2012-05-07

Ledarnas omvärldsspaning v 18

– Är en ökande narcissism en av baksidorna med självförverkligandets och individualiseringens tidevarv? I veckans spaning kan du läsa en artikel från Dagens Nyheter som belyser frågan, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnobristen kvarstår

Börsbolagens ägare ska verka för en jämnare könsfördelning i styrelserna, enligt bolagskodens regler. Om de inte lyckas öka jämställdheten ska det särskilt motiveras. Men en genomgång som Di har gjort visar att bolagen inte följer regeln.

DI 2012-05-04

Fler kvinnor vill ha styrelsejobb

Allt fler kvinnor går Styrelseakademiens utbildning för styrelseuppdrag. Det visar en genomgång akademien just har gjort. Förra året var det över 450 kvinnor som deltog i föreningens certifieringsutbildning för ledamöter, en rekordhög siffra.

SvD 2012-05-06

Facklig marknad

Sjuksköteskerupproret - Från facket till Facebook

Revolter utanför fackföreningarna är det senaste inslaget på svensk arbetsmarknad. I tisdags vajade banderoller på torgen i åtta svenska städer. På plakaten stod budskap som ”Låg lön = inga syrror” och ”Sjuksköterska är inget kall”. Ungefär som de klassiska arbetardemonstrationerna som kommer med våren. Men första maj är inte förrän nu på tisdag. Detta var något annat, ungdomar som organiserade sig för höjda löner utanför den fackliga rörelsen.

Fokus 2012-05-01

Vårdförbundet förespråkar individuell och differentierad lön

Kerstin Persson är chefsförhandlare på Vårdförbundet. Förbundet har i många år arbetat för att medlemmarna ska få individuellt satta löner. Ett arbete som givit resultat, då i princip alla avtal idag innebär att lönesättningen sker mellan medarbetare och chefer. I slutet av förra året gav Vårdförbundet ut skriften "Utvecklad lokal lönebildning", där de förespråkar individuell och differentierad lön för sina medlemmar.

Svenskt Näringsliv 2012-05-02

Lärarfacken splittrade om lönetaktiken

Lärarnas Riksförbund kräver att det ska införas lägstalöner för legitimerade lärare. Lärarförbundet varnar för att utspelet kan skada förhandlingarna. ”Detta var inte något särskilt klokt utspel”, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Lärarnas nyheter 2012-05-03

Svenskt nej stoppar EU:s nya arbetsrätt

EU:s nya arbetsrätt ser ut att falla redan innan förhandlingarna startat. Det efter att riksdagens arbetsmarknadsutskott i dag enhälligt sagt nej till EU-kommissionens förslag.

Europaportalen 2012-05-03

ST kräver stärkt meddelarfrihet

Löneökningar i procent och stärkt meddelarfrihet. Det är några av de krav ST ställer i avtalsförhandlingarna med Almega bransch kommunikation.

Publikt 2012-05-04

Vision och SSR begär medling i avtalsförhandlingarna med SKL

Det kärvar i förhandlingarna om ett nytt avtal för 140 000 kommunanställda tjänstemän. Nu begär Vision och Akademikerförbundet SSR hjälp av medlare för att lösa upp knutarna.

TCO-tidningen 2012-05-04

Ledarskap

A New Way of Looking at HR

HR leaders should rethink their traditional roles if they want to become -- or remain -- effective leaders of their organizations. It requires understanding some key issues affecting HR as well as adapting the tools of other functions for its own uses.

Human Resource Executive 2012-05-01

Första linjens chef

Det kan vara den mest utmanande positionen, samtidigt ofta det första som chef. Första linjen har många under sig, sitter klämd mellan krav uppifrån och underifrån, hon får en dålig lönekompensation och har en stressig arbetsmiljö. Och ändå trivs hon alldeles utmärkt med sitt jobb.

Chefstidningen 2012-05-01

Snällhet som ledarverktyg

Karin Ahlzén är chef för White arkitekters Stockholmskontor. Hon baserar sitt ledarskap på tre fundament: snällhet, gott humör och pittoresk dialekt. Förra veckan tilldelades hos Guldhuset för framgångsrikt ledarskap.

Byggindustrin 2012-05-03

Grabbar är rädda chefer

Stereotypa könsroller ställer till det när det gäller ledarskap. Det menar maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg. Grabbiga chefer är osäkra och jagar bekräftelse från andra grabbar – i stället för att leda som en vuxen man som låter andra växa.

Personal & Ledarskap 2011-05-03

Lön

Läkarna får 2,6 procent i nytt löneavtal

Landets läkare har fått ett nytt ettårigt löneavtal. Läkarförbundets avtal med Sveriges Kommuner och Landsting ger löneökningar på 2,6 procent, vilket ligger i nivå med övriga löneavtal på arbetsmarknaden.

TV4 2012-04-30

Karriär & arbete

Got a minute? If so, spend it looking at resumes

Questioning the result from a study that suggests that recruiters only spend six seconds reviewing a resume to determine whether or not a candidate was a fit to the job Carol Schultz conducted some research of her own. Some of her findings were some commonalities for both corporate and third-party recruiters. The more recruiting experience a recruiter had, the more time they tended to spend in the initial review. The most interesting finding was that corporate recruiters consistently spend less time in resume review. The most interesting finding was that corporate recruiters consistently spend less time in resume review.

Ere.net 2012-05-03

Rekordhög euroarbetslöshet

Rekordhög arbetslöshet i eurozonen Arbetslösheten inom eurozonen var rekordhöga 10,9 procent i mars enligt officiell statistik. Nästan 17,37 miljoner kvinnor och män sökte jobb i mars, 169 000 fler än i februari, enligt Eurostat.

SvD 2012-05-06

66% - young women surpass top young men in career aspirations

In a reversal of traditional gender roles, young women now surpass young men in the importance they place on having a high-paying career or profession, according to survey findings from the Pew Research Center. Two-thirds (66%) of young women ages 18 to 34 rate career as "one of the most important things" or "very important" on their list of life priorities, compared with 59% of young men. In 1997, 56% of young women and 58% of young men felt the same way.

PEW Research 2012-05-06

Kafébrus ger kreativa arbetare

Nu finns det ännu en anledning att ta med sig kontoret till närmsta fik. Ny forskning visar nämligen att kafémiljöer får hjärnans kreativa förmåga att jobba på högvarv.

DN 2012-05-06

Ekonomi

Betydligt svagare ekonomisk utveckling i år

Trots att LO-ekonomerna spår en betydligt svagare ekonomisk utveckling för 2012 än för de tidigare två åren, varnar de för att deras omvärldsprognos kan vara allt för positiv. Arbetslösheten, som bedöms öka och hamna på nästan 8 procent såväl i år som nästa år, kan bli ännu högre. Ljuspunkterna i världsekonomin utgörs av de nordiska länderna samt Tyskland och USA där det finns tecken på ökad tillväxt och en mer stabil utveckling på arbetsmarknaden. De europeiska länder som har strukturella obalanser spås däremot en mycket dyster framtid.

LO 2012-05-03

Svårbestämd konjunktur för industrin

Riktningen är fortsatt oviss för industrikonjunkturen. ”Det står och stampar”, säger Magnus Alvesson, ekonom på Swedbank i samband med att månadens Inköpschefsindex presenteras.

SvD 2012-05-03

Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 2,8 procent under mars 2012 jämfört med mars förra året. Bäst gick det för produktionen inom datakonsulter, där ökningen var 9,9 procent. Mellan februari och mars ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,9 procent. För första kvartalet 2012 var ökningen 0,2 procent, säsongrensat, jämfört med fjärde kvartalet 2011.

SCB 2012-05-04

Övriga trendsignaler

Svenskarna sågar pensionssystemet

Trots Pensionsmyndighetens ansträngningar att göra pensionsreglerna lättförståeliga är förtroendet för pensionssystemet fortsatt lågt.

DI 2012-04-30

Samhall kan tvingas dra ner

De funktionsnedsatta har det svårast att få jobb, och arbetslösheten ökar. Nu vill regeringens utredare skärpa kontrollen av de insatser som görs och dessutom utsätta statligt ägda Samhall för öppen konkurrens.

SvD 2012-05-02

9 500 000

Igår, torsdagen den 3 maj, var en milstolpe i svensk historia då vi passerade 9,5 miljoner invånare.

SCB 2012-05-04

Does 3D printing threaten traditional manufacturing?

When a Google executive once described 3D printers as having a China on your desktop, the reference was likely made to the country’s manufacturing capabilities, not its tendency to violate copyright protections. Yet some worry that at-home printing technology, combined with software that makes blueprints from scans of 3D objects, may threaten the age-old economic arrangement whereby manufactures sell goods to customers.

Big Think 2012-05-04

När egot tar examen

Den blomstertid nu kommer – för den elev som kan sälja in sig själv och vara sin egen entreprenör. De närmaste veckorna avgörs framtiden för många unga när betygen sätts. Men hur mycket betyder den egna personen? Fostras vår tids unga in i en narcissistisk tidsålder, som forskare hävdar?

DN 2012-05-06

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem