2012-03-26

Ledarnas omvärldsspaning v 12

– Pensionerna utgör en kommande ekonomisk påfrestning för Sveriges kommuner. Ovanpå detta kommer ökande kostnader för allt fler äldre.

– Katrineholms kommun räknar med att kommunens årliga kostnader för handikapp- och äldreomsorgen fram till 2020 kommer att öka med 16 procent eller 125 miljoner, enligt SVT. Läs om detta och mer i veckans spaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

 

Jämställdhet & diskriminering

Women in leadership: beware the barriers

The idea of a glass ceiling is real, but it shouldn't be thought of as glass and it's not really a ceiling. The term is an effort to conceptualize the barriers hindering women from reaching senior management positions, but research has shown that the "ceiling" is not just one obstacle, but multiple obstacles. Therefore, perhaps a more accurate word picture is that of a tangled web of trip hazards and barriers.

Management-issues 2012-03-20

Betalt efter prestation bästa vapnet mot ojämställda löner

De kvinnliga cheferna tjänar sämre än männen. För att komma åt problemet krävs mer av individuell lönesättning, inte statliga åtgärdsprogram. Det skriver Annika Elias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

SvD Opinion 2012-03-20

Orimliga löneskillnader tycker 90 procent

Vad tycker allmänheten i Norrbotten om löneskillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher och yrken? En stor majoritet tycker faktiskt inte det är okej. Fackförbundet Vision lät Novus Opinion tillfråga 350 slumpmässigt utvalda norrbottningar svara på om det är rimligt att det skiljer flera tusen kronor i månaden. Hela 90 procent svarade nej.

Vision 2012-03-21

Den fega vägen

Trots hoten om kvotering och att det måste bli fler kvinnor i styrelserna, så hände det inte mycket i börsbolagen i år heller. När Nordea höll sin stämma i veckan utökades styrelsen - med en man. På vd-nivå har Stockholmsbörsen haft 35 kvinnor, genom tiderna. Men är det verkligen männens fel, eller får vi kvinnor skylla oss själva? Vad är det vi kvinnor håller på med? Vi pratar högt om att vara fria, jämställda, få samma karriärmöjligheter och minst lika hög lön som våra manliga kollegor.

E24 2012-03-25

Facklig marknad

Risk för strejk i påsk

Risken för en konflikt inom handeln till påsk rycker närmare. Med två veckor kvar till avtalen går ut har arbetsgivarna i Svensk Handel beslutat att stranda förhandlingarna. "En total överraskning", säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström. Nu överväger facket vad nästa steg kan bli.

SvD 2012-03-19

Almega säger nej tack till att följa industrinormen

Det rådande industrimärket är på tok för högt, det krävs minst en halvering för tjänstesektorn. Det anser Almegas VD Jonas Milton. Unionen håller inte med.

TCO-tidningen 2012-03-19

Byggbransch skeptisk till förslag om säkrad lön

Medan fackförbundet Byggnads välkomnar förslaget om att utländska arbetare ska kunna begära lön av huvudentreprenören, om de inte får ut lön av ansvarig underentreprenör, är branchorganisationen Sveriges byggindustrier skeptisk.

Sveriges Radio 2012-03-20

ST vill utöka meddelarskyddet

ST kritiserar regeringen för att den inte tagit tillfället i akt att förstärka meddelarskyddet i en kommande utredning om insyn i offentligägda företag. ST tycker det är oroväckande att regeringen inte föregår med gott exempel och har samma syn på allmänhetens möjligheter till insyn oavsett hur staten väljer att organisera sin verksamhet som man har på kommun- och landstingsnivån.

ST Press 2012-03-21

Ta steget mot lärlingssystem

Om drygt två månader går kollektivavtalet mellan SHR och HRF ut och om drygt två veckor byter parterna avtalskrav. SHR överväger just nu om ett av kraven ska vara introduktionslön på 75 procent av ingångslön kopplad till utbildning. Det verkar troligt att frågan verkligen kommer att lyftas i förhandlingarna.

Restauratören 2012-03-21

Grundläggande fackliga rättigheter hotas

LO är starkt kritiskt till det förslag om reglering av strejkrätten som EU-kommissionen presenterat. Förslaget innebär att EU-domstolen får möjlighet att bedöma om fackliga stridsåtgärder är motiverade. Strejkrätten är en del av demokratins grundstommar.

LO 2012-03-22

LO tar strid för jämställdhetspotter

De elva förbunden i LO-samordningen står bakom Handels krav på arbetsgivarna om större löneökningar än 2,6 procent. ”Vi vill inte behöva ta till konfliktvarsel, men det kanske krävs för att få arbetsgivarna tillbaka till förhandlingsbordet”, sade LOs avtalssekreterare Per Bardh till Dagens Nyheter idag.

Kommunal 2012-03-22

Ledarskap

Tio år som skakade chefen

Kompetensgalan fyller tio år och Chef sum­merar ett decenniums ledarskap. Det var årtiondet då vi kastades mellan hög- och lågkonjunktur, då vi gick till coachen och sedan började coacha våra medarbetare. Det var decenniet som kommer att omtalas som ledarskapets renässans.

Chef 2012-03-19

3 sure-fire ways to lose your top talent

Are you pushing your finest employees out the door without realizing it? If staff retention is an issue for your company, then you’ll need to think about what could be causing your top talent to look for other opportunities. There are numerous ways that bosses and top management can drive star employees away without even realizing it. Understand that people don’t walk out on companies; they walk out on managers. These are three of the worst things a manager can do to destroy the loyalty of his top performers.

Smartblogs 2012-03-19

How to become a better leader

Good leaders make their work look easy. But the reality is that most have had to work hard on themselves — by managing or compensating for potentially career-limiting traits. To grow as an executive, you need to recognize and manage your strongest tendencies.

MIT Sloan Management Review 2012-03-20

Lön

Så mycket tjänar chefen

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 38 000 kronor i månaden och bäst betalt har bossar i storstadsregionerna. Genomsnittschefen i Östergötland tjänar 37 100 kronor i månaden. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Norrköpings Tidningar 2012-03-20

Centerpartiet vill införa lägre ingångslöner - för alla

Centerpartiet går längre än Folkpartiet och vill sänka ingångslönerna på hela arbetsmarknaden. - Jag tror att ingångslönerna behöver ner kanske 20-25 procent, och i vissa branscher kanske det handlar om ännu lägre, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor till Ekot. Folkpartiet har redan deklarerat att partiet vill se sänkta ingångslöner för ungdomar. Kommuner och landsting ska kunna anställa unga på särskilda ungdomsavtal där de får 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen.

Lag & Avtal 2012-03-22

"Ökad lönespridning attraherar unga"

Fler praktikplatser för utlandsfödda akademiker och större lönespridning inom staten. Det förespråkar Ulf Bengtsson, ny generaldirektör för Arbetsgivarverket. Han älskar den svenska modellen och beskriver sin nya maktposition som ett torn med utsikt. Därifrån har han koll på avtalsutvecklingen för 245 000 statligt anställda.

Jusektidningen 2012-03-22

Kvinnorna minskar lönegapet

Lönegapet mellan manliga och kvinnliga vd:ar minskar. Inom tre branscher syns till och med ett trendbrott – kvinnliga vd:ar har gått om manliga i löneligan.

SvD 2012-03-24

Karriär & arbete

Fortsatt avmattning på arbetsmarknaden

I februari 2012 var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 389 000 och arbetslösheten var 7,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,0 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar sammantaget på att avmattningen på arbetsmarknaden som uppvisats under slutet av 2011 håller i sig.

SCB 2012-03-19

Skills forecast reveals risks and opportunities in Europe’s labour market

Cedefop’s latest skill forecast shows that the European Union can expect a net increase in employment of 8 million new jobs between 2010 and 2020. Nearly ten times more jobs (around 75 million) will be generated to replace workers who leave the labour market. But skill mismatches and, in some sectors, skill shortages raise risks for the European labour market and the competitiveness of the European economy.

Cedefop 2012-03-22

Svenskar mer på jakt än andra efter nya jobb

Drygt var fjärde anställd i Sverige letar efter ett nytt jobb. Det är betydligt vanligare än i andra delar av världen. Det framgår av en undersökning från Randstad, ett internationellt bemannings- och rekryteringsföretag. Enkäten omfattar 32 länder, däribland Sverige. Frågor ställs regelbundet till anställda i åldern 18-65 år, som arbetar minst 24 timmar i veckan. Rapporter publiceras fyra gånger per år. Den här gången handlar det bl a om arbetstillfredsställelse och kopplingen jobb/fritid.

Du & Jobbet 2012-03-23

Arbetslösheten har flyttat

Arbetslösheten har minskat mest i Norrlands glesbygd det senaste decenniet, Pajala, Övertorneå och Kiruna toppar. Däremot ökar den i vissa förorter och i Smålands industrisamhällen. Södertälje är värst drabbat. Det visar nya uppgifter som Arbetsförmedlingen tagit fram åt Du&jobbet.

Du & Jobbet 2012-03-25

Ekonomi

Pensionsbomb hotar kommunerna

Svenska kommuner har pensionsskulder på 216 miljarder kronor. Det gör nästan fyra av tio kommuner insolventa enligt god redovisningssed. "En tickande bomb", enligt Skandia Livs vd Bengt-Åke Fagerman. Men Mats Kinnwall som är chefsekonom på SKL tycker inte man ska överdriva faran med pensionsskulderna. "Tittar man på sektorn som helhet är det här inget stort problem. Det handlar om att finansiera en puckel. Det är nu och de närmaste tio åren som puckeln är som störst, sedan sjunker den gradvis ihop", säger han till Dagens Industri.

Ekonomisverige 2012-03-19

Varuexporten tyngde BNP-utvecklingen

Den svenska ekonomin stod emot de ekonomiska oroligheterna i Europa bra fram till och med tredje kvartalet. Fjärde kvartalet skedde ett omslag. Den svenska varuexporten underskred under fjärde kvartalet världshandeln med varor efter sex kvartal med det omvända förhållandet. Det gav en stor effekt på BNP-utvecklingen. Inbromsningen till trots gav vissa delar i ekonomin som fasta bruttoinvesteringar och lager betydande bidrag till BNP-tillväxten.

SCB 2012-03-19

Arbetslösheten biter sig fast

Svensk ekonomi fortsätter att tyngas ner av de skuldrabbade ekonomierna i södra Europa. I synnerhet industriföretagen fortsätter att skära ner. Arbetslösheten ökar under året, vilket leder till en frånkoppling av stora grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden. Prognosen för tillväxten i Sverige 2012 ligger kvar på 0,2 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln "Frånkoppling". Skuldkriser tar lång tid att lösa upp.

Svenskt Näringsliv 2012-03-22

Övriga trendsignaler

A new approach to manage disruptive innovation in an environment of high uncertainty

Existing methods for the management of innovation projects have a low probability of success in the development of radical or disruptive innovations. A new spiral approach has been developed that provides the balance of flexibility and control needed for a repeatable and successful approach to disruptive innovation.

Innovation management 2012-03-19

Will Sweden be the first cashless society?

Sweden has been more aggressive than most countries when it comes to replacing cash and coins with electronic transfers, using mobile phones and credit cards to connect its citizens to the money grid. In fact, paper bills and coins represent just three percent of the Swedish economy, compared to nine percent in Europe and seven percent in the US. From public transportation to places of worship, Sweden's high-tech society is quickly replacing the cash system with more modern ways of moving money. Advocates who represent pensioners, however, say the change should be more gradual.

Big Think 2012-03-19

Virtual teams can outperform traditional teams

When I visit companies, it's one of the most frequent complaints I hear: "I'm working on a project with people I've never met." Or: "This virtual team I'm on is a disaster — nobody really knows what the other is doing." Many of us have found ourselves thrown onto project teams in which we must work with others across several time zones and even different countries. It's common to assume that such dispersion will necessarily lead to big inefficiencies and degraded performance. Not so fast!

Harvard Business Review Blog 2012-03-20

The customization revolution

The last two decades were the era of hypermarkets – massive superstores that could dazzle customers with an astonishing array of standardized products. But there are signs that the superstore’s age of dominance may be over. In recent months, hypermarkets around the world – Walmart, Tesco, Carrefour – have announced results that fell short of expectations. Conventional wisdom is that this reflects the economic cycle, but it may be the first sign of a more fundamental shift.

Project-syndicate 2012-03-23

Den liberala revolutionen

Sverige har liberaliserats snabbare än något annat västland. En ansedd amerikansk tankesmedja har på SvD:s uppdrag jämfört utvecklingen i Sverige med resten av världen. Och både röda och blå regeringar har drivit på utvecklingen.

SvD 2012-03-24

Minskat barnafödande under 2011

Efter 11 år av ökat barnafödande minskade fruktsamheten under 2011. Mycket har hänt över tid, föräldrarnas medelålder har ökat och antalet barn som föds inom äktenskapet har minskat.

SCB 2012-03-25

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem