2012-01-23

Ledarnas omvärldsspaning v 3

– Ökat arbete på distans, framtida brist på arbetskraft, ökade krav på flexibilitet samt en teknikutveckling där arbeten försvinner. Det är några av trenderna kring arbetets framtid som du kan läsa om i veckans omvärldspaning, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Jämställdhetspolitikens motsägelsefulla historia

Sverige betraktas idag som ett av världens mest jämställda länder. Men trots den jämställdhetspolitiska ambitionen som introducerades på 1970-talet, att samhället ska understödja mödrars och fäders lika fördelning av förvärvsarbete och omsorg om barn, så väljer kvinnor, i större utsträckning än män, att anpassa omfattningen av det egna förvärvsarbetet till barnen.

Forskning.se 2011-01-20

Facklig marknad

Svensk Handel ifrågasätter jämställdhetspotten

Svensk Handel ifrågasätter LO:s jämställdhetspott mer än tidigare. Vd Dag Klackenberg förklarar att arbetsgivarorganisationen kommer att "syna korten". I morgon, torsdag, ska LO-förbundet Handels och Svensk Handel utbyta avtalskrav. Vid flera tidigare tillfällen har dessa förhandlingar inneburit att LO:s jämställdhetspott fått genomslag och acceptans. Och det har skapats ett nytt märke för de lågavlönade avtalsområdena.

LO-tidningen 2012-01-18

"Vi måste ta striden för att hålla märket"

Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad. Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Svenskt Näringsliv 2012-01-18

Lärarnas lönekrav får kalla handen

Tiotusen kronor och en rejäl uppgradering av lärarjobbets status. Lärarfackens krav i avtalsrörelsen går långt utöver de vanliga i en löneförhandling. Men arbetsgivarna anser att kostnaden är orimlig.

Upsala Nya Tidning 2012-01-18

Handels kräver 960 kronor

Handelsanställdas förbund kräver förutom lönehöjningar bland annat jämställda löner, rätt till heltid och trygga anställningar, i sitt avtalskrav till Svensk Handel. Förbundet kräver även trygga anställningar inom detaljhandel och lager.

Dagens Handel 2012-01-19

Yrke ställs mot yrke i kampen om lönerna

Avtalsrörelsens rond två har startat. Det blir en tuff lönematch, inte minst i kommunerna, där alla stora kvinnodominerade förbund gått ut hårt med krav långt över den nivå som satts av industrin.

DN 2012-01-19

Kommunal driver flest fall till rätten

Fackförbunden driver färre rättsfall. Förra året minskade antalet nya ärenden hos LO-TCO Rättsskydd med 22 procent. ”En förklaring är att färre arbetssjukdomar anmäls”, säger Dan Holke, chefsjurist.

LO-tidningen 2012-01-20

LO minskar mindre än på många år

LO-förbunden gör sitt bästa år på 2000-talet. Medlemsförlusten minskade rejält förra året när facken gick ner med totalt 25 503 medlemmar. Medlemstappet fortsätter för LO-förbunden, men det går betydligt långsammare än tidigare. Antalet medlemmar som försvann förra året var det minsta under hela 2000-talet. ”Det är väldigt bra siffror, och när det gäller aktiva medlemmar ser det ännu bättre ut”, säger Jonas Ivman som är ansvarig för medlemsvärvningen på LO.

LO-tidningen 2012-01-20

Ledarskap

Kvinnliga chefer dubbelt så stressade

Fyra gånger fler är stressade varje dag och de är även dubbelt så stressade. Kvinnliga chefer i Stockholm jäktar mer än sina manliga motsvarigheter, visar en ny undersökning.

Kvalitetsmagasinet 2012-01-19

Fruktbar kartläggning av kunskap

Oplanerade och okoordinerade utbildningar är mer regel än undantag på företagen. Men man kan vinna mycket på att ta tiden att göra en ordentlig kompetenskartläggning: tid, pengar och få utbildningsinsatser som går i linje med företagets mål.

SvD 2012-01-20

Lön

Framtidens anställda kräver it och flexibilitet

Ekonomiska förmåner står inte högt i kurs hos unga. I stället värderas flexibelt arbete och goda utvecklingsmöjligheter av gruppen som beräknas utgöra hälften av världens arbetskraft år 2020.

CFO World 2012-01-19

Karriär & arbete

Allt fler tecken på försämring

I slutet av december var 393 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, jämfört med 8,9 procent för ett år sedan. Antalet varslade personer ökade och var nu 4 800. Under månaden fick 31 000 personer någon form av arbete, 7 000 färre än samma period förra året. Fler nya arbetslösa personer, 30 000, har anmält sig på Arbetsförmedlingen under december. Det är 2 000 fler än under samma period år 2010.

Arbetsförmedlingen 2012-01-17

The benefits of workaholism

In Europe far more than in the United States, workaholism is seen as a phenomenon that has negative consequences both for individuals and society as a whole. But a recent paper by Rouen Business School professor, Yehuda Baruch, argues that workaholism – while unquestionably an addiction – can lead to positive outcomes for individuals, business and society. It should not, he says, be automatically dismissed as a vice.

Management-issues 2012-01-17

Fler och fler arbetar på distans och möts på nätet

Mer än hälften av alla företag med fler än tio anställda har i dag personal som tar med sig jobbet utanför kontoret. Det är en märkbar ökning på bara ett år.

TCO-tidningen 2012-01-17

Talent Edge 2020: Drafting new talent plans for the ongoing recovery

Despite a new wave of uncertainty, many leading companies are pressing forward and reshaping their talent strategies. Many executives foresee leadership shortages in the year ahead and are looking at programs to accelerate leadership development within their companies. At the same time, given the stalled economy, many companies are seeking new sources of growth and are tailoring talent plans to address differing regional needs to support effective talent strategies and business operations.

Deloitte 2012-01-17

Move to flexible workforce is permanent, consultants say

A majority of independent consultants--69 percent--say the use of a flexible workforce is a permanent change and not a temporary response to economic conditions, according to a survey released by M Squared Consulting.

Workforce 2012-01-18

Tillfälliga jobb växer bland unga kvinnor

Var fjärde ung kvinna som är medlem i något TCO-förbund har en tillfällig anställning. Motsvarande siffra för de unga männen är en av tio, visar en ny TCO-undersökning. ”Vad skillnaderna beror på är svårbegripligt”, säger Roger Mörtvik, TCO:s samhällspolitiske chef.

TCO-tidningen 2012-01-19

Boom Time for Robots, but no one Else?

Is the current jobless recovery in the USA a foretaste of what the growing capabilities of robots could inflict on the workforce and the economy? Are we seeing the early indicators of the need for an economic rethink?

Innovation management 2012-01-19

"Männen får stå för de sura siffrorna i jobbstatistiken"

Över 25 procent av alla 19-åriga män på arbetsmarknaden i Borås är antingen öppet arbetslösa eller i aktivitet som arbetsförmedlingen anordnar. För unga kvinnor i samma åldersgrupp ser läget däremot betydligt ljusare ut.

Borås Tidning 2012-01-21

Ekonomi

Handlarna ser mörkt på framtiden

I denna månads Handelsbarometer sjunker handlarnas framtidstro till den lägsta nivån sedan februari år 2009. Framtidsindikatorn sjunker med 8 enheter jämfört med föregående månad och landar på minus 30.

Svensk Handel 2012-01-16

"Bra år för de svenska hushållen"

Tillväxten sjunker men för hushållen ser 2012 ut att bli ett riktig bra år. Huvudorsaken är goda reallöneökningar i spåren av ett kraftigt inflationsfall. Det säger Erik Penser Banks chefsekonom Sven-Arne Svensson.

DI 2012-01-18

Världsbanken varnar för värre kris än 2008

Världen kan stå inför en djupare kris än efter Lehman Brothers krasch 2008, varnar Världsbanken i en färsk rapport där tillväxtprognosen för världsekonomin skrivs ned mar-kant. Och den här gången kan vägen tillbaka bli längre.

DN 2012-01-19

Övriga trendsignaler

Glesbygden töms på folk i allt snabbare takt

Gapet har blivit rekordstort mellan kommuner som tynar bort och de som växer så det knakar. Det visar en bearbetning av ny befolkningsstatistik som DN har gjort. Drygt varannan kommun i Sverige tappar invånare.

DN 2012-01-18

Livlinorna slut i globala bilfabriken

Bilindustrin räddades ur krisen 2009. Medicinen: Massiva statliga subventioner till en sektor med 30 procents överkapacitet. Resultatet: Långsiktiga problem som förvärrats och nu är bråddjupa.

SvD 2012-01-22

Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem