halvåret och kommer därefter stabiliseras under 2013 eftersom det finns en stark underliggande tillväxtkraft i ekonomi och företag.

Unionen 2012-03-16

Kärvt sälja bilar i Europa

Viktiga bilmarknader i Europa fortsätter att svikta och det ger biltillverkarna bekymmer. I Europa dalade försäljningen totalt med 9,2 procent under februari enligt branschorganet Acea.

DN 2012-03-16

Övriga trendsignaler

Agency uses app to choose their interns

Advertising agency Muse Amsterdam have taken an interesting approach to hiring creative interns. They are using the free app ‘Draw Something‘ to assess applicants, which will ask prospective interns to draw a picture for a given word.

PSFK 2012-03-13

Gymnasiekillar hellre smarta än ambitiösa

Unga män i gymnasieskolan vill gärna uppnå bra studieresultat - men verka som om de inte ansträngt sig. Det har Anne-Sofie Nyström sett när hon i en avhandling undersökt gymnasieelevers förhållningssätt till skolarbete. Hon har ställt frågan hur det kommer sig att pojkar och unga män överlag har lägre utbildningsresultat än flickor och unga kvinnor.

Forskning.se 2012-03-14

Digital natives are slow to pick up nonverbal cues

If you're a digital native, you should be aware that the internet may have partially rewired your brain in such a way that when you meet people face to face, you're less capable of figuring out what they're thinking.

Harvard Business Review Blog 2012-03-16

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem