2012-02-20

Ledarnas omvärldsspaning v 7

– De amerikanska ekonomerna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee argumenterar i boken ”Race Against the Machine” att dagens allt mer accelererande tekniska framsteg kommer att få fundamentala effekter på arbete, lön och vilka kompetenser som efterfrågas. Läs artikeln från MIT Sloan Management Review som bygger på boken, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Skills that will remain in demand in a computer-rich world

How do we win the “man-vs.-machine” battle? The key is not to compete, but to partner — to develop new ways of combining human skills with ever-more-powerful technology to create value. Another key, on a more personal level, is to work on skills that help you couple the best of human creativity with computer power. These kinds of jobs are where many of the best future opportunities will lie.

MIT Sloan Management Review 2012-02-16


Jämställdhet & diskriminering

Börsens 100 jämställdhetsvärstingar

100 av börsens 254 bolag, 40 procent, har inte en enda kvinna i ledningsgruppen. Det visar Allbrightrapporten som presenterades idag.

Veckans Affärer 2012-02-13

Vision kräver lag mot mobbning

Den som blir utsatt för mobbning på jobbet har små möjligheter att få upprättelse. Vision driver på för en lagändring. Vi vill att man med lagen i ryggen ska kunna driva ett ärende för att få upprättelse om man blivit utsatt för mobbning. Den möjligheten saknas i dag, säger Carola Löfstrand, Visions ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren är skyldig att se till att alla anställda har en god arbetsmiljö. Men till skillnad från inom skolan så omfattar inte diskrimineringslagen mobbning i arbetslivet.

Tidningen Vision 2012-02-13

Ojämställdhet i köket tas inte på allvar

Branschen har inte riktigt tagit ojämställdheten i restaurangköken på allvar och traditionens makt är svår att bryta. Det var kontentan när det var dags för årets första gastronomiska debatt på Berns i Stockholm.

Restauratören 2012-02-15

Corporate leadership is still all about the boys

Most male leaders in the companies I work with are truly convinced that they work in a meritocracy. That, after all, is how they got where they are. By sheer talent, effort and intelligence. Their commitment to gender balancing goes through this lens. If women are as good, as hardworking and as smart, they too make it. If they don't, it means there is something wrong with what they are doing (or not doing).

Harvard Business Review Blog 2012-02-16

Facklig marknad

Ny strid om fackets kurser

Ett nytt lagförslag om försämringar i rätten till ledighet för fackliga studier är på väg till riksdagen. En omstridd försämring ströks i våras. Facklig utbildning ska precis som nu vara möjlig från dag ett – men förslaget innehåller mer.

LO-tidningen 2012-02-13

Regeringen saboterar förhandling

Utbildningsministern lägger sig nu i förhandlingarna om anställningstryggheten vid landets högskolor. Han visar därmed sin brist på respekt för både Las och den svenska modellen. Det skriver de fackliga ordförandena Anna Götlind och Ulf Bengtsson.

SvD Opinion 2012-02-13

Vårdförbundet efterlyser politikeransvar i lönedebatten

Politikerna har ett ansvar för lönebildningen hävdar Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson. Det som svar på arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms kommentar till fem fackförbund som vill att regeringen ger Medlingsinstitutet fler uppdrag.

Vårdförbundet 2012-02-14

Charterbolags kabinpersonal går ut i strejk

I dag klockan elva går kabinpersonalen vid flygbolagen Tuifly, Novair och Primera Air ut i strejk. Enligt Louise Gerdemo Holmgren hoppades facket på att undvika strejk. Men Unionen och arbetsgivarna har inte kunnat enas om ett avtal gällande bolagens arbetsvillkor.

SVT 2012-02-14

Hotell- och restaurangbranschen vill belöna individuella prestationer bättre

Ökad lönespridning och mer individuell lönesättning är Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares huvudkrav när de snart inleder avtalsförhandlingar.

Svenskt Näringsliv 2012-02-15

Avtalsrörelsen börjar

I början av mars utväxlar avtalsdelegationerna yrkanden. Då börjar avtalsrörelsen för bemanningsbranschen på riktigt. Från Bemanningsföretagens sida hoppas vi på bra förhandlingar i god anda. Vi är avtalsparter från legitima organisationer på arbetsmarknaden som ska mötas och förhandla, precis som i alla andra branscher.

Almegabloggen 2012-02-15

Medling ska få igång byggförhandlingar

Förhandlingarna om ett nytt byggavtal har kört fast. Nu går medlare in för att hjälpa parterna framåt. Om två veckor löper byggavtalet ut, och trots att förhandlingarna främst skulle handla om lönenivåerna har parterna kört fast rejält.” Vi är mycket bekymrade över förhandlingarna. Vi har ett avtal som gäller ett år till, fram till 2013, och ska bara förhandla om en lönerevision, men Byggnads har trots det rest ett antal övriga krav”, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

LO-tidningen 2012-02-15

”Vi är överens om att införa ’korttidsarbeten’ i Sverige”

Stat, fack och arbetsgivare gör gemensam sak. Under finanskrisen slöt arbetsmarknadens parter så kallade krisavtal där arbetstagarna gick med på sänkt lön och förkortad arbetstid. Fack och arbetsgivare har tydliggjort i samtal med regeringen att man önskar se ett mer långsiktigt system, där staten bär en del av kostnaderna. Detta välkomnar regeringen. Vi låter nu en utredning i detalj granska hur så kallade korttidsarbeten i exceptionella krislägen ska utformas, skriver Anders Borg, Hillevi Engström och Annie Lööf.

DN Debatt 2012-02-15

Medvind för facket - fler väljer att gå med och många vill jobba fackligt

Antalet fackligt anslutna arbetare ökade under fjärde kvartalet år 2011 med 3 200 personer, enligt helt nya siffror från SCB. Samtidigt visar en ny rapport från LO att antalet fackligt förtroendevalda också har ökat och att allt fler kan tänka sig att ta fackliga förtroendeuppdrag.

Fastighetsfolket 2012-02-16

TCO ökade med 0,6 procent

Nu är TCO:s medlemsstatistik för 2011 färdigbearbetad. Unionen var lokomotivet, med plus 9 056 aktiva medlemmar. Men tio förbund tappade och nettot för hela TCO blev plus 8 125 yrkesaktiva medlemmar.

TCO-tidningen 2012-02-17

Ledarskap

Five leadership mistakes of the galactic empire

With the rerelease of Star Wars it occurred to me that the films have a lot to teach us about leadership styles. In particular, the Galactic Empire strikes me as a quintessential example of how not to effectively run an organization. Let’s take a look at five of the Empire’s biggest mistakes and see how you can avoid them in your own organization.

Forbes 2012-02-13

It’s Harder than Ever to Be a Senior Executive

The job of the senior executive is much more complicated today than it was a decade or two ago - and that trend will continue, especially if you hope to play on a global stage (which is a nearly universal condition these days for many companies).

Harvard Business Review Blog 2012-02-14

Trendspaning: Agile Performance Management

I takt med omvärldens allt snabbare förändringar, krävs allt tätare uppföljningar av mål och löpande feedback på prestationer. Agil prestationshantering spås ersätta tunga och långa prestationsprocesser.

HR-bloggen 2012-02-14

There is no career ladder

Reaching the apex of the career ladder by gradually getting promoted to the top is a thing of the past. From my experience as a career coach, career ladders in most organizations have not existed for at least fifteen years.

Harvard Business Review Blog 2012-02-15

Lön

Chefen jobbar deltid och tjänar mer

Hyrchefen Henrik Folkesson, 45, kan vara mer ledig och samtidigt fortsätta att tjäna runt 70 000 kronor i månaden, precis som när han var fast anställd. Eller tjäna ännu mer, om han har uppdrag året om.

DN 2012-02-14

Karriär & arbete

Fler varslades om uppsägning

Försvagningen av arbetsmarknaden blir nu allt tydligare. Antalet varslade personer ökade markant i januari, 6 600 jämfört med 2 600 personer för ett år sedan. Antalet nya lediga jobb på Arbetsförmedlingen steg till 69 000, men uppgången beror på att arbetsgivare varit ute i ovanligt god tid med att anmäla lediga ferieplatser. I slutet av januari var 405 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, jämfört med 9,0 procent för ett år sedan.

Arbetsförmedlingen 2012-02-14

Här är länderna där folk jobbar längst

Invånarna i Island jobbar längst, enligt den officiella statistikmyndigheten Eurostat. Grekerna går pension när de är 61 och ett halvt år. Därmed lämnar grekerna långt ifrån arbetslivet tidigast inom unionen, utifrån statistiken. Det gör medborgare i Slovakien. Siffrorna bygger på uppgifter från kalenderåret 2009 och omfattar 20 länder.

E24 2012-02-14

Millennials at Work: Navigating the Challenges

“They’re like Generation X on steroids,” says Bruce Tulgan, author of Managing the Generation Mix, of Millennials. “They walk in with high expectations of themselves, their employer, their boss. If you thought you saw a clash when Generation X came into the workplace, that was the fake punch. They haymaker is coming now.”

Mindjet Blog 2012-02-14

Jobba hemifrån?

I en studie som Kairos Future genomfört visade det sig att de flesta skulle föredra att jobba hemifrån två dagar i veckan, om de hade möjligheten att välja. Två dagar i veckan, men inte mer än så. Och det är bara knappt hälften av anställda i Sverige som idag har möjlighet eller vill jobba hemifrån eller från annan plats utanför kontoret åtminstone någon dag en genomsnittlig månad.

Akademikerförbundet SSR 2012-02-15

Unga och äldre vill jobba längre

Unga som nyss påbörjat arbetslivet och äldre som snart ska gå i pension är mest positiva till att jobba efter 65. Minst intresserade av ett förlängt arbetsliv är personer i åldrarna 36-45. Åtta av tio unga i åldrarna 16-25 kan tänka sig att jobba efter 65. Det visar en undersökning som är gjord på uppdrag av företaget Uniflex bemanning där totalt 1 300 personer fått svara på frågor kring pensionsålder. I åldrarna 36-45 är det bara sex av tio som kan tänka sig att jobba längre än nuvarande pensionsålder.

Prevent 2012-02-15

Foundation Findings - Working time in the EU

The number of hours worked per week continues to drift downwards, on average - the result of more people working part time, fewer people working long hours, and a fall in the collectively agreed working hours in many countries. Foundation Findings provide pertinent background information and policy pointers for all actors and interested parties engaged in the current European debate on the future of social policy.

Eurofound 2012-02-15

Ekonomi

Inflationstakten 1,9 procent

Inflationstakten var 1,9 procent i januari, i december 2011 var den 2,3 procent. Från december till januari sjönk KPI med i genomsnitt 0,9 procent. Sänkningen berodde främst på förändringar i varukorgens sammansättning och ovanligt stora prissänkningar på kläder och skor.

SCB 2012-02-16

SKL ser ljust på ekonomin trots dystrare prognos

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ser framför sig en svagare tillväxt, ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Ändå ser chefsekonom Mats Kinnwall ljust på den ekonomiska utvecklingen. ”Även om det är alldeles för tidigt att blåsa faran över så går det inte att bortse från att allt fler tecken börjar peka i rätt riktning”, säger han i ett pressmeddelande från SKL.

Kommunalarbetaren 2012-02-16

Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,50 procent

Inflationstrycket i svensk ekonomi är lågt. De ekonomiska utsikterna i Sverige har försämrats till följd av utvecklingen i omvärlden. För att stabilisera inflationen kring 2 procent och resursutnyttjandet i ekonomin kring en normal nivå har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Reporäntan väntas ligga kvar på den nivån en bit in på 2013. Världsekonomin som helhet växer i en relativt god takt och den amerikanska ekonomin har utvecklats något bättre än väntat.

Riksbanken 2012-02-17

Övriga trendsignaler

5 ways small businesses can innovate like the big guys

In traditional thinking, being competitive in the global marketplace requires a significant investment in time and resources. But the reality is that any organization today can take advantage of open innovation to innovate faster and cheaper than ever before, positioning them as true competition in the industry.

Innovation management 2012-02-15

The top 10 emerging technologies for 2012

Emerging technologies are critical to building a sustainable and resilient future. But without new understanding, tools and capabilities, their safe and successful development is far from guaranteed. At the Summit on the Global Agenda 2011 in Abu Dhabi, United Arab Emirates, the World Economic Forum’s Global Agenda Council on Emerging Technologies asked some of the world’s leading minds within the entire GAC Network which technology trends would have the greatest impact on the state of the world in the near future.

World Economic Forum 2012-02-15

Stor andel unga i mindre tätorter

År 2010 bodde det 8 016 000 personer i Sveriges knappt 2000 tätorter. Det motsvarar 85 procent av befolkningen. Närmare var fjärde person i tätort var yngre än 20 år och nästan var femte 65 år eller äldre. I Stockholms och Hallands län var andelen unga tätortsinvånare störst. Gotland hade den lägsta andelen unga i tätort.

SCB 2012-02-15

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem