2012-04-23

Ledarnas omvärldsspaning v 16

– Förutom att Sverige är det EU-land som snabbast urbaniseras redovisar SCB statistik som visar att storstäderna drar till sig flest högutbildade. Läs om detta och mer i veckans spaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Stopp för kvinnor i styrelserna

Trots de senaste årens debatt har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser slutat att öka, skriver Dagens industri. "Det här duger inte", säger näringsminister Annie Lööf (C) till tidningen.

DI 2012-04-17

Allt fler redo för en kvoteringslag

Kvotering till börsbolagens styrelser rycker allt närmare. Socialdemokraterna gör klart att partiet tänker lagstifta om ingen snabb förbättring sker. Inte heller statsminister Fredrik Reinfeldt stänger dörren för kvotering.

DI 2012-04-19

Åldersblinda arbetsgivare efterlyses

Det finns en tendens till åldersfixering bland svensk arbetsgivare. De negativa attityderna till äldre arbetskraft är ett av de största hindren för ett förlängt arbetsliv. Det konstaterar pensionsåldersutredningen i sitt delbetänkande. ”Vi har gjort efterforskningar för att hitta arbetsgivare och företag som arbetar aktivt med att anpassa arbetet efter äldres förutsättningar. Resultatet är magert”.

Arbetsliv 2012-04-19

Facklig marknad

Fackets folk måste ta större plats

Facket är Sveriges ojämförligt största folkrörelse. Det är lätt att glömma, eftersom bilden av fackets kris domi­nerar mediernas bevakning. Men medlemstappet har nu bromsats. Nya fackliga strategier växer fram. Utvecklings- och förnyelseprojekt, som »Facket förändras«, har satts i sjön. Men utmaningarna är stora.

Publikt 2012-04-17

Facken bråkar inbördes om kommunala löner

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström ville att kommunerna ska prioritera lärarnas löner framför andra grupper och fick omedelbart mothugg.

TCO-tidningen 2012-04-18

Tuff apoteksmarknad bäddar för samgående

Avregleringen av apoteksmarknaden har fört Farmaciförbundet och Unionen närmare varandra. Nu föreslår Farmaciförbundets styrelse att man utreder ett samgående.

Kollega 2012-04-19

Ledarskap

Managing a virtual team

Teams that are geographically-dispersed, or virtual, have now been used and studied for more than three decades - yet we all still wrestle with how to get them right. Managers frequently ask for best practices for managing their global teams, and recently we've noticed some common themes. Here are the three questions that keep coming up again and again, and what the research tells us about how to address them.

Harvard Business Review Blog 2012-04-16

Expertens tips: Våga vara modig

En modig chef är en bra chef. Det menar Malin Trossing, författare till boken Våga leda modigare. ”Vi kan alla bli modigare. Det handlar om att hela tiden ta ett litet steg utanför vår komfortzon”.

TRR 2012-04-16

Times have changed, but has your training?

Employers are expecting more than ever before from their frontline managers, but they must prepare them to operate in this "challenging environment", says Paula Williscroft, of the Australian Institute of Management. The pace of change in today’s workplace, the degree of ambiguity in which leaders are expected to perform, and the speed with which they are expected to step up, are unprecedented, she says. "Our frontline leaders are now managing multiple generations in the workplace, they’re often doing that earlier in their career, they're also operating with teams of people who are wanting to work in more flexible ways."

HRDaily 2012-04-18

Lön

Höj lönen – och intäkterna

Att hålla personalen »lean and mean« har de senaste åren varit en härskande strategi inom detaljhandeln. Logiken har varit att det är bland de anställda i butikerna som de stora sparmöjligheterna finns. Ny forskning är på väg att omkullkasta denna kungstanke.

Fokus 2012-04-12

Historiskt låg löneomräkning till de statliga myndigheterna 2013

Under 2013 kommer omräkningen av löner till de statliga myndigheterna att hamna på noll procent. Det framgår av vårpropositionen. 2014 väntas omräkningen öka och trenden med stora svängningar för de statliga myndigheternas löneomräkning ser därmed ut att fortsätta.

Karriär & arbete

Här är sektorerna där jobben finns

Ljusare på arbetsmarknaden en bit in på sommaren, i vissa brancher, men sämre läge totalt sett jämfört med för ett år sedan utom för tjänstesektorn. Så kan IC-Potentials personalchefsindex för kvartal två sammanfattas. Tjänstesektorn, byggsektorn och tillverkningsindustrin ser ut att kunna gå starkt resten av kvartalet medan det ser trögt ut i anställningsplanerna för handeln och offentlig verksamhet.

SvD 2012-04-17

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas

Försvagningen av arbetsmarknaden fortsatte även under mars månad. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av mars var 396 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 8 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Dessutom har både antalet lediga platser och antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som påbörjade någon form av arbete minskat.

Arbetsförmedlingen 2012-04-17

Här finns jobben: "Vi ser ett trendbrott"

Den totala arbetsmarknaden går trögt. Men 500 personalchefer pekar nu ut sektorerna där det behöver anställas i vår, rapporterar SvD Näringsliv.

DagensPS 2012-04-17

Allt fler vill jobba efter 65

Allt fler väljer att jobba högre upp i åldrarna. I statsförvaltningen har antalet personer över 65 år fördubblats sedan 2004. Män som tjänar mer än 40 000 kronor i månaden är överrepresenterade bland dem som väljer att jobba kvar.

Publikt 2012-04-18

Unemployment of young Europeans soars by 50%

Unemployment among Europe’s young people has soared by 50% since the financial crisis of 2008. It is rising faster than overall jobless rates, and almost half of young people in work across the EU do not have permanent jobs, according to the European commission. Three policy papers obtained by the Guardian outline action to create 17.5m jobs in Europe by 2020, but paint a grim picture of prospects for Europe’s youth and underline how the sovereign debt crisis of the last two years has widened the gap between the eurozone’s successful northern core and its failing periphery.

PSFK 2012-04-18

EU-kommissionen vädjar om arbetsmarknadsreformer

Samtidigt som kommissionens jobbplan välkomnas av Europaparlamentariker och arbetsgivare får den facklig kritik. EU-kommissionen hoppas skapa 20 miljoner jobb med sitt nya sysselsättningspaket.

Europaportalen 2012-04-19

Färre jobbar mer

Vi jobbar alltmer övertid. Under de senaste tre åren har övertidsuttaget ökat med 10 procent enligt en ny rapport från fackorganisationen TCO. Det motsvarar ungefär 115 000 tjänster.

Sveriges Radio 2012-04-19

Data point: American women now more career-focused than men

While the gender pay gap persists in the U.S., according to a recent report, young American women now value a high-paying career more than their male counterparts. The Pew Research Center also reports that between 1997 and 2010/2011, the portion of 18-34-year-old women who view professional success as “one of the most important things” or “very important” increased by 10 points (compared with a 1 point rise for men).

JWT Intelligence 2012-04-20

Ekonomi

Reporäntan oförändrad på 1,50 procent

Efter den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi mot slutet av förra året syns nu vissa ljusglimtar. Samtidigt är inflationen låg och väntas vara låg även under det närmaste året. För att understödja återhämtningen behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Även reporäntebanan är oförändrad. Ljusglimtar för svensk ekonomi Världsekonomin som helhet växer i relativt god takt och den amerikanska ekonomin har förbättrats.

Riksbanken 2012-04-18

Bruttoregionprodukten minskade i samtliga län

Samtliga län noterade volymmässiga minskningar av bruttoregionprodukten (BRP) för 2009. Stockholms län hade fortfarande klart högst BRP per invånare, BRP per sysselsatt och disponibel inkomst per invånare. De fasta bruttoinvesteringarna sjönk i samtliga riksområden.

SCB 2012-04-19

Exportrådet skriver ned sin prognos

Exportrådet sänker åter sin prognos för den svenska exporten. Utvecklingen i Europa är sämre än väntat och tillväxtmarknaderna kommer inte att vara samma draghjälp som tidigare, spår Exportrådet.

DI 2012-04-20

Övriga trendsignaler

Tillväxtfakta 2012: Regional attraktivitet - tillväxtmotor i en global verk

Tillväxtfakta lyfter fram regional attraktivitet med nyckelord som kompetens och tillgänglighet. Den visar hur strukturomvandlingen resulterar i att allt fler flyttar till de stora tätortsområdena, där inte minst de nya tjänstenäringarna växer på de regionala marknaderna. Alla fakta pekar på att denna urbanisering fortsätter, men detta är självfallet inte en naturlag.

Tillväxtanalys 2012-04-18

Storstäderna drar till sig högutbildade

Storstadskommuner och residensstäder har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Totalt är det 40 kommuner som ligger över riksgenomsnittet på 24 procent.

SCB 2012-04-18

Majoritet litar inte på samhället

Ersättningarna minskar, jobb lönar sig mer. Så sammanfattade finansministern ändringarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen i vårbudgeten. Men över hälften av svenskarna litar inte på samhällets stöd om de blir arbetslösa eller sjuka, visar en ny undersökning.

DN 2012-04-18

How mobile technologies are shaping a new generation

The cohort I like to call the "Re-Generation" began to take shape around 2008. Individuals at the formative ages of 11 to 13, those born after about 1995, were part of a substantively different world than the one that had shaped 11 to 13 year olds over the preceding fifteen or so years. Technology, of course, has also been a powerful influence on the Re-Generation, so much so that Bill Gates proposed that we call this next wave Generation I, for Internet. Gates has used the term to refer to children born after 1994, describing them as the first generation to grow up with the Internet.

Harvard Business Review blog 2012-04-18

Farligast på bygget för unga män

För tredje året i rad ökar antalet arbetsskador bland unga. Risken att råka ut för ett olycksfall i arbetet är större för ungdomar än för äldre. Förra året anmäldes drygt 3 800 arbetsolyckor, som ledde till sjukfrånvaro, bland ungdomar i åldern 16-24 år. En ökning med 17 procent jämfört med 2010. Bland övriga åldrar har antalet arbetsolyckor ökat med 2 procent under samma period. Mellan 2006 och 2011 dog 36 ungdomar mellan 16 och 24 år på jobbet.

Du&Jobbet 2012-04-20

Politiska dagar

Hjälp för dig att hålla koll på händelser i politik, samhälle och medier som påverkar opinionsbildare och andra.

Paues 2012-04-20

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem