2012-01-10

Ledarnas omvärldsspaning v 51-52

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna, sammanfattar nyheterna från de sista två veckorna år 2011.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnobrist till styrelser en myt

Det råder ingen brist på kvinnliga styrelseordförande som skulle kunna ta på sig fler uppdrag. Det säger Suzanne Sandler, vd för Styrelseakademin, som har tagit fram en lista med 50 namn.

DI 2011-12-19

Åldersdiskriminering vanligt vid rekrytering

Både yngre och äldre arbetssökande upplever åldersdiskriminering i rekryteringssituationer medan äldre upplever diskriminering när det gäller kompetensutveckling. Det visar en ny studie om åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv, gjord på uppdrag av DO.

Facklig marknad

Fackförbund tar strid mot löneskillnader

I avtalsrörelsen kräver facken Vision och Akademikerförbundet SSR minst 3,6 procents löneökningar för sina kommun- och landstingsanställda tjänstemän. Man nöjer sig därmed inte med vad industrianställda nyligen fick.

Sveriges Radio 2011-12-20

Öppen kamp om ordförandeposten i LO

Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg och S-riksdagsledamoten Helén Pettersson förs fram som förslag till ny LO-ordförande. Därmed finns det så här långt fyra kandidater, lanserade av var sitt LO-förbund, som efterträdare till Wanja Lundby-Wedin.

SvD 2011-12-20

Kommunals krav: 3,5 procent och jämställdhetspaket

Minst 860 kronor mer i månadslön, begränsade visstidsanställningar och en jämställdhetspott. Det är några av Kommunals avtalskrav, som överlämnades till arbetsgivarna.

Kommunalarbetaren 2011-12-21

Kommunals lönekrav får nobben

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att de yrkanden som fackförbundet Kommunal överlämnat innehåller alltför höga löneökningar samt omfattande kostsamma villkorsändringar.

DI 2011-12-21

Industrin: Löneuppgörelsen måste respekteras

I avtalsrörelsen har de senaste dagarna flera fackförbund på den kommunala sidan krävt högre lönepåslag än vad industriparterna enades om. Men om andra fack bryter mot industrins normerande roll fungerar inte lönebildningen, anser IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Sveriges Radio 2011-12-23

Ledarskap

Tydliga könsskillnader bland IT-chefer: Kvinnor satsar på kunder, män på teknik och drift

Enligt en undersökning som TNS SIFO har gjort på uppdrag av telekomföretaget TDC finns det stora skillnader mellan kvinnliga och manliga IT-chefer. På frågan om vad man ägnar den största delen av sin tid åt svarar var femte kvinnlig IT-chef: kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Denna siffra ligger på endast 13 procent hos männen.

TNS SIFO 2011-12-19

Chefer positiva till flexibelt arbete

Åtta av tio chefer är positivt inställda till att de anställda får jobba mer flexibelt. Det visar en ny Sifoundersökning.

Computer Sweden 2011-12-20

Karriär & arbete

OECD: Sverige mest öppet

Sverige tycks ha det mest öppna regelverket för arbetskraftsinvandring bland medlemsländerna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, sedan reformen infördes 2008. Kontrollen av att arbetsförhållanden och löner betalas ut behöver skärpas, enligt OECD.

LO-tidningen 2011-12-20

Majority of Workers to Be Independent By 2020

More than half of the U.S. workforce, 70 million people, will be independent workers by 2020, according to a prediction that is part of MBO Partners' 2012 independent work preview. An earlier report by MBO Partners found that there are currently 16 million independent workers in the United States today.

Workforce 2011-12-20

Varannan jobbar övertid utan ersättning

Hälften av svenskarna jobbar över utan att få betalt och i snitt handlar det om 13 timmar per månad. Mest obetald övertid jobbar 60-talistgenerationens chefer och egenföretagare. 58 procent av svenskarna hävdar att arbetsgivaren förväntar sig att medarbetarna ställer upp utanför ordinarie arbetstid när det behövs. Samtidigt har det nya, gränslösa arbetslivet medfört ökad frihet för många och genomsnittssvensken lägger minst en kvart om dagen på privata göromål under arbetstid.

Manpower 2011-12-12

Tjänstemän efterfrågade trots konjunkturavmattning

Efterfrågan på tjänstemän fortsätter att öka trots tydliga tecken på konjunkturavmattning i flera branscher. På det stora hela är Unionens förtroendevalda relativt positiva inför det närmaste halvåret.

Unionen 2011-12-30

Norrbotten skriker efter arbetskraft

Kinas och Indiens sug efter järn- och kopparmalm har fått arbetsmarknaden i nordligaste Sverige att hetta till ordentligt. I Kiruna är arbetslösheten bland de lägsta i landet och den tidigare avfolkningskommunen Pajala skriker efter kunnigt folk till den nya gruvan.

DN 2011-12-29

Ekonomi

Reporäntan sänks till 1,75 procent

Konjunkturutsikterna i omvärlden har försvagats och svensk ekonomi bromsar in. Samtidigt är inflationstrycket lågt. Därför har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent och att även sänka reporäntebanan.

Riksbanken 2011-12-20

Arbetslösheten stiger och biter sig fast

Sverige drabbas av statsskuldskrisen i Europa genom ökad osäkerhet och svag export. Därför blir 2012 ett år med svag tillväxt. Senfärdiga lösningar för krisländerna i euroområdet gör att återhämtningen tar onödigt lång tid. Detta ger långvarigt negativa effekter även på svensk ekonomi, bland annat genom många år av hög arbetslöshet.

Konjunkturinstitutet 2011-12-21

Finansministern väntar med att sänka skatten

En ny överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om att förändra arbetsmarknaden. En översyn av föräldraförsäkringen för att få ut fler invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. Det hoppas finansminister Anders Borg på inför 2012. Men han säger redan nu nej till ytterligare jobbskatteavdrag det kommande året.

DN 2011-12-27

Övriga trendsignaler

Hårt jobb efter Saabs svarta dag

Efter en oändlig mängd turer ser en svensk industriepok ut att gå i graven - Saab Automobile är i konkurs. Nu väntar hårt jobb för beslutsfattare på alla nivåer - men regeringen lovar stöd.

Sydsvenskan 2011-12-20

Städer och kommuner saknar förberedelser för framtida utmaningar

Ledarskapsfrågorna hamnar högst upp när 108 chefer för kommuner och städer kommer till tals om framtidsfrågor i en ny global undersökning från PwC. Men även om ledarskap är av stor vikt för att implementera strategier så krävs större fokus på frågor om bland annat finansiering, planering och riskhantering.

Affarsvärlden 2011-12-21

Omvärldsanalytikern: Vi ifrågasätter det vi tidigare sett som självklart

Vi lever i en värld som kännetecknas av stor osäkerhet, det gör att vi ifrågasätter självklara värden som framgång och i stället vänder oss inåt. Det säger Pernilla Jonsson, doktor i konsumtionsvetenskap och del­ägare i omvärldsanalys­företaget Kairos future.

DN 2011-12-30
Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem