2012-07-02

Ledarnas omvärldsspaning vecka 26

Nu tar omvärldsnyheterna semester. Vi återvänder i augusti med en sammanfattning av vad som hände under sommaren. Ber att få önska alla en riktigt skön sommar, hälsar Stefan Kummås omvärldsanalytiker på Ledarna.

Jämställdhet & diskriminering

Lean kan både försvåra och underlätta för jämställdheten

Det finns både möjligheter och fallgropar för jämställdheten på arbetsplatsen när man inför Lean, för det finns många varianter med motstridiga tendenser. Det säger professor Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, som forskar om genus och arbetsorganisation.

Vikt, ålder, familj, sjukfrånvaro, etnicitet och religion påverkar rekrytering

Arbetsgivare väljer bort arbetssökande som är äldre, överviktiga, mycket sjukfrånvarande, har icke-europeiskt ursprung, tillhör religiösa minoriteter eller har flera barn. Det visar en ny IFAU-rapport.

Facklig marknad

Promemoria: Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

Den föreslagna ändringen innebär att det i anställningsskyddslagen införs en komplette-rande bestämmelse om att en allmän visstidsanställning eller en anställning som vikarie övergår till en tillsvidareanställning om arbetstagaren, under en period då provanställning eller tidsbegränsade anställningar följt på varandra, har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sam-manlagt mer än två år.

Avtalsrörelsen startar på det statliga området

Den förra avtalsrörelsen resulterade i ett sifferlöst tillsvidareavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, det största på svensk arbetsmarknad. Avtalet har ytterligare stärkt den lokala lönebildningen och Arbetsgivarverket vill nu fortsätta utvecklingen genom att teckna sifferlösa tillsvidareavtal med OFR/S,P,O och SEKO.

"100 procent av våra medlemmar drabbas"

Fackförbunden vill att taket i sjukförsäkringen höjs och varnar för att dagens nivå leder till minskad legitimitet. ”Praktiskt taget 100 procent av våra medlemmar drabbas av att taket i sjukförsäkringen är så lågt”, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef för fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Lön

Lönebildning på företagsnivå ekonomiskt lönsam

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv lönar sig lönebildning på företagsnivå ekonomiskt. Medarbetare med avtal som möjliggör en mer företagsnära lönebildning med individuell lönesättning har haft en högre löneutvecklingstakt än medarbetare med centralt fastställda löner.

Karriär & arbete

Arbetsmarknadsläget för akademiker

Trenden är bruten. Arbetslösheten bland akademiker ökar efter att ha minskat 18 månader i rad. Det är ett tydligt tecken på att tillväxttakten i den svenska ekonomin håller på att sakta av. Fortfarande är dock arbetslösheten bland akademiker betydligt lägre än bland dem som saknar högre utbildning.

Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Den högutbil-dade delen av befolkningen förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbild-ning. År 2010 förvärvsarbetade 78 procent av befolkningen i åldern 25–64 år. Motsva-rande andel för högutbildade var 86 procent. Bland lågutbildade var 62 procent förvärvsarbetande. Förvärvsarbetande har också följaktligen högre utbildningsnivå än icke förvärvsarbetande.

Allt fler kvinnor blir chefer

Andelen kvinnor som har en ledningsfunktion har fördubblats sedan 1998. "När andelen kvinnor på ledande poster nu ökar kommer vi att se en förändring i komposition av styrelser i framtiden", säger Carina Lindfelt, avdelningschef, som är kritisk mot Stefan Löfvens utspel om kvotering till företagsstyrelser.

Cheferna vill lämna bygget

Hälften av Sveriges chefer i privat sektor funderar på att byta jobb. Det visar en enkät som Headlight International har gjort. Anmärkningsvärt, tycker rekryteringsföretaget om resultatet.

Ekonomi

Uppåt för dagligvaror i maj

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade i maj med 2,1 procent jämfört med motsvarande månad i fjol enligt kalenderkorrigerade uppgifter, visar Detaljhandelsindex. Sällanköpshandeln ökade i maj med 6,5 procent och detaljhandeln totalt med 4,6 procent. I fasta priser ökade dagligvaruhandeln med 3,0 procent och i löpande med 5,3 procent, exklusive försäljningen i Systembolaget. Sedan årets början har dagligvaruhandeln ökat med 1,2 procent i fasta priser och kalenderkorrigerat.

Euroländerna enade om nya krisåtgärder

Räntan på Spaniens tioåriga statsobligation föll på förmiddagen till 6,57 på andrahands-marknaden, där redan emitterade obligationer handlas. Samtidigt steg de tyska räntorna rejält, rapporterar Reuters. Beslutet att stödfonden ska kunna köpa statspapper för att undvika situationer som de som uppstått i Italien och Spanien, och tidigare flera andra euroländer med stor statsskuld, innebär att Tyskland fick vika sig.

Fortsatt kostnadsökning för kommuner och landsting

Kostnaderna för kommunernas verksamheter uppgick till 516,8 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med 16,7 miljarder eller 3,4 procent jämfört med 2010. Nettokostnaden för landstingens verksamheter uppgick till 229,6 miljarder förra året, vilket är en ökning med 7,7 miljarder eller 3,5 procent.

Övriga

Appar förenklar arbetslivet

Mobilappar kommer att förenkla och förnya arbetslivet. Många företag nappar på det nya arbetsverktyget som både underlättar och gör jobbet roligare för de anställda. Många har inte tillgång till datorer på jobbet, men däremot en smart mobil. Allt fler använder dem som ett arbetsredskap. Idag används mobilappar till allt från kliniska studier till tidsrapportering. Till exempel har appar utvecklats för butiker där de anställda använder sina smarta mobiler för att scanna varor och inventera.

En av fyra ungdomar har en positiv framtidstro

TCO har tillsammans med Novus tagit fram rapporten Rävsaxen, räkmackan och de andra. Det är en undersökning som speglar ungdomars tro på framtiden. Studien visar att många unga har en svag framtidstro (23 procent) och är oroliga över möjligheten att klara sin egen försörjning i framtiden. Ungefär hälften av dem anser inte att skolan har förberett dem bra inför arbetslivet.

Text: Sofia Yngwe Uppdaterat: 2012-07-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem