2012-02-13

Ledarnas omvärldsspaning v 6

– I veckans spaning kan du bland annat läsa om de utmaningar vi fortfarande står inför när det gäller en jämställd arbetsmarknad, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnliga karriärister tjänar 10 000 mindre

De är unga, välutbildade och välbetalda. De jobbar i samma branscher, har i stort samma positioner, är lika gamla och har lika lång arbetslivserfarenhet. Ändå tjänar männen nära 10 000 kronor mer per månad än sina kvinnliga jämlikar.

SvD 2012-02-08

Nytt börsmått förslag till toppmöte

Ett börsmått på jämställdhet som redovisas tillsammans med kurser och p/e-tal i börstabellerna. Kvoterad föräldraförsäkring. Det är två av förslagen 150 svenska näringslivskvinnor skickar med som diskussionsunderlag till statsministrarna på torsdagens toppmöte Nordic Future Forum.

Veckans Affärer 2012-02-08

Brist på jämställdhet skapar rekryteringsproblem

Kvinnorna är på väg in i målaryrket, men de försvinner ut nästan lika snabbt. En del av förklaringen är att yrket styrs av manliga normer och traditioner. Enligt forskare på Högskolan Väst är lösningen ett seriöst och långsiktigt jämställdhetsarbete.

Forskning.se 2012-02-10

Kvotering är inte svaret

Lika viktigt som 40-timmarsvecka är för breda grupper, är det att skapa tid för människor som vill göra karriär. Skattesänkningar som ökar möjligheten att köpa vardagstjänster kan ge fler tid att jobba mer, skriver Annie Lööf, näringsminister (C), och Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP).

DI 2012-02-10

Sabuni och Lööf hånar kvinnor runt om i landet

Ministrarna Nyamko ­Sabuni och Annie Lööf skriver att debatten om jämställdhet i allmänhet och kvotering till börsbolagens styrelser i synnerhet förs långt från verkligheten. Vi i ­Ledarna, Sveriges chefsorganisation, vill påstå att det är ministrarna som befinner sig långt ifrån verkligheten i frågan.

DI 2012-02-10

Kvinnor utesluts från chefsjobben

Chefsrekryteringsföretagen har i många fall svårt att skaka fram tillräckligt med kvinnliga kandidater till ledningsgrupps- och styrelsepositioner. Men inte sällan är det de beställande företagen själva som i slutändan väljer på gammal vana.

SvD 2012-02-10

Sju krav från fem fack mot lönediskriminering

Fem kvinnodominerade fackförbund har skrivit en gemensam rapport om lönediskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden. I dag lägger förbunden fram sju gemensamma krav som kan ge jämställda och rättvisa löner.

LO-tidningen 2012-02-10

Facklig marknad

SKL öppnar för längre provanställningar

Möjlighet till längre projektanställningar och kortare uppsägningstid. Det är några av förslagen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i den pågående avtalsrörelsen.

Tidningen Vision 2012-02-07

Facket alltmer av en tjänstemannarörelse

Andelen arbetare som är med i facket har sjunkit till 67 procent, samtidigt som andelen är 73 procent bland tjänstemän.

TCO-tidningen 2012-02-07

Facket ställer upp på korttidsarbete i kristider

Fack och arbetsgivare i industrin är nära en överenskommelse om korttidsarbete i kristider för att rädda företagen och jobben.

TCO-tidningen 2012-02-08

"Allt ska räknas"

Det finns inget utrymme för extra påslag utöver de 2,6 procent som industrin har fått, meddelade Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i en intervju under onsdagen. Stråth är tydlig med att Handels och Kommunals krav ligger över det märke som industrin har satt.

Svenskt Näringsliv 2012-02-08

Rekordfå strejker under 2011

Antal arbetsdagar som gick förlorade på grund av konflikt var förra året färre än under något av de tidigare 15 åren. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport. Och det blev inga konfliktvarsel inom industrin. - Det var ett lugnt år, konstaterar chefsjurist Kurt Eriksson.

Lag & Avtal 2012-02-08

Sifferlösa avtal vinner terräng

Lönebildningen blir alltmer lokal och centrala avtal som säger hur lönen ska sättas men inget om hur mycket har blivit vanligare.

TCO-tidningen 2012-02-09

En av tre nobbar LO-facken

Andelen arbetare som är med i facket fortsätter att krympa. Organisationsgraden är nere i 67 procent. ”Bland arbetare har den rasat med hela tio procentenheter de senaste fem åren”, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

LO-tidningen 2012-02-10

Ledarskap

Var tredje svensk vill aldrig bli chef

Samtidigt som kompetensbristen i Sverige blir allt mer alarmerande, inte minst vad gäller ledare, visar den senaste Work Life-undersökning att 34 procent inte kan tänka sig att bli chef. En tredjedel vill bli chef, gärna omgående eller inom några år medan den sista tredjedelen kan tänka sig att bli chef någon gång under sin karriär. En bra mentor, rejält med erfarenhet samt att bli ombedd att ta ett chefsansvar är de viktigaste faktorerna för dem som vill bli chefer. Undersökningen har genomförts i samarbete med Kairos Future och drygt 8 000 personer i Manpower-panelen har svarat på frågor om arbete och karriär.

Manpower 2012-02-10

Mellanchefer nyckel i omorganisationen

Att rusta mellancheferna blev grunden när statliga PRV 2009 var tvungna att säga upp nära var femte medarbetare. Cheferna fick i små grupper och med stöd av en coach jobba med sinaledaregenskaper genom hela förändringsarbetet.

SvD 2012-02-12

Lön

Därför nobbar fler och fler unga a-kassan

Andelen unga som går med i en a-kassa har minskat kraftigt sedan avgifterna höjdes 2007. Knappt tre av tio under 25 år valde förra året att gå med i en a-kassa. Melker Ödebrink, som är kanslichef för a-kassornas samorganisation, menar att reglerna är för krångliga.

Sveriges Radio 2012-02-06

Historiskt låga löneökningar

De svenska löneökningarna har varit historiskt låga de senaste åren. Arbetskraftkostnaderna ökar långsammare här än i övriga Europa, visar Medlingsinstitutets rapport.

DI 2012-02-07

Karriär & arbete

Stockholmsbarometern: Sysselsättningen viker i Stockholm

”Trots global oro är läget i huvudstadsregionen bättre än rikssnittet tack vare vårt varierade näringsliv. Branschmixen skapar i sig nya affärsmöjligheter och dämpar fallet när en sektor sviktar. Regeringen bör prioritera generella reformer för ett konkurrenskraftigt och mångfacetterat näringsliv”, säger Helena Olsson, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms handelskammare 2012-02-07

Otrygghet präglar chefers framtidsutsikter

Majoriteten av svenska chefer, 61 procent, tycker att det är svårt att få tag på rätt arbetskraft. Oron ökar inför framtiden. Det visar en undersökning bland 400 chefer i privat och offentlig sektor som TNS SIFO gjort på uppdrag av Proffice.

Proffice 2012-02-07

Få jobbar hemifrån, vanligast är det i Stockholm

Förutsättningarna att jobba hemifrån blir allt större. Men fortfarande är det få som gör det. Flest distansarbetare finns i Stockholms län. Att arbeta hemifrån, som man tidigare trodde skulle bli allt vanligare, verkar inte ha slagit igenom. Endast två procent arbetar hemma regelbundet, d v s hela eller nästan hela arbetstiden, enligt Arbetsmiljöverkets senaste stora arbetsmiljöundersökning.

Du & Jobbet 2012-02-07

Stor varselvåg i avmattningen spår

Ett alarmerande stort antal varsel om uppsägning under januari oroar TRR Trygghetsrådet.

TCO-tidningen 2012-02-08

Riksbankens företagsintervjuer: Neddragningar i svagare konjunktur

Efter ett avvaktande läge under hösten märker nu företagen av en viss nedgång i sin verksamhet. Det visar Riksbankens företagsintervjuer i januari 2012. Mot slutet av fjolåret vek efterfrågan, framförallt inom industrin, och företagen började dra ned sin produktion liksom antalet anställda. Konjunkturläget väntas försämras ytterligare under det kommande halvåret. Den svagare utvecklingen har redan nu gett avtryck på företagens prisplaner och allt färre företag tror sig kunna höja priserna under året.

Riksbanken 2012-02-09

Hård smäll för akademiker och bemanningsföretag

Läget på arbetsmarknaden försämras snabbt och nu ökar arbetslösheten även bland akademiker. Den dystrare utvecklingen betyder att de goda tiderna är över för bemanningsföretagen när industrin drar ned på den inhyrda personalen.

DI 2012-02-11

Ekonomi

Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 3,0 procent under december 2011 jämfört med samma månad året innan. Bäst gick det för telekommunikation med en ökning på 19,1 procent. Mellan november och december var tjänsteproduktionen oförändrad, 0,0 procent, i säsongrensade värden. För perioden oktober-december var ökningen 0,4 procent jämfört med perioden juli-september, säsongrensat.

SCB 2012-02-07

Antalet företagskonkurser i januari ökade med 9 procent jämfört med januari 2011

Under januari månad 2012 försattes 623 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 573 företag under januari 2011, en ökning med 9 procent. Företagskonkurserna minskade med 17 procent bland enskilda näringsidkare och uppgick i denna grupp till 70 stycken, medan konkurserna ökade med 16 procent bland aktiebolagen till 523 stycken.

Tillväxtanalys 2012-02-10

Orderingången vände uppåt

Orderingången till den svenska industrin ökade med 8,6 procent i säsongrensade tal i december jämfört med november. Vid en jämförelse mellan december och motsvarande månad 2010, minskade orderingången med 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.

SCB 2012-02-10

Övriga trendsignaler

Pension vid 68 år 2033?

Den demografiska utvecklingen gör att den yrkesverksamma perioden behöver förlängas. För att den så kallade demografiska försörjningskvoten ska förbli densamma som idag skulle pensionsåldern, enligt SCB:s Lena Lundkvist, behöva höjas till 66 år 2015, 67 år 2021 och 68 år 2033. Det är en av slutatserna som Jesper Strömbäck, huvudsekreterare i Framtidskommissionen, tar med sig från tisdagens seminarium om strategier för förnyade livschanser på arbetsmarknaden.

Regeringskansliet 2012-02-07

”Fler måste kunna byta karriär mitt i livet”

Ett arbetsliv som kan sträcka sig till 75 års ålder, där man ska vara beredd att byta karriär mitt i arbetslivet. Det kan krävas för att få den ekonomiska standard vi förväntar oss, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt (M), som öppnar för ett studiestödssystem som möjliggör studier även efter 50 års ålder.

DN 2012-02-07

Index of Economic Freedom 2012: Sverige 10:e mest fria ekonomin i Europa

Index of Economic Freedom - Wall Street Journals och Heritage Foundations index över ekonomisk frihet i världen - har lanserats för 2012. Sverige kommer på plats 10 i Europa, och för tredje året i rad på plats 21 i världen.

Index of Economic Freedom 2012-02-09

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem