2012-05-02

Ledarnas omvärldsspaning v 17

– I en förändrad omvärld behöver även arbetet kring och synen på lön och belöning förändras. I veckans omvärldsnyheter kan ni bland annat läsa The Incentive Research Foundations spaning om trenderna kring lön och belöning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Sifferlöshet är stötesten i Visions förhandlingar med SKL

Den 30 april löper Visions tvååriga avtal med SKL ut. Förhandlarna träffas varje dag för att hinna sy ihop ett avtal innan det gamla löper ut. Det lutar mot ett kort avtal den här gången.

TCO-tidningen 2012-04-24

Klart med löneavtal för bevakningsbranschen

Almega Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundet har kommit överens om ett nytt löneavtal för bevakningsbranschen. Därmed undanröjs hotet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot tisdag.

Aktuell Säkerhet 2012-04-24

Löneupproret ger ringar på vattnet

Vårdförbundet hotar säga upp avtal Vårdförbundet taggar upp efter sjuksköterskeelevernas löneuppror. Nu överväger förbundet att säga upp avtalet med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det kan i så fall ske till hösten.

SvD 2012-04-25

Lågt men ökat förtroende för facket

Sjukvården och polisen är de samhällsinstitutioner som svenskarna litar mest på. Förtro-endet för facket är betydligt lägre, även om det ökat något under senare år.

Tidningen Vision 2012-04-25

Apoteksanställda får ettårigt avtal som ger 2,6 procent

Farmaciförbundet har tecknat ett nytt avtal för de apoteksanställda som ger 2,6 procent på ett år. Jag är stolt men inte nöjd, säger förbundets ordförande Carina Jansson om uppgörelsen.

TCO-tidningen 2012-02-27

Unionen varslar om strejk på Public service och bilprovningen

Unionen lägger nu dubbla konfliktvarsel, på Public service-företagen och på Svensk Bil-provning AB. Facket kräver avtal som följer industrinormen, 2,6 procent på ett år, och högre individgarantier.

TCO-tidningen 2012-04-27

Kommunalavtalet ger i snitt 650 kronor mer i lön

Fackförbundet Kommunal var ändå nöjt med avtalet, som ligger över det som industrin fick igenom tidigare i år på 2,6 procents löneökningar. Industrins avtal brukar vara vägledande, och därför kan kommunalarna vara glada som fick mer, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Sveriges Radio 2012-04-29

Ledarskap

Are Millennials reshaping the workplace, thanks to Gen X?

Fewer and fewer Gen X workers (those born in the late 1960s to earliest of 1980s) are taking a smaller and smaller interest in climbing the corporate ladder to achieve their boss’s position. A California based study in which a job placement agency reveals that 76 percent of employees has no interest in gaining their manager’s position.

Millennial Leader 2012-04-23

Women are good for business

Recent research provides eye-popping results about the leadership effectiveness of women in business. As measured by a 360-degree evaluation by 7,280 leaders, women are perceived as more skilled than men on 15 of 16 leadership characteristics. The 16th skill, strategic perspective, when isolated to the executive suite — where that skill is more present and more important — is similar between women and men.

SmartBlogs 2012-04-23

The Paradox of High Potentials

A study last year by the Corporate Executive Board indicated that "25 percent of employer-identified, high-potential employees plan to leave their current companies within the year, as compared to only 10 percent in 2006."The study also found that 40% of the internal job moves for high potentials ended in failure. So despite the focus on high potentials and the importance of effectively managing them, why do so many organizations struggle to do it well?

Harvard Business Review blog 2012-04-24

Leadership today: An inward journey

What’s different about leadership today is the kind of employees out there in the workplace waiting to be managed. Traditional management texts are aimed at employees in the Western industrialised countries who are typically white males with a high school education, working in traditional manufacturing – car workers, for example. Various think tanks predict that in the next decade that worker will be replaced by the knowledge-based worker.

Insead 2012-04-26

Lön

Omstritt förslag om att koppla a-kassan till inkomsten

Att beräkna rätten till a-kassa utifrån hur mycket man tjänat i stället för hur mycket man arbetat skulle innebära rejält minskad byråkrati. Men förslaget möter kritik eftersom det kan missgynna dem med låga inkomster.

TCO-tidningen 2012-04-23

Carrot or Stick?

When it comes to wellness, employers are moving toward cash incentives as a way to motivate employees, but it's still unclear whether positive or negative reinforcement works best -- and whether such efforts are seen by workers as encouragement or intimidation.

Human Resource Executive 2012-04-25

2012 Trends in Rewards & Recognition

According to McKinsey, the next few years will be ripe with “big data” explosions of information that are poised to transform business processes, corporate ecosystems, and approaches to innovation. All told, massive changes are coming in how business is done and how companies approach human capital. An example is ‘Fast HRii, which encourages throwing out standard tools in favor of more expeditious methods to direct, focus, and energize employees.

IRF 2012-04-26

Karriär & arbete

Positiva förväntningar på sysselsättningen

Förväntningarna på sysselsättningen är positiva inför kvartal 2 2012. PCI-index är totalt +10. Trenden i Personalchefsindex har varit negativ sedan kvartal 2 2011, men nu ser vi ett positivt trendbrott i sysselsättningen.

IC-Potential 2012-04-23

Ökad sysselsättning bland kvinnorna

I mars 2012 var 4 643 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 78 000 varav 74 000 kvinnor. Antalet arbetslösa var 389 000 och motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent jämfört med mars 2011. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bland kvinnorna.

SCB 2012-04-24

Florida National Guard uses gamification to help soldiers find employment

In an effort to help soldiers obtain civilian employment, the Florida National Guard has implemented a new program that educates and teaches participants via a specialized game-like social platform. The program, known as Operation KickStart, provides soldiers with mentors and coaches that teach them various ways to begin a successful career. Meanwhile, the soldiers keep track of their progress with a social tool that lets them compete with each other and earn points for each milestone they complete.

Gamasutra 2012-04-24

Arbetsförmedlingen inte nog effektiv

Hälften av Arbetsförmedlingens kontor kan bli mycket bättre på att förmedla jobb till arbetslösa. Det skulle ge 17 000 fler jobb på ett år, konstaterar Riksrevisionen i en granskning.

Riksdag & Departement 2012-04-26

Kompetensutveckling prioriteras inte av europeiska företag

86 procent av Europas arbetsgivare har skurit ned eller helt frusit investeringar i internutbildningar och kompetensutveckling de senaste 12 månaderna. Detta trots att det finns en oro över just bristen på kompetens inom företagen, visar en undersökning genomförd av Accenture och FEB (Federation of Enterprises in Belgium).

Accenture 2012-04-26

Ekonomi

ILO: Krislösningarna har förvärrat de ekonomiska problemen

FN:s arbetslivsorgan ILO underkänner de krislösningar som dominerat under den finansiella krisen och varnar för ytterligare en nedgång – ”a double dip” - i sysselsättning till följd av alltför hårda nedskärningar.

TCO-tidningen 2012-04-23

Kompetensbristen alltmer akut

Sveriges export och BNP bedöms visa noll tillväxt i år och inbromsningen på arbetsmarknaden blir markant. Trots detta är ett av de största hoten mot svensk tillväxt brist på arbetskraft – med rätt kompetens. För att förklara detta gör Almega en djupare analys av den förändrade sammansättningen av arbetskraften i svensk ekonomi under de senaste 20 åren.

Almega 2012-04-25

Kommuner varnar för försämringar - trots rekordår i år

2012 blir ett rekordår för kommunsektorn, rapporterade Sveriges Kommuner och Landsting SKL i dag. Men organisationen varnar för att den ljusa bilden kan komma att försämras de kommande åren - inte minst i landstingen som behöver räkna med ett ökat vårdbehov hos 40-talister som går i pension.

TV4 Play 2012-04-26

Spirande optimism bland hushållen

Barometerindikatorn backade en knapp enhet i april efter att ha ökat närmare tio enheter de två föregående månaderna. Den ligger marginellt över det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är ungefär normal. I näringslivet är det den här månaden tillverkningsindustri samt detaljhandel som bidrar negativt till barometerindikatorns utveckling. Indikatorerna för privata tjänstenäringar och hushåll bidrog positivt under april.

Konjunkturinstitutet 2012-04-26

Övriga trendsignaler

The next industrial revolution is now

A wide variety of technological change is ushering in a third industrial revolution which will change society in ways as equally momentous as England's textile mills and Ford's production line. Thanks to the third industrial revolution, labor costs will become less and less important as increasingly complex tasks are automated. We will therefore see a reversal of the outsourcing trend brought on by globalization. "Offshore production is increasingly moving back to rich countries not because Chinese wages are rising, but because companies now want to be closer to their customers so that they can respond more quickly to changes in demand."

Big Think 2012-04-23

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem