2012-03-06

Ledarnas omvärldsspaning v 9

– Enligt en undersökning från Ipsos/Reuters arbetar nästan 1 av 5 av 11 000 personer i 24 länder nästan uteslutande eller ofta hemifrån. I en rapport från Kairos Future om Sveriges kommuner skriver man att det blir att mindre väsentligt att vara fysiskt nära.

– Båda dessa nyheter är exempel på de nya förutsättning som bland annat den snabba teknikutvecklingen skapar. Läs om detta och mer i veckans spaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Positiv särbehandling diskuteras under Diskrimineringsdagen

På torsdagen gick årets upplaga av Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet av stapeln. Under dagen hölls en debatt om diskriminering där Clarence Crafoord, vd på Centrum för rättvisa, mötte den döva juristen Richard Sahlin. ”Det är en knivig fråga”, säger Crafoord om positiv särbehandling av funktionsnedsatta.

Dagens juridik 2012-02-27

4 steg för fler kvinnliga chefer

Om alla medelstora och stora företag i Sverige genomför nedanstående fyra enkla, genomförbara och framförallt effektfulla insatser under 2012 garanterar vi att vi bara på ett år har ökat andelen kvinnliga chefer i svenskt näringsliv, skriver åtta kvinnliga ledare.

SvD Opinion 2012-02-29

Facklig marknad

Seko kräver påslag med 3,5 procent

Fackförbundet Seko kräver löneökningar på minst 3,5 procent och höjda minimilöner inför avtalsförhandlingarna med arbetsgivarparten Almega på spårtrafikens område.

Publikt 2012-02-27

"SACO:s medlemmar vill företräda sig själva"

Göran Arrius har under många år arbetat med fackliga frågor och inte minst individuell lönesättning, som är en viktig fråga för SACO. Enligt Göran anser en majoritet av SACO-medlemmarna att de bäst kan företräda sig själva när det gäller lönesättning och att de vill att lönen sätts vid lönesamtal med närmaste chef.

Svenskt Näringsliv 2012-02-28

Almega vill ha individuella avtal på apoteken

Möjlighet att träffa individuella avtal som avviker från kollektivavtalet. Det är kravet från arbetsgivarorganisationen Almega inför de stundande förhandlingarna på apoteksområdet. Farmaciförbundet säger blankt nej.

TCO-tidningen 2012-02-29

Svårlöst lönestrid i byggkonflikt

Ska byggfacket lyckas spräcka industrins lönemärke? Av staten får Byggnads och de kvarvarande LO-facken ingen hjälp. Nu hotar storstrejk.

Göteborgs-Posten 2012-03-01

Strejkhot början på het avtalsvår

Den varslade byggkonflikten handlar om mer än byggnadsarbetarnas löner. Byggnads har blivit det förbund som går i bräschen för att driva igenom LO:s gemensamma avtalskrav. Det är bara början på en het avtalsvår, där en möjlig byggkonflikt kan bli den första i raden. I praktiken väntar en maktkamp mellan Svenskt Näringsliv och LO om makten över lönebildningen.

SvD 2012-03-02

Därför säger Svensk Handel nej till jämställdhetspotter

Svensk Handel delar uppfattningen att lön inte ska sättas utifrån kön och att arbetsmarknaden i Sverige måste bli mer jämställd. Det skriver Svensk Handels vd Dag Klackenberg i Icanyheter den 2 mars.

Svensk handel 2012-03-02

Ledarskap

Styrelserummet tydliggör olikheterna

Skillnaderna mellan hur män och kvinnor uttrycker makt genom sitt kroppsspråk är extra påtagligt i just styrelserummet. Det tycker styrelseproffset Sophie Persson. Att hon ofta är ensam kvinna på toppen medför en frihet som gör att hon lättare kan bryta mot normen.

Sydsvenskan 2012-02-28

Ambitiösa chefer – stress till trots

Att som chef inte hinna med att leda sin personal är den största orsaken till stress. Det visar en undersökning som gjorts i Stockholm bland chefer med akademisk utbildning.

Offentliga affärer 2012-02-29

Kvinnliga chefer är mer stressade

Nästan var femte kvinnlig chef har så hög stressnivå att det riskerar att drabba deras hälsa och de är betydligt mer stressade än sina manliga kollegor. Det visar en undersökning från företagshälsovårdsbolaget Previa. 17 procent av de kvinnliga cheferna har en så hög stressnivå att det riskerar att påverka deras hälsa negativt. Det är mer än dubbelt så stor andel som bland de manliga cheferna där 8 procent ligger i farozonen.

Prevent 2012-03-02

Lön

Konflikt när nya ingenjörer tjänar mer än gamla

Volvo Personvagnars mål riskeras när nyanställda ingenjörer tjänar mer än de gamla. ”Det finns tyvärr alldeles för stora skillnader, det är tusenlappar det handlar om”, säger fackföreningen Unionens ordförande Sören Karlsson.

Sveriges Radio 2012-02-27

European Equal Pay Day den 2 mars

Kvinnor i EU-länderna tjänar i genomsnitt 17,5 procent mindre än män under sina liv. Denna markanta skillnad uppmärksammas på den europeiska dagen för jämställda löner, European Equal Pay Day, som i år är utlyst till den 2 mars.

LO 2012-03-02

Karriär & arbete

Granskning olaglig enligt Datainspektionen

Företag som ägnar sig åt att göra bakgrundskontroller åt arbetsgivare bedriver en verksamhet som går mot lagen. Det konstaterar Datainspektionen. Att anlita en aktör som kollar upp arbetssökande har blivit allt populärare bland svenska företag. Men nu har Datainspektionen satt ner foten och uppmanar de granskande bolagen att antingen ändra sina rutiner eller lägga ner sin verksamhet. Det skriver Jusektidningen.

Computer Sweden 2012-02-27

Diversify your dreams

The time to diversify is now. With permanently new dynamism in the job market and the elimination of the career ladder, the days of signing up for a 20-year, pre-configured journey to the top are over. Instead, success will be marked by flexibility and agility — how quickly you can adapt to the world around you and how quickly you can seize exciting new opportunities. Having multiple paths and career dreams up your sleeve is a more effective way to navigate this exciting, but riskier, world.

Harvard Business Review Blog 2012-02-28

Lägre arbetslöshet under 2011

Under 2011 var i genomsnitt 4 642 000 sysselsatta vilket är en ökning med 96 000 personer jämfört med 2010. Antalet arbetslösa minskade med 38 000 till 378 000 personer. Arbetslösheten var därmed 7,5 procent av arbetskraften vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2010. Antalet arbetade timmar ökade med 2,1 procent till 143,9 miljoner per vecka.

SCB 2012-02-29

Rekordlågt intresse för läraryrket

Från 7,5 sökande per studieplats för tjugo år sedan, till 1,1 per plats idag. De dystra siffrorna presenteras i en ny rapport från Lärarnas riksförbund. Fortsätter trenden kan det få förödande konsekvenser, menar Metta Fjelkner på Lärarnas riksförbund. Intresset för läraryrket har rasat de senaste åren. Lärarutbildningarna i matematik, naturvetenskap och teknik har haft ett lågt söktryck under en längre tid, vilket gjort att flera utbildningar inte kunnat starta.

Ingenjören 2012-02-29

Consequences of the global telecommuting revolution

A recent poll from Ipsos/Reuters shows the extent of workplace evolution as well as the fallout of globalization. Nearly 1 in 5 (17%) of the over 11,000 users from 24 countries polled online indicated that they work exclusively and/or consistently from home.

Singularity hub 2012-02-29

Begrepp om "reguljär arbetsmarknad" spär på osäkerhet

Regeringens nya sjukförsäkring innebär inte bara nya tidpunkter då prövning av arbetsförmågans nedsättning ska ske. Sjukförsäkringspropositionen lanserar även det nya begreppet "den reguljära arbetsmarknaden i övrigt". Kritiker menar att det kommer att påskynda utförsäkrandet av fler människor. Osäkerheten är stor om hur den nya rehabkedjan i sjukförsäkringen kommer att fungera.

Lag & Avtal 2012-03-02

"Stressen är årtiondets viktigaste arbetsmiljöfråga"

Resultatet i årets Stressbaroemeter visar på ett arbetsliv där flera yrkesgruppers arbete präglas av stark stress och höga krav, men allt för sällan balanserat av inflytande och stöd. Stressbarometern bygger på ett flertal frågor om olika stressaspekter i arbetslivet. Sammantaget visar indexet ett genomsnittligt värde på 30. Det säger att i genomsnitt var tredje tjänsteman svarar med negativ laddning på frågorna om sin arbetssituation.

TCO 2012-03-02

Ekonomi

BNP ökade 1,1 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,1 procent fjärde kvartalet 2011 jämförd med motsvarande kvartal 2010. Fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar bidrog mest till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2011 minskade BNP med 1,1 procent.

SCB 2012-02-29

E-handeln ökade med 10 procent under 2011

Tillväxten för e-handeln av varor fortsätter. Enligt omsatte den svenska e-handeln 27,7 miljarder kronor under 2011. Det innebär en ökning med 10,6 procent jämfört med 2010, vilket kan jämföras med hela detaljhandeln som endast ökade med 0,8 procent under 2011. Bäst gick försäljningen under årets fjärde kvartal då tillväxten var 13 procent, vilket kan jämföras med detaljhandeln som helhet som minskade med 0,2 procent under samma period.

Internetstatistik 2012-02-29

Stark export tappade kraft sista kvartalet i fjol

Varuexporten från Sverige minskade under det fjärde kvartalet med 1,4 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med fjärde kvartalet 2010. Samtidigt ökade varuimporten med 1,4 procent i volym. Antalet vardagar under fjärde kvartalet var detsamma som under motsvarande kvartal 2010.

SCB 2012-03-01

Övriga trendsignaler

Five millennial myths

If you believe the conventional wisdom, everyone under the age of 30 is needy and narcissistic. Such stereotypes of millennials abound, and some may have a degree of truth. But as this massive cohort enters the workforce in increasing numbers, can companies afford to put their trust in these types of characterizations?

Strategy & Business 2012-02-27

Från arbetsmarknadsregioner till arbetsmarknadsnätverk

Kampen för överlevnad för Sveriges kommuner har bara börjat. I takt med att vi går mot ett mer specialiserat samhälle ökar också vår mobilitet. Att vara fysiskt nära är mindre viktigt. Det som istället spelar roll är att vara ekonomiskt och idémässigt sammankopplande med varandra.

Kairos Future 2012-02-28

”Framgångsrika arbetsgrupper undviker entydiga mål”

Att arbetsgrupper har tydliga och gemensamma mål anses ofta vara avgörande för framgång. Men så är inte fallet visar ny forskning av Philip Runsten vid Handelshögskolan i Stockholm. Istället kännetecknas grupperna av att de har komplexa bilder av sitt uppdrag och av att deltagarna nätverkar och visar omsorg om varandra.

Ekonomisverige 2012-02-29

Millennials will benefit and suffer due to hyperconnected lives

While experts see many young people becoming nimble analysts and decision-makers because of their embrace of the networked world, they also warn that some constantly-connected teens and young adults will lack deep engagement with people and knowledge by being hyperconnected.

PEW Research 2012-02-29

Researching exit interviews

There are often administrative and methodological problems that can reduce -- or eliminate -- the usefulness of employee-exit interviews. When crafting and executing such a solution, HR leaders need to strategically approach the process so that the organization elicits the data that best fits its needs.

Human Resource Executive 2012-03-01

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem