2012-01-30

Ledarnas omvärldsspaning v 4

– Precis som Ledarna rapporterar nu även många av de andra fackliga organisationerna att förra året innebar en positiv medlemstillväxt, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

TCO-förbunden ökar sitt medlemsantal

”TCO-förbunden kommer att tillsammans uppvisa en stor ökning av sitt medlemsantal, omkring 8 000 medlemmar”, säger TCO:s ordförande idag vid ett arbetsplatsbesök på Skandia. Våra preliminära siffror visar detta och det betyder att vi med stor sannolikhet totalt har över 1,2 milj medlemmar i TCO:s förbund.

TCO 2012-01-25

Han tar över IF Metall

IF Metalls vice förbundsordförande Anders Ferbe tar över som fackbas om Stefan Löfven blir partiledare för Socialdemokraterna.

DI 2012-01-26

Stabil utveckling: Sacoförbunden fortsätter att locka nya medlemmar

De flesta Sacoförbunden fortsätter att öka sitt medlemsantal. Sacos samlade medlemsantal ökade med 2,6 procent under 2011. Det betyder att Sacofederationen vid årsskiftet hade knappt 634 000 medlemmar, en ökning med drygt 16 000 på ett år. Trots att många medlemmar går i pension fortsätter alltså Sacoförbunden att attrahera nya medlemmar och bibehålla en unikt hög facklig organisationsgrad bland akademiker jämfört med de flesta andra länder.

Saco 2012-01-26

Över två miljoner väntar ännu på sitt avtal

Omkring 500 avtal för drygt 2,2 miljoner anställda ska förhandlas under avtalsrörelsen. Första delen är slut i och med att industrins parter kom överens i december. För tjänstemännen i industrin gäller de nya avtalen från den 1 oktober förra året och arbetarna i industrin får sina nya löner från den 1 februari i år.

LO-tidningen 2012-01-27

Ledarskap

Stopp för unga i toppen

Sverige har lägst antal unga chefer i hela EU och återväxten för ledare är hotad. Veckans Affärer har undersökt varför unga begåvningar inte når toppen.

Veckans Affärer 2012-01-24

En av fyra chefer har tvingats polisanmäla

Var fjärde svensk chef har någon gång varit tvungen att polisanmäla ett brott eller en brottsmisstanke på arbetsplatsen. Det visar Ledarnas Chefsbarometer för 2012. Fyra av tio chefer har bevittnat allvarliga etiska övertramp på arbetet.

SvD 2012-01-25

Mjukischefer lyckas bäst

Arbetsplatser med curlingchefer som stöttar och bryr sig om personalen är lönsammare än andra. Det framgår av studie gjord vid Handelshögskolan i Oslo. Undersökningen är gjord bland 550 anställda vid 75 bensinstationer.

Du&jobbet 2012-01-25

Allt snabbare rotation på vd-stolar

Antalet vd-byten i de svenska börsbolagen ökar. Tiden som högsta chefen får sitta kvar blir allt kortare. Och vd-karusellen spås fortsätta.

Sydsvenskan 2012-01-28

Kvinnor hoppar av chefskarriär

Många kvinnliga toppchefer försvinner långt före pensionsålder in i styrelserummen. Självvalt eller inte, när klivet är taget räknas man lätt bort som styrelseproffs och försvinner från listorna i jakten på nya operativa toppchefer. Därför kan styrelserummet ha blivit den nya kvinnofällan.

E24 2012-01-29

Times have changed for leadership

Davos is full of leaders - but that does not stop them from questioning how their roles could change. The pervading theme this year is of extraordinary change and challenge: we don't have a moment to lose"; we have to do things differently"; this is a moment in history"; and there is a crisis of consent" are phrases I’ve heard from academics, CEOs and politicians. Yet, while there is broad rhetorical agreement, conversations about the means of action are less clear.

World Economic Forum blog 2012-01-29

Lön

Kraftig minskning av utbetalningarna av arbetslöshetsersättning 2011

Utbetalningarna av arbetslöshetsersättning minskade med 26 procent under 2011 jämfört med året innan, och uppgick till 13,1 miljarder kronor. Det var 286 000 personer som fick arbetslöshetsersättning någon gång under året, vilket är 20 procent färre än 2010.

IAF 2012-01-24

Vetorätt föreslås mot meningslösa lönesamtal

Ge anställda en slags vetorätt, medlemsveto, om de känner att lönesamtalet med chefen bara är ett spel för gallerierna. Det föreslår Visions ordförande i Göteborg Marcus Gustavsson.

TCO-tidningen 2012-01-24

"Allt fler ska kunna göra lönekarriär"

Det råder stor enighet inom Sacoförbunden om att lönespridning är bra för såväl individ som samhälle. Men vägen dit ser olika ut. Det står klart efter ett seminarium som hölls med anledning av Sacos antologi Livslön.

Saco 2012-01-27

Lönespridningens sprängstoff

Igår var jag på Svenskt Näringslivs seminarium om löneskillnader, produktivitet, löner och vinster då en ny rapport ”Hjälpande och stjälpande lönebildning” presenterades av Björn Lindgren. På uppdrag av Svenskt Näringsliv har också Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi, på Institutet för Näringslivsforskning, sammanställt en bilaga till rapporten om forskningslitteraturen kring lönespridningens effekter på företagens lönsamhet och medarbetarnas löner.

Saco-bloggen 2012-01-27

Karriär & arbete

Standard i stället för magkänsla

Många företag går på magkänsla när det gäller rekrytering och befordringar. Nu lanseras en ny standard i Sverige som ska göra bedömningar i arbetslivet mer rättvisa och förhindra diskriminering.

Prevent 2012-01-24

Global employment trends 2012

The world faces a challenge of creating 600 million jobs over the next decade. Against these labour market challenges, the outlook for global job creation has been worsening, withy youth hit particularly hard by the crisis.

ILO 2012-01-24

Medveten ledning och metodiskt arbete kan få äldre att jobba längre

Europas arbetskraft åldras snabbt, vilket skapar nya utmaningar. ”Lösningen heter Age Management, det vill säga vetenskapen om hur man får äldre att stanna längre i arbetslivet”. Det säger professor Juhani Ilmarinen, världsledande forskare på området, som inom kort besöker Sverige.

TCO-tidningen 2012-01-25

Ingenjörsyrket populärast bland unga

Bland Sveriges 80- och 90-talister är ingenjör det absoluta drömjobbet medan deras föräldrageneration istället drömmer om att sadla om till författare. 70-talisterna däremot vill helst bli personalchef om de få välja helt fritt och ekonom har för första gången åkt ut från drömjobbens tio-i-topplista. I toppen totalt sett ligger personalchef, följt av entreprenör och ingenjör. Endast var tionde uppger att de har sitt drömjobb idag.

Manpower 2012-01-26

TRR: Flertalet tjänstemän går vidare till nytt jobb, men det tar allt längre tid

Under 2011 har nio av tio, 85 %, av de aktivt arbetssökande tjänstemän som lämnat TRR fått nytt arbete. Förra året sökte cirka 3 000 färre uppsagda tjänstemän TRRs stöd, 11 907 personer jämfört med 14 862 år 2010. Året startade med en mycket god arbetsmarknad för privatanställda tjänstemän. Under det sista halvåret har den positiva trenden bromsat in.

TRR 2012-01-26

Personalchefsindex kvartal 1 2012

Förväntningarna på den totala sysselsättningen inför kvartal 1 2012, ligger på en svag nettominskning av sysselsättningen. Diagrammet visar tydligt att andelen företag som planerar minska sin personal har nästan fördubblats jämfört med föregående kvartal.

IC Potential 2012-01-26

Ny bok om trygghet i arbetslivet

Annika Elias, ordförande Ledarna, har skrivit ett kapitel om chefen och tryggheten i den nya boken "Jobben kommer och går - behovet av trygghet består".

Ledarna 2012-01-27

Hon har svenskens drömjobb

Drömmen om ett jobb som marknadsförare, författare eller musiker har svalnat. Nu är det personalchefer vi vill bli Experten: ”Många är intresserade av att ha jobb som har med människor att göra”.

Metro 2012-01-29

Fler äldre jobbar vidare

Många jobbar kvar efter 67 års ålder i Dalarnas kommuner och landsting. ”Det finns en kompetens som vi inte vill vara utan”, säger till exempel Andreas Sjöberg, personalchef i Borlänge kommun.

DT 2012-01-30

Ekonomi

Sänkt prognos

I dag skriver IMF ned tillväxtprognosen för största delen av världen. ”Det hänger mycket på euroländerna att förhindra att världen går ned i en 1930-talsliknande recession”, sa IMF-chefen Christine Lagarde i Berlin igår.

DI 2012-01-24

Industrial new orders down by 1.3% in euro area

In November 2011 compared with October 2011, the euro area industrial new orders index fell by 1.3%, after a rise of 1.5% in October. In the EU27 new orders decreased by 1.4% in November 2011, after an increase of 0.2% in October. Excluding ships, railway & aerospace equipment, for which changes tend to be more volatile, industrial new orders dropped by 0.5% in the euro area and by 1.2% in the EU27.

Eurostat 2012-01-24

Sverige i täten på toppmötet

Sverige är ett av världens fem mest globala länder, enligt en ny rapport som presenteras på World Economic Forum i Davos. Men utmaningarna väntar runt hörnet.

DI 2012-01-25

Fortsatt fall i svensk konjunktur

Konjunkturläget har försämrats ytterligare, enligt statliga Konjunkturinstitutet. Den så kallade barometerindikatorn som mäter temperaturen i den svenska ekonomin sjönk med 1,5 enheter och ligger nu klart under det historiska snittet.

SvD 2012-01-26

Säljchefer optimister inför 2012

Trots orosmolnen är de svenska börsföretagen optimistiska om utvecklingen i år. Årets säljindikator visar att 37 procent tror på tillväxt i år. Bara 22 procent tror att försäljningen minskar.

DI 2012-01-28

Ljusare utsikter på hemmamarknaden

Julhandeln gick bättre än väntat och bankernas utlåning till svenska företag ökar i snabbare takt. Det var några av fredagens goda nyheter som tyder på att hemmamarknaden börjar repa nytt mod efter en dyster höst.

DI 2012-01-28

Övriga trendsignaler

Lagen diskriminerar kvinnorna

Arbetsmiljölagen prioriterar manliga branscher framför kvinnliga. Det märks även i Arbetsmiljöverkets tillämpning av lagen, enligt en ny studie som Du&jobbet kan redovisa.

Du&jobbet 2012-01-24

Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem