2012-02-27

Ledarnas omvärldsspaning v 8

– För 80- och 90-talisterna är karriärmöjligheterna det viktigaste vid val av arbetsgivare. Läs om detta och andra omvärldsnyheter i veckans spaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Ensamt på toppen för kvinnliga vd:ar

IT-branschen är en av de branscher med lägst andel kvinnor på VD-posten. CS granskning visar att bara 7,6 procent av vd:arna är kvinnor, en nivå i klass med transportsektorn och tillverkningsindustrin.

Computer Sweden 2012-02-21

Facklig marknad

Facket lockar flest tjänstemän

Andelen tjänstemän som är med i facket är numera högre än inom arbetaryrkena. Det framgår av en rapport av Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet. Allt fler arbetare väljer bort facket. Sedan 2008 har tjänstemännen en högre facklig organisationsgrad än arbetarna och gapet har växt för varje år. I dag är 73 procent av tjänstemännen med i ett fackförbund. Bland arbetarna är 67 procent med. En förklaring till LO-förbundens medlemstapp är skillnaderna i a-kasseavgifter.

Kollega 2012-02-20

Sveriges Byggindustrier tvingas till Arbetsdomstolen

Sveriges Byggindustrier tvingades idag lämna in en fastställelsetalan till Arbetsdomstolen för att säkerställa att Byggavtalet från 2010 följs och att avtalsförhandlingarna därmed enbart handlar om lön och ersättningar.

Fastighet & bostadsrätt 2012-02-23

Byggnads varslar om strejk

Fackförbundet Byggnads varslar om strejk mot 40 företag från den 7 mars – total arbetsnedläggelse för cirka 3 000 anställda på 120 arbetsplatser. Facket är missnöjt med arbetsgivarnas inställning i bland annat lönefrågan.

Sydsvenskan 2012-02-24

Nytt tjänstemannaavtal undertecknat

ME:s nya Tjänstemannaavtal håller märket. Idag fredagen den 24 februari träffade ME tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer nytt avtal med Ledarna, Unionen samt Sveriges Ingenjörer för perioden 1 mars 2012 - 30 april 2013.

Maskinentreprenörerna 2012-02-24

Ledarskap

Reward value, not face time

Most employers still tell their employees when to come to work, when to leave, and how they're expected to work when they're there. Why not measure employees by the value they create, rather than by the number of hours they sit at a desk? Too many companies continue to operate by the premise that their employees can't be fully trusted, and so treat them as children, who must be continuously monitored.

Harvard Business Review Blog 2012-02-21

Self-awareness: do you have it?

For decades, we have debated about the key ingredient for effective leadership. Is it the ability to learn? To empathize with colleagues? Personal maturity? Hay Group found that the answer lies in emotional self-awareness: the ability to recognize and manage emotions effectively. Leaders who understand their emotional intelligence (EI) will bring out the best in their people, creating environments that increase motivation and build trust.

Hay Group 2012-02-21

Lön

Bonus ökar löneklyftorna

Gapet mellan mäns och kvinnors löner har minskat de senaste åren. Räknar man däremot in bonusen blir skillnaderna istället större. 4400 kronor, så mycket skiljer mäns och kvinnors löner åt, konstaterar Medlingsinstitutet som jämfört lönebilden bland landets tjänstemän 2005 och 2010. Den höga siffran till trots, går utvecklingen åt rätt håll genom att lönegapet minskar. Dessvärre bidrar den bonus som vissa företag betalar ut till sina anställa till en negativ utveckling.

Computer Sweden 2012-02-22

Barnen styr din lön

Är du nybliven pappa? Grattis! Då kan du se fram emot en rikare tillvaro i dubbel bemärkelse, visar Sacos forskning som nyligen presenterades vid ett seminarium. För kvinnor är effekten den motsatta.

Saco 2012-02-22

Två av tre nekas A-kassa

I dag är det hälften så många som har rätt till A-kassa som för fem år sedan. Istället får de som inte har rätt till arbetslöshetsförsäkringen luta sig mot familjen eller mot våra kommuner. Och en kommun som nu får extra pengar för att klara av kostnaderna är Fagersta.

SVT Tvärsnytt 2012-02-22

Karriär & arbete

Sociala medier inte viktigt vid jobbsök, eller?

Enligt en undersökning från bemanningsföretaget Xtra är ”egna nätverk” den enskilt viktigaste kanalen för svenskar som söker jobb (26,4%). Sociala medier ligger i botten med endast 3,0 % av de svarande, som anser att det är den viktigaste kanalen.

Sociala medier 2012-02-20

Vartannat företag tänker nyanställa

Tre av fyra små och medelstora företag tror på lika eller högre tillväxt i den svenska eko-nomin 2012 jämfört med förra året. Vartannat medelstort företag planerar dessutom att nyanställa personal under det närmaste kvartalet. Det framgår av SEB:s företagarpanel i februari.

SvD 2012-02-20

Allt fler svenskar missnöjda med sin arbetsplats

För fjärde året i rad minskar andelen medarbetare som anser att den egna arbetsplatsen är en bra arbetsplats, jämfört med den ideala arbetsplatsen. Allt färre anser också att den egna organisationen har en positiv utveckling framför sig. Det visar en färsk medarbetarundersökning genomförd av undersökningsföretaget Netigate.

Netigate 2012-02-21

Kvinnliga chefer vill jobba länge

"Det är kul att arbeta, vem vill gå runt och dra?" Det är ett typiskt svar i en undersökning som kommer fram till att varannan chef vill fortsätta jobba efter 65-årsdagen.

Jusektidningen 2012-02-21

Arbetslösheten var 8,0 procent

I januari 2012 var 4 524 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 394 000 vilket gav en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 141,6 miljoner per vecka. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari 2011. Säsongrensade data visar på att sysselsättningen inte längre ökar och arbetslösheten inte längre minskar.

SCB 2012-02-22

Så väljer de unga arbetsgivare

Över hälften av 80- och 90-talisterna tycker att möjligheten till karriärutveckling är det som gör en arbetsgivare attraktiv. Det är konsultföretaget PWC som tillfrågat närmare 4400 personer födda mellan 1980 och 2000 om vad de tycker är tilltalande hos en arbetsgivare.

Computer Sweden 2012-02-23

Klättring på karriärstegen lockar unga mer än lönen

Karriärmöjligheterna var viktigast när Johanna Petell, 25, letade sin första fasta arbetsgivare efter ekonomexamen. Hon sökte och fann ett litet företag med stora möjligheter.

Jusektidningen 2012-02-24

Ekonomi

Konjunkturbarometern företag och hushåll

Barometerindikatorn steg något i februari i år, för första gången på nio månader. Indikatorn ökade närmare 1,5 enhet, men den ligger fortfarande betydligt under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet negativt till indikatorns utveckling den här månaden. Övriga sektorer bidrog svagt positivt. Konfidensindikatorn för hushållen minskade i februari.

Konjunkturinstitutet 2012-02-23

Bostadsbyggandet minskade 14 procent

Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010 då 26 417 lägenheter började byggas.

SCB 2012-02-23

EU sänker Sverigeprognos

Det blir nolltillväxt i EU och en mild recession, –0,3 procent för BNP, i eurozonen, enligt den uppdaterade prognosen från EU-kommissionen.

SvD 2012-02-24

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem