2012-08-21

Ledarnas omvärldsspaning vecka 27-33

– I höstens första omvärldsspaning gör vi några tillbakablickar på händelser under sommarveckorna, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnliga politiker bevakas hårdare vid skandaler

Kvinnliga politiker som är inblandade i någon form av skandal utsätts för en hårdare bevakning av nyhetsmedier än manliga politiker. Det visar en kommande doktorsavhandling från Linnéuniversitetet som omfattar drygt 4 000 artiklar från Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Sveriges Radio 2012-07-02

Adding women makes your group smarter

I was intrigued to see the new study that shows companies perform better when they have women on their boards. The study: "Credit Suisse analyzed more than 2,500 companies and found that companies with more than one woman on the board have outperformed those with no women on the board by 26 percent since 2005." This result becomes even more compelling when you pair it with a rigorous study done a couple years ago.  It showed that groups that have a higher percentage of women have higher "collective intelligence" -- they perform better across an array of difficult tasks "that ranged from visual puzzles to negotiations, brainstorming, games and complex rule-based design assignments".

Bob Sutton blog 2012-08-02

Facklig marknad

Samordna förbunden viktigast

Torbjörn Johansson, LOs nyvalde avtalssekreterare, sa på ett seminarium i Almedalen att en fackförenings viktigaste uppgift är att bekämpa marknadskrafterna i lönebildningen. Därför är det en av LOs viktigaste uppgifter att påverka fördelningen av löneutrymmet genom att samordna förbunden i avtalsrörelsen.

LO 2012-07-05

Framtidens fack är relevant för alla

Svenska fackförbund behöver utvecklas för att bli mer relevanta i sina medlemmars vardag och Kommunal har påbörjat ett stort förändringsarbete. På gårdagens mingel i Visby fanns en namnkunnig panel på plats för att ge Annelie Nordström och Kommunal tips för framtiden.

Kommunal 2012-07-05

Klackenberg vill utveckla lönebildningen

Svensk Handels vd, Dag Klackenberg, anser att det så kallade märket som sätts av industrin i avtalsrörelsen måste bli mer sofistikerat. Lönerna i stora handelsföretag ska kunna öka mer än i industrin. Märket skaver mer och mer som rättesnöre för lönebildningen i olika branscher, säger Dag Klackenberg till tidningen Arbetet. Han framhåller att företagen i industrin respektive handeln fungerar och byggs upp på olika sätt. Till exempel utgör lönerna en mindre andel av kostnaderna i ett industriföretag än i ett handelsföretag.

Fri Köpenskap  2012-07-05

EU-ministrar markerar mot lönesänkningskrav

EU:s finansministrar har antagit rekommendationer där hänsyn till det svenska systemet att förhandla fram löner betonas. En viktig markering, enligt Johan Danielsson, EU-expert vid LO. Svenska fackföreningar blev minst sagt bekymrade när EU-kommissionen i maj lade fram förslag till hur EU-länderna ska stärka sin ekonomi. De politiska reformer som EU-kommissionen förordade, land för land, innebar mer överstatlig styrning av ekonomin än vad Sverige hade utsatts för tidigare.

Arbetet 2012-07-11

Kommuner och landsting kastar bort miljarder

I en undersökning Ledarna genomförde nyligen fann vi att en stor del av lönerna i vården, skolan och omsorgen i praktiken är bortkastade pengar. Löner är den klart största budgetposten för kommunerna och landstingen många miljarder varje månad.

SvD Opinion 2012-07-24

Åtta av tio omfattas av fackens inkomstskydd

Andelen löntagare som omfattas av fackens kompletterande inkomstskydd har ökat starkt. Fler än åtta av tio fackanslutna arbetslösa slipper i dag direkt konfronteras med den låga svenska a-kassan på maximalt knappt 15 000 kronor i månaden.

DN 2012-07-25

Unions still fail to reach young workers

Trade unions have seen union membership of younger workers decline faster than among older workers despite the fact that the newly employed are not necessarily negative towards unions in the first place. Younger workers tend to work in sectors that are less covered by union membership and collective bargaining and this is seen by several researchers as one of the main reasons for the lack of unionisation amongst the young.

ETUI 2012-08-15

Ledarskap

The Case for Killing Performance Reviews

Appraisals destroy morale, guarantee dishonesty in the office -- and damage the bottom line, writes a straight-talking management guru and UCLA professor Samuel A. Culbert.

Human Resource Executive 2012-07-16

Expert-led companies perform better

Organisations are more successful if they are led by individuals who have real, hands-on experience of its core business rather than simply being effective general managers. Thats according to researchers from Londons Cass Business School and the University of Sheffield who argue that firms led by expert leaders perform better than firms where general managers are at the helm.

Management-issues 2012-07-22

Lön

Chefens lön i fokus

Att vara chef innebär i snitt ett lönepåslag på 30 procent, visar Sacos studier. För lite, anser Göran Arrius som debatterade frågan under Sacos inledande seminarium i Almedalen. I snitt tjänar chefer 30 procent mer än övriga anställda och mest lönar det sig att vara chef i kommunal sektor. Könsskillnaderna är mindre än vad man kan tro och chefspremien för kvinnliga chefer ligger på 28 procent jämfört med 30,5 procent för manliga, enligt Sacos ekonomer som i höst presenterar en större rapport på området.

Saco 2012-07-02

Var femte kan tänka sig lägre lön mot friare jobb

Nästan en femtedel av svenskarna kan tänka sig lägre lön om de fick möjlighet att arbeta mer mobilt eller fritt på distans och med de enheter som de själv önskar som exempelvis surfplattor eller smartphones samt frihet att använda sociala medier.

Cisco 2012-07-02

Många får plus i plånboken i år

Efter ett par magra år blir det rejäla reallöneökningar i år. Även nästa år ser det lovande ut för löntagarna. Men frågetecknet är detsamma: "Europautvecklingen", säger Metallbasen Anders Ferbe inför kommande löneförhandlingar.

DI 2012-08-17

Karriär & arbete

Trots skakig konjunktur - arbetsmarknaden för tjänstemännen är god

Under de första sex månaderna 2012 sökte 7 967 tjänstemän stöd hos TRR, vilket är drygt 2 200 fler än under 2011. Men ökningen är inte utryck för en generell försämring av tjänstemännens arbetsmarknad, 9 av 10, 88 procent av de aktivt arbetssökande som lämnat TRR har fått nytt jobb. Andelen som fått fast anställning har dessutom ökat med tre procentenheter, från 66 till 69 procent.

TRR 2012-07-02

Are we losing a generation to unemployment?

As many as 200 million people around the world want work and cannot find it, after almost four years of a global financial crisis and even some economic growth. For the young, unemployment is not just cyclical, it is a chronic condition that is robbing them of a secure future and depriving society of their contributions towards a healthier and more economically productive society. I find this unacceptable. We are in danger of losing a generation.

World Economic Forum 2012-07-03

Reinfeldt: Jobbpakt ska gynna 30 000 unga

Regeringen hoppas skapa 30 000 ungdomsjobb genom att skjuta till pengar om arbets-marknadens parter kan komma överens om yrkesintroduktion för unga. Statsminister aviserade också sänkt bolagsskatt på sin dag i Almedalen.

SvD 2012-07-03

Fler äldre behövs i arbetslivet

Samtidigt som Sveriges befolkning blir äldre minskar antalet människor i arbete. Enligt SCB:s uträkningar är det här en trend som kommer att hålla i sig. I en ny arbetslivsrapport ger forskaren Britt Östlund förslag på vad samhället och företagen kan göra för att bryta det här mönstret.

Ingenjören 2012-07-05

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan

Trots osäkerheten inom Eurozonen och en övergripande försiktighet hos arbetsgivarna finns fortfarande tillväxtbranscher i Sverige. Efterfrågan på arbetskraft inom IT har ökat sedan februari 2010 och platsannonserna inom utbildning är nio procent fler än för ett år sedan”, sade Carl Silverstolpe, managing director, Monster Scandinavia.

Monster 2012-07-10

Fördubblad inhyrning av personal

Scania, ABB och Volvo byter strategi och går från visstidsanställda till personal från bemanningsföretag. Skiftet är ett steg i att möta en utdragen konjunktursvacka i Europa, enligt Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Almega.

DN 2012-07--16

Antalet sysselsatta ökade

I juni 2012 var 4 802 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 48 000 personer jämfört med samma period förra året. Antalet arbetslösa var 465 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka samt att antalet arbetslösa inte minskar.

SCB 2012-07-26

Lönebildning i företag är lönsamt

Svenskt Näringslivs rapport, Lönebildning i företag lönar sig, visar att medarbetare som har avtal som möjliggör en mer företagsnära lönebildning med individuell lönesättning har haft en högre löneutvecklingstakt än medarbetare som har avtal där man tillämpar centralt fastställda löner.

Industri- & Kemigruppen 2012-07-30

Nio av tio trivs på jobbet

Majoriteten av Sveriges anställda trivs med det jobb de går tillbaka till efter semestern. Det visar en undersökning från hälsoföretaget Previa. Hela 90 procent av landets anställda trivs med sitt arbete, enligt Previas undersökning. Bara en procent uppger att de inte trivs alls. Undersökningen visar också att nästan nio av tio, 88 procent, tycker att de har ett bra samarbete och en god gemenskap med sina närmaste kollegor.

Prevent 2012-08-15

Bemanning för äldre en ung uppstickare

De är erfarna, välutbildade, pålitliga och inte minst billiga. Företagen som bemannar med pensionärer växer kraftigt. Med halverade arbetsgivaravgifter och rut- och rotavdragen som tillväxtbränsle omsätter branschen uppskattningsvis 300 miljoner kronor i Sverige.

DI 2012-08-15

Fler inskrivna på Arbetsförmedlingen går till arbete

Arbetsmarknaden uppvisade små förändringar under månaden. I slutet av juli var 378 000 öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Cirka 39 000 lämnade Arbetsförmedlingen för arbete. Det är närmare 6 000 fler än för ett år sedan.

Arbetsförmedlingen 2012-08-17

Ekonomi

Svensk industri växlar ner

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, sjönk i juni med 0,6 enheter till 48,4, den lägsta noteringen sedan november i fjol. "Omvärldskonjunkturen försvagar den svenska industrins aktivitet", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande. Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

SvD 2012-07-03

Reporäntan oförändrad på 1,50 procent

Efter en ljus inledning på året skuggas svensk ekonomi av orosmolnen i Europa. Trots oron fortsätter den svenska ekonomin att växa, om än svagt. Samtidigt är inflationen låg. För att understödja konjunkturen och få en inflation i linje med målet på 2 procent behöver räntan vara fortsatt låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent och revidera ner reporäntebanan något.

Riksbanken 2012-07-04

Nu ökar antalet konkurser

Konkurserna ökar. Och till de hårdast drabbade hör detaljhandeln särskilt så mindre och nystartade företag med liten omsättning. Upplysningscentralen, UC, kan för första halvåret i år redovisa en ökning av antalet konkurser med åtta procent till totalt 3 411 stycken. För enbart juni månad uppgår den siffran till 598, hela 17 procent fler än samma tid förra året. De största konkursuppgångarna står transportindustrin och partihandeln för. Men även byggindustrin och detaljhandeln har det kämpigt.

Market 2012-07-05

Inflationstakten 1,0 procent

Inflationstakten var 1,0 procent i juni, vilket den även var i maj. Från maj till juni sjönk KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen densamma. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2013 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 500 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2012.

SCB 2012-07-12

Bilindustrin nästa krishärd i Europa

Nästa stora krishärd i Europa är bilindustrin där de europeiska tillverkarna i dag säljer 20 procent färre bilar än 2008 och rekordlågt kapacitetsutnyttjande får kostnaderna att explodera. Mot strömmen går de tyska premiumtillverkarna BMW, Mercedes, Audi och Porsche som säljer som aldrig förr.

SvD 2012-07-17

Barometerindikatorn sjönk för fjärde månaden i rad

Barometerindikatorn föll drygt två enheter i juli och ligger nu närmare fyra enheter under det historiska genomsnittet. Den indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar negativt den här månaden. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg något, medan indikatorn för detaljhandeln var oförändrad. Hushållens konfidensindikator bidrog positivt.

Konjunkturinstitutet 2012-07-26

Branschen varnar för höjda matpriser

Prisexplosionen på råvaror till livsmedelsindustrin, majs, soja och vete, riskerar att under senhösten leda till höjda matpriser med upp till 4 procent. Samtidigt väntas de svenska livsmedelsföretagen fortsätta minska antalet anställda. Det handlar om tusentals jobb.

DI 2012-07-31

Trycket ökar på kommuner

Många av landets kommuner har svårt att få ihop plus och minus. En åldrande befolkning och högre krav på välfärdstjänster gör att antalet krisande kommuner kan bli ännu fler enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Det kan leda till skattehöjningar och större bidrag till kommunerna.

SvD 2012-07-31

Svenska inköpschefer allt muntrare

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 50,6 i juli från 48,4 månaden före. Motsvarande månad förra året var inköpschefsindex 50,1.

DI 2012-08-01

BNP ökade med 2,3 procent

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet visade en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 2,3 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2011. Exporten gav det största bidraget till BNP-utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med det första kvartalet 2012 ökade BNP med 1,4 procent.

SCB 2012-08-01

Inköpschefsindex steg i juli

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i juli till 50,6, jämfört med 48,4 månaden före. Analytikerna hade räknat med 47,7, enligt Reuters. Senast inköpschefsindex låg över 50 var i april. Då uppgick indexet till 50,2. Siffran för juli är den bästa sedan januari 2012, då indexet låg på 51,4. Samtliga delindex i inköpschefsindex ökade och det största positiva bidraget kom från orderingången.

SvD 2012-08-01

Antalet företagskonkurser ökade med 18 procent under juli månad

Under juli månad 2012 försattes 539 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 455 företag under juli 2011, en ökning med 18 procent. Antalet anställda i företag i konkurs var dock oförändrat, 2 149 personer jämfört med 2 150 personer juli 2011. Inom tjänstesektorn försattes 229 företag i konkurs jämfört med 203 företag juli 2011. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 122 stycken jämfört med 93 stycken juli 2011, en ökning med 31 procent.

Tillväxtanalys 2012-08-10

Inflationstakten 0,7 procent

Inflationstakten var 0,7 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den var 1,0 procent. Från juni till juli sjönk KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året var priserna oförändrade. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juli.

SCB 2012-08-14

Negativa utsikter för byggbranschen

Byggbranschen befinner sig nästan i samma kärva läge som när världsekonomin tvärnitade i slutet av 2008, enligt Stockholms handelskammare. Och någon ljusning syns inte.

SvD 2012-08-16

Övriga trendsignaler

Sverige tjänar allt mer på turismen

Sveriges placering på listan visar att landet tjänar mer pengar på turister än populära turistländer som bland andra Sydafrika, Kroatien, Brasilien och Mexiko. Placeringen är tre steg bättre än 2010 och den klart högsta placeringen av de nordiska länderna. I en europeisk jämförelse behåller Sverige en tionde plats, före exempelvis Kroatien och Portugal och strax efter Grekland och Nederländerna.

SvD 2012-07-17

Outsourcing för 1 700 miljarder

Den globala outsourcingmarknaden trotsar konjunkturhoten och fortsätter växa. I år omsätter marknaden 1 700 miljarder kronor. Den globala marknaden för outsourcing växer och spränger i år gränsen 250 miljarder dollar, närmare 1 700 miljarder kronor. En av drivkrafterna bakom tillväxten är ökningen för databearbetning och hantering av infrastruktur som molntjänst.

Computer Sweden 2012-08-08

Text: Uppdaterat: 2012-08-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem