2012-02-07

Ledarnas omvärldsspaning v 5

– I veckans spaning kan du bland annat läsa om chefskapets förutsättningar och behovet att förändra dessa för att locka flera till chefsyrket, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

De hoppar av chefskarriären

Många kvinnliga toppchefer försvinner långt före pensionsålder in till styrelserummen. Självvalt eller inte, när klivet är taget räknas man lätt bort som styrelseproffs och försvinner från listorna i jakten på nya operativa toppchefer. Därför kan styrelserummet ha blivit den nya kvinnofällan.

SvD 2012-01-30

Ny studie: Positiv särbehandling är klart bättre än sitt rykte

Positiv särbehandling främjar kvinnor utan att påverka effektiviteten på arbetsplatsen. Den slutsatsen dras av ett experiment där kvinnors tävlingsvilja gynnades med olika former av kvotering.

TCO-tidningen 2012-02-03

Facklig marknad

Oenighet om industriavtalets roll bland de fackligt förtroendevalda

Fackligt förtroendevalda i TCO-förbunden på privat sektor anser att industriavtalets 3 procent är ett rimligt märke för övriga parter på arbetsmarknaden. De förtroendevalda på offentlig sektor har en annan uppfattning.

TCO-tidningen 2012-01-31

Sjöbefäl utesluts ur Saco

Saco har beslutat utesluta Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), före detta Sveriges Fartygsbefälsförening, enligt ett pressmeddelande från SBF-O.

DI 2012-01-31

Unionen varslar om konflikt på charterbolag

Unionen varslar om total arbetsnedläggelse för kabinpersonalen på charterbolagen TUIfly, Novair och Primera Air som flyger för Fritidsresor, Apollo och Solresor. Konflikten kommer att bryta ut tisdagen den 14 februari kl 11 om inte avtal har träffats innan dess.

Unionen 2012-02-02

Avtal klart i försäkringsbranschen

FTF, facket för försäkring och finans, och arbetsgivarorganisationen FAO uppnådde på fredagskvällen ett nytt löneavtal. Enligt FTF blir löneutrymmet för försäkringsbranschen 2,6 procent under 2012 och lägstalönen 18 200 kronor.

DN 2012-02-03

Ledarskap

Measuring the efficacy of the worlds managers

Over the past seven years, Harvard Business Schools Raffaella Sadun and a team of researchers have interviewed managers at some 10,000 organizations in 20 countries. The goal: to determine how and why management practices differ vastly in style and quality not only across nations, but also across various organizations and industries.

Harvard Business School 2012-01-31

Högpresterande inte alltid bäst chefer

Många företag väljer att rekrytera chefer internt. Men för att hitta bra chefsämnen gäller det att leta efter rätt egenskaper och skilja på prestation och chefspotential, råder organisationspsykolog Per Tillman. Det gäller att hålla koll på de interna chefsämnena i organisationen. Men många företag begår misstaget att välja ut de högpresterande medarbetarna och glömmer att det är många faktorer som spelar in och avgör vem som blir en bra ledare i framtiden.

Prevent 2012-02-01

Chefskostym behöver nytt snitt för att passa kvinnor

Wiminvest genomförde 2011 en Sifo-undersökning om unga människors syn på chefskap bland 1 400 personer i åldern 25-35 år. Det visade sig att en majoritet, 65,3 procent av kvinnorna, och 54 procent av männen, varken vill bli chefer eller inneha ledande positioner i framtiden.

Kvalitetsmagasinet 2012-02-01

Psykologiska kontrakt påverkar trivseln

Enligt ny forskning påverkas trivseln på en arbetsplats av så kallade psykologiska kontrakt mellan medarbetare och arbetsgivare. Ofta har de båda parterna olika syn på vilka informella regler som ingår i kontraktet, vilket kan skapa missnöje.

Kvalitetsmagasinet 2012-02-03

Lön

Gärna lönespridning - men hur stor ska den vara?

Inställningen till skiljer sig mellan de olika TCO-förbunden. Vi har synat lönestatistiken för ett urval av förbunden, och frågat deras förhandlare hur de ser på saken.

TCO-tidningen 2012-02-02

Lönespridningen på samma nivå sedan 2004

Sedan 2004 har lönespridningen i Sverige i stort sett legat still. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner i våra medlemsföretag. I rapporten Fakta om löner i våra medlemsföretag framgår hur lönespridningen har utvecklat sig sedan 2004.

Svenskt Näringsliv 2012-02-02

Karriär & arbete

How Can I Manage Them if I Can't See Them?

I am frankly getting tired of hearing it: “How can I manage them if I can’t see them?” That’s clearly the most common expression of resistance from managers who oppose letting their employees work from home (or from anywhere other than the corporate office). In fact, I am convinced the fundamental reason that many organizations have not embraced flexible work programs is that middle managers fundamentally mistrust their employees.

The future of work 2012-01-30

Kreativa jobb gör alla till vinnare

Lägre stressnivå, bättre sömn och mindre oro. Lägg till högre lönsamhet för företaget och du har konsekvenserna av en kreativ arbetsplats. Men är det utopi eller verklighet i tider av nedskärningar?

Upsala Nya Tidning 2012-01-30

Euro area unemployment rate at 10.4%

The euro area (EA17) seasonally-adjusted unemployment rate was 10.4% in December 2011, unchanged compared with November. It was 10.0% in December 2010. The EU27 unemployment rate was 9.9% in December 2011, also unchanged compared with November. It was 9.5% in December 2010.

Eurostat 2012-01-31

Låg status är ett hot mot nyrekryteringen

Enligt Regionförbundets prognos ska 5 000 rekryteras till äldrevården de närmaste tio åren. Men vårdjobben inom äldreomsorgen har blivit lågstatusyrken. För att klara rekryteringen måste kommunen göra jobbet mer attraktivt.

Upsala Nya Tidning 2012-02-01

1000 får lämna Astra Zeneca

Det nya sparpaketet från Astra Zeneca innebär att hela forskningsenheten avvecklas helt i Södertälje. Cirka 1200 tjänster försvinner i Sverige och merparten gäller Södertälje.

Länstidningen Södertälje 2012-02-02

Crowd-Sourced labor: Will it trump permanent employment?

AOL is according to an article in Wall Street Journal using crowdsourcing to get jobs done. This is similar to traditional outsourcing, but also different in significant ways: the labor of thousands of people on teeny, tiny little tasks can be combined to accomplish jobs that machines can't do. The employer doesn't need to make a commitment even to a temporary project team, much less to permanent employees.

Harvard Business Review blog 2012-02-01

Allt fler handelsanställda jobbar deltid

Andelen deltidstjänster i detaljhandeln har ökat visar en ny rapport. Deltidsjobben är betydligt vanligare i den kvinnodominerade dagligvaruhandeln jämfört med fackhandeln där en större andel män jobbar. Andelen deltidstjänster i detaljhandeln har ökat från 53 procent till 56 procent mellan åren 2006 till 2010, enligt siffror som Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarföreningen KFO presenterar i en gemensam rapport.

Prevent 2012-02-02

Chefens order: Jobba hemma

På onsdag stänger Microsoft Sverige kontoret och personalen får jobba hemma istället, eftersom företaget har utlyst jobba-hemma-dagen. Företaget vill med det manifestera fördelarna med en mer flexibel syn på arbetet. Sju av tio svenskar med skrivbordsarbete anser sig jobba mer effektivt hemifrån. Över hälften av alla svenskar med skrivbordsarbete tror sig jobba bättre hemifrån.

E24 2012-02-05

Ekonomi

Svag framtidstro inom transportnäringen

Läget i Europa och Sverige avspeglas tydligt i TransportIndikatorn som faller kraftigt detta kvartal. 43 procent av de svarande i transportnäringen tror att omsättningen i branschen kommer att minska.

Transportgruppen 2012-01-30

Nya bilar minskade med 2,7 procent

Under januari 2012 nyregistrerades 19 909 personbilar, en minskning med 2,7 procent jämfört med januari 2011. Andelen miljöbilar uppgick till 38,6 procent, vilket kan jämföras med 29,9 procent samma månad föregående år.

SCB 2012-02-02

Övriga trendsignaler

Sociala medier hajpas av medierna men ratas av andra

Alltfler använder sociala medier för att publicera och diskutera, men också som verktyg i arbetet. Men det senare gäller färre än man kan tro med tanke på den uppmärksamhet sociala medier fått i media. I en ny studie presenterar Håkan Selg resultat som visar hur olika typer av sociala medier används av dem som jobbar med IT och telekomfrågor.

Forskning.se 2012-01-31

Jobba till 70?

90-talisten måste jobba till närmare 70 års ålder, säger det nya oranga kuvertet som kommer nästa vecka. Några lär bli skrämda och andra uppmuntrade. Pensionsmyndigheten försöker nu locka oss att öppna kuvertet och läsa lite extra.

Finansliv 2012-02-02

Prime innovation years? Middle age, not youth.

Despite the popular notion that somewhere there is a 20 year-old whose next idea will change everything, successful innovation gets better with age, says new Harvard research. Today, average and median age of the founders of successful U.S. technology businesses (with real revenues) is 39. The study found "twice as many successful founders over 50 as under 25, and twice as many over 60 as under 20.

Big Think blog 2012-02-04

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem