2012-04-02

Ledarnas omvärldsspaning v 13

– Även om Konjunkturinstitutet räknar med en långsam återhämtning förbättras dock synen på den framtida ekonomiska utvecklingen för Sverige. Läs om detta och mer i veckans spaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldssanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Avtalsrörelse: Nytt löneavtal inom elbranschen ger 2,6 procent

Elektriska Installatörsorganisationen och Svenska Elektrikerförbundet enades på tisdagskvällen om ett nytt löneavtal. Avtalet sträcker sig över tolv månader och ger en löneökning på 2,6 procent, vilket är samma nivå som industriavtalen.

DI 2012-03-28

Stort strejkvarsel i handeln

Handels varslar om strejk för 5 600 medlemmar. Motparten Svensk Handel är rädd att det drabbar även restauranger och industri.

Göteborgs-Posten 2012-03-29

Sex fackförbund stödjer Handels

Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt för anställda i detalj- och partihandel den 13 april. Flera LO-förbund ställer sig bakom.

Göteborgs-Posten 2012-03-29

Viktiga domar om inhyrdas villkor

IF Metall förlorade i Arbetsdomstolen mot Volvo Powertrain i ett mål om skyldigheten att förhandla när man hyr in personal från bemanningsföretag. Samtidigt fastställer Arbets-domstolen att en journalist som under längre tid arbetat för Sveriges Radio bör betraktas som tillsvidareanställd. Bemanningsbranschen växer kraftigt. Inte minst gäller det inom industrisektorn på västkusten. Även på Volvo Powertrain i Skövde har antalet inhyrda ökat.

Prevent 2012-03-29

Avtalet inom handeln klart för 80 000 tjänstemän och akademiker

80 000 tjänstemän och akademiker inom handeln har fått ett nytt avtal som följer industrinormen och ger 2,6 procent i löneökningar under ett år. Unionens medlemmar garanteras ett påslag med 310 kronor.

TCO-tidningen 2012-03-30

Arbetsgivarna skärrade av studentupproret

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting är ordentligt oroade av studentkampanjen "Inte under 24 000" som pågår runt om i landet. Landstingen rapporterar att de inte klarar sommarbemanningen. SKL har krävt svar från Vårdförbundet om dess roll i upproret.

Vårdförbundet 2012-03-30

2,6 procent till tjänstemännen

I fredags tecknade Svensk Handel avtal med fackförbundet Unionen och Akademikerför-bunden om lönerna för 80 000 tjänstemän i handeln, som får löneökningar på 2,6 procent det kommande året.

Dagens Handel 2012-03-30

Svagare fack kan ge fler konflikter

De senaste åren har facken stadigt tappat i antal – och om utvecklingen fortsätter åt samma håll kan det leda till fler konflikter och en partipolitisk förskjutning åt höger, menar statsvetaren Johannes Lindvall i en ny rapport.

Ingenjören 2012-03-31

Ledarskap

Nya organisationsformer kräver nya HR-processer

Nya organisationsformer och nya generationer kräver en uppdatering av föråldrade HR-processer till att bli mer agila, menar vår gästbloggare Carl Blomberg. Om traditionella organisationer är hierarkiska pyramider kan dagens moderna organisationer snarare ses som sammansatta nätverk. Medan de traditionella organisationerna ger direktiv och aktiviteter, strävar moderna organisationer i stället efter att ge ramar och dela ut ansvar.

HR-bloggen 2012-03-27

Därför är kvinnor bättre och mer demokratiska chefer

Studien som publicerades i "the Journal of Business Research" har fått uppmärksamhet i flera medier. Med utgångspunkt i information från "Workplace Employment Relationships Survey", en studie som utförts på arbetsplatser i Storbritannien, har studiens författare Eduardo Melero, professor vid institutionen för handelsstudier vid Carlos III Universitetet i Madrid, jämfört ledarskapsmodeller på företag som styrs av kvinnliga, respektive manliga chefer. Studien visar att kvinnliga chefer oftare låter medarbetare ta del i beslutsprocessen.

CIO 2012-03-28

The new science of building great teams

What managers sense as an ineffable buzz or esprit de corps in a good team is actually observable, measurable and learnable. In a study data was collected by wearable electronic sensors that capture people’s tone of voice and body language. Analysis shows a highly consistent pattern of communication that is associated with productive teams.

Harvard Business Review 2012-03-29

Lön

Nya löneskillnader mellan könen i kultursektorn

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor som arbetar med kultur och kommunikation är stor. Det visar Fackförbundet DIK:s löneenkät från förra året. Enligt enkäten som drygt 8000 medlemmar svarat på skiljer det i snitt 1711 kronor i lön mellan män och kvinnor om man tittar på samtliga yrkesområden och befattningar.

Sveriges Radio 2012-03-27

Utbildning väger lätt i lönekuvertet

Chefer inom it-branschen har generellt sett högre lön än chefskollegor i andra sektorer. Däremot speglas inte utbildningsnivån på samma sätt i lönekuvertet.

Computer Sweden 2012-03-28

Karriär & arbete

How to find meaningful work

More and more people want a job that gives more than just a paycheck. A new breed of organizations are helping to connect workers with jobs that make a difference as well as a salary.

Fast Company 2012-03-26

Åtta av tio tror att stressen ökar

Arbetsrelaterad stress är ett utbrett problem. Åtta av tio arbetstagare i EU tror att stressen kommer att öka, enligt en undersökning av Europeiska arbetsmiljöbyrån. Lika stor andel chefer anser att stress redan nu är ett problem på företaget. ”Finanskrisen och förändringar inom arbetslivet ställer allt större krav på arbetstagarna. Att ta itu med psykosociala risker är en viktig del av vårt arbete för att förbättra arbetstagarnas liv i Europa”, säger Christa Sedlatschek på Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Prevent 2012-03-28

Surprising findings about mobile worker collaboration

It is crystal-clear that there is a frenzy of interest in organizations moving towards a more collaborative work environment, but the challenges to doing so are not straightforward. Business drivers like competition appear to be more important than catering to the younger Facebook generation, at least for the moment. Also, it is clear that there is an interest in using collaborative tools for more than just email and social networking; running real business applications anytime/anywhere offers enormous potential for improving business productivity. But, as always, worker reticence to changing work habits is the biggest impediment to adopting new technologies.

Fast Company 2012-03-28

Ekonomistudenter vill starta eget

Tre av fyra ekonomistudenter kan tänka sig att starta eget företag inom tio år efter sin högskoleexamen. Det visar en ny undersökning som FAR gjort. ”Intresset för att starta eget är betydligt större idag bland dagens ungdomar”, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Den nya undersökningen från branschorganisationen FAR, som visar på den stora viljan att starta eget bland ekonomistudenter, kommer strax efter Svenskt Näringslivs rapport som pekar på att företagandet i landet är det lägsta på 25 år.

Ekonomisverige 2012-03-29

Ekonomi

Flera tecken på en snar konjunkturuppgång

Under årets första månader har svenska hushålls och företags förtroende för ekonomin stärkts. Det är ett av tecknen på att konjunkturen är på väg att vända upp efter en dyster höst. Men återhämtningen blir långsam, bland annat genom en svag utveckling i viktiga exportländer. Därför behöver reporäntan hållas låg under lång tid.

Konjunkturinstitutet 2012-03-28

Ljusare syn på efterfrågan i bemanningsbranschen

I februari sade en fjärdedel av bemanningsföretagen att de räknade med att minska antalet anställda. Nu räknar istället en knapp tredjedel med att öka antalet anställda de närmaste tre månaderna. 37 procent räknar med ökad efterfrågan på sina tjänster under samma tid. Konjunkturinstitutets marsbarometer visar att både konjunktur och tillväxttakten vänder uppåt, om än sakta. På arbetsmarknaden kvarstår problemet med matchning, vilket öppnar för bemanningsbranschen.

Almegabloggen 2012-03-29

Stockholmskonjunkturen - Minskad arbetslöshet men dämpad tillväxt

Under 2011 fortsatte Stockholm att stärka sin attraktionskraft och både antal invånare och besökare nådde nya höjder. År 2011 blev även nytt rekordår i antal nystartade företag. Lönesumman fortsatte att öka under fjärde kvartalet men med dämpad takt. Det är åter den privata sektorn som håller tillväxten uppe. Under fjärde kvartalet 2011 ökade lönesumman med 5,1 procent i Stockholms län och 4,5 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal.

Stockholm Business Region 2012-03-31

Övriga trendsignaler

Pluggande anses vara "omanligt"

Smarta, sociala, allmänbildade, vältaliga och med goda skolresultat - så vill unga män på gymnasiet framstå. Men det får inte verka som om de anstränger sig - det anses "omanligt".

DN 2012--03-26

Härmapor är vi allihopa

Människa föds man inte till, det blir man. Genom att imitera. Också när det gäller att ha det andra har. Prylar, löner, förmåner. Enligt filosofen René Girard blir ha­begäret människans svagaste punkt när det leder till en ständig rivalitet.

SvD 2012-03-26

Hot och våld på jobbet ökar

Berusad resenär gav sig på lokförare, är en av de senaste rubrikerna som handlar om hot och våld inom våra statliga bolag, myndigheter och verk. Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att under 2011 polisanmäldes mer än 10000 brott som gäller hot eller våld mot tjänsteman.

SvD Opinion 2012-03-29

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem