2013-01-14

Ledarnas omvärldsspaning vecka 1-2

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Spelifiering som ett verktyg för att motivera och styra beteende har varit ett stort samtalsämne under 2012. Och det tycks bli större, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

– Gartner förutspår att 2014 kommer 70 procent av Fortune 2000 företag ha minst en spelifierad applikation, berättar Stefan Kummås.

A gamified cloud in 2013

The debate over whether or not gamification is more than a passing trend, a buzzword, or a flashy badge of approval bestowed upon a tech product to give it slightly longer legs is ongoing in some circles. However, experts think we'll be seeing more and more companies turning to gamification for many different reasons in the next year. In fact, Gartner predicts that by 2014, 70 percent of Fortune 2000 companies will have at least one gamified application. As more software moves to the cloud, game mechanics are increasingly being integrated into enterprise to attract and retain customers and to energize and keep employees. In the same vein, cloud environments need to be scalable to IT infrastructure, which now include gamified platforms.

Cisco 2013-01-07Facklig marknad

Vision kräver inga siffror

När fackförbundet Vision lämnade sina avtalsyrkanden till SKL saknades krav på löneökningar i siffror. Men målet är reallöneökningar.  ”Vi har uttryckt våra krav som målsättningar. Vi säger ingenting om avtalskonstruktionen. Vi har inte tagit ställning för det ena eller andra”, säger Visions förhandlingschef Mona Tapper.

Kommunalarbetaren 2013-01-09

2013 ödesår för Lavaldomen

I den fackliga stridsplanen mot Lavaldomen söker jurister nya vägar. EU-domen kan bändas och bökas upp med hjälp av andra internationella rättsakter, hoppas LO och TCO.

Arbetet 2013-01-11

Byggavtalet kan sätta normen i avtalsrörelsen

I årets avtalsrörelse löper byggavtalet ut före industrins avtal som brukar ange lönenivån för hela arbetsmarknaden. Det innebär att knappt 60 000 byggnadsarbetare kan få ovanligt stort inflytande över lönerna.

Sveriges Radio 2013-01-11

Ledarskap

Chefer saknar stöd för kommunikativt ledarskap

De flesta chefer förväntas kommunicera företagets mål och värderingar till sina medarbetare. Ändå saknas oftast redskap och stöd i den dagliga verksamheten. Och bara två av tio företag har en strategisk plan för utveckling av kommunikativt ledarskap, visar en studie. I en nyligen genomförd av Bylander & Krylander råder stor enighet om att man hellre vill vara ledare än chef. Ledare som kommunicerar väl, bygger en förtroendefull relation till medarbetarna och är därför den viktigaste kommunikationskanalen i organisationen.

HR Bloggen 2013-01-09

Why so few performance reviews lead to any change

“Nearly two out of three employees say they've received negative feedback” in performance appraisals, says a new study by Joseph Grenny and other co-authors of a book called Change Anything: The New Science of Personal Success. The research found “managers giving employees the same negative feedback year after year with little effect on performance.” Only about one-third of those who have been asked to shape up have shown any noticeable improvement. What gives? “Our whole idea of how to motivate people is outdated,” says Grenny. “The underlying assumption in most performance reviews is that, if you just tell people what's wrong with them, they'll feel badly enough to go and do something about it. The trouble is, we now have 40 or 50 years of research showing that it doesn't work.”

Fortune 2013-01-10

For employee wellbeing, engagement trumps time off

For companies trying to choose between improving employee engagement and boosting workforce wellbeing, Gallup research provides good news. "Employers can improve both aspects at the same time," says Jim Harter, Ph.D., Gallup's chief scientist of workplace management and wellbeing. What's more, the research strongly suggests that "the nature of the work environment may have more of an effect than workplace policies on overall wellbeing," Harter says. Employee engagement is a much stronger predictor of overall wellbeing than factors such as hours worked, weeks of vacation time taken, and flextime allowed, according to new research by Harter and Sangeeta Agrawal, a Gallup research manager.

Gallup Business Journal 2013-01-11

Lön

Lönen skapas bara i företagen

I den pågående avtalsrörelsen talas som alltid om hur stort utrymme för löneökningar det finns i svensk ekonomi. Riksbankens inflationsmål, Konjunkturinstitutets förutsägelser och liknande övergripande riktpunkter och prognoser används som referenser. Normerande anses vara det märke som industrin sätter. Samtidigt vet bägge sidor att i den mån det existerar något utrymme för löneökningar, så existerar dessa inte i Ekonomin med stort E. Utrymmet för löneökningar är inte kopplat till om svensk ekonomi växer med X eller Y procent, utan till om det enskilda företag i vilket löntagaren har en anställning växer eller inte.

SvD Opinion 2013-01-05

Karriär & arbete

Ökad stress med ny styrning: Danska forskare varnar för oklart jobbansvar

Arbetsmiljön i offentliga sektorn försämras på grund av att man genomför ständiga förändringar och inför nya sätt att leda och organisera arbetet. Detta skapar enligt danska forskare till en oklarhet i hur ansvaret i arbetet ska fördelas och varje individ sitter till slut själv med ansvaret för att då ett bra arbetsliv. Forskarna är kritiska till hur Lean har införts.

Suntliv 2013-01-07

Varselvåg över Sverige – nu kan 75 000 förlora jobbet

Varselvågen fortsätter att dra fram över Sverige. Nu varnar experter för att fler varsel än tidigare verkställs. Orsaken är att de kommer så nära inpå den förra finanskrisen och att eurokrisen fortsätter att slå mot näringslivet. Samtidigt hävdar Riksbankens kritiker att en lägre styrränta skulle kunna rädda tiotusentals jobb.

DN 2013-01-08

Sverige har störst ökning av arbetslösa i EU

Av EU-länderna ökade arbetslösheten mellan oktober och november i fjol mest i Sverige och Spanien. I Sverige ökade andelen arbetslösa mellan oktober och november i fjol med 0,4 procentenheter till 8,1 procent, enligt färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat. I EU låg arbetslösheten stilla på 10,7 procent. I euroländerna ökade arbetslösheten med 0,1 procentenheter till 11,8 procent – vilket är en ny toppnotering.

Europaportalen 2013-01-08

Två av tio varslade blir arbetslösa

En varselvåg har dragit fram över Sverige. Men det finns inget enkelt samband mellan varsel och arbetslöshet. I praktiken slutar två av tio varsel som rapporteras in till Arbetsförmedlingen i arbetslöshet. Och bland alla inskrivna arbetslösa utgör de som varslats endast en mindre del.

Arbetsförmedlingen 2013-01-10

Learning by doing - A future of work trend

In the evolving job marketplace, it is increasingly important to acquire a wide range of skills and to be able to effectively fill a variety of roles. To support this, 62% of managers cited ‘learning transferable skills’ in top three steps workers should take to prepare for the next 15 years. 57% of millennials agreed with their managers.

PSFK 2013-01-10

Ekonomi

Vad händer när lågkonjunkturen slår till med full kraft?

Krisavtalen har börjat bli en följetong på den svenska arbetsmarknaden. Färskaste exemplet är statliga Green Cargo som igår fick igenom ett tillfälligt avtal om förkortad arbetstid och sänkt lön för de 1 800 anställda.

SvD 2013-01-03

Lösningen på det globala pyramidspelet

Går du omkring med en känsla av att världsekonomin är lite av en bluff, eller ett pyramidspel? Du är inte ensam. En av världens största och mest välrenommerade konsultföretag, Boston Consulting Group, kom nyligen ut med en rapport med just det budskapet. Där jämförs västvärldens ekonomier med den klassiska bedragaren Charles Ponzi, som gett upphov till uttrycket Ponzi-scheme, eller pyramidspel på svenska. Rapportens titel är också Ending The Era of Ponzi Finance.

SvD 2013-01-07

Nyföretagarbarometern visar färre nya företag 2012

Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige visar att 61 775 nya företag registrerades under 2012 på Bolagsverket. Jämfört med 2011 minskade nyföretagandet med 10,9 procent under 2012.  Lågkonjunktur och finansiell oro i världsekonomin bidrog till färre nya företag under 2012, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum Sverige som i samarbete med Bolagsverket tar fram Nyföretagarbarometern.

Ekonomisverige 2013-01-11

Svenska företag pessimistiska

Sverige återfinns bland de tio mest pessimistiska länderna i en undersökning om hur företag i 44 länder ser på det kommande året. Samtidigt är de svenska företagen mest benägna att höja lönerna.

Mentoronline 2013-01-11

Growth and renewal in the Swedish economy

Sweden’s economy is faring better than that of many of its peers: the nation has low public debt and a current-account surplus, and since the early 1990s its growth rate has outpaced that of other members of the EU-151 and the United States. But the 2012 McKinsey Global Institute report Growth and renewal in the Swedish economy shows that the nation can’t afford to coast on its achievements. Sweden’s economic growth mainly reflects productivity gains in the areas most exposed to international competition: manufacturing and business and financial services, which together account for only about one-third of the nation’s economy. In its two other main components—the public sector and local services—economic growth has been much slower, at a pace comparable to that of the rest of the EU-15.

McKinsey 2013-01-11

Has the ideas machine broken down?

The idea that innovation and new technology have stopped driving growth is getting increasing attention. Some suspect that the rich world’s economic doldrums may be rooted in a long-term technological stasis. But it is not well founded.

Economist 2013-01-12

Övriga trendsignaler

Ökad stress med ny styrning: Danska forskare varnar för oklart jobbansvar

Arbetsmiljön i offentliga sektorn försämras på grund av att man genomför ständiga förändringar och inför nya sätt att leda och organisera arbetet. Detta skapar enligt danska forskare till en oklarhet i hur ansvaret i arbetet ska fördelas och varje individ sitter till slut själv med ansvaret för att då ett bra arbetsliv. Forskarna är kritiska till hur Lean har införts.

Suntliv 2013-01-07

Frugal innovation: a new business paradigm

Frugal innovation is the ability to generate considerably more business and social value while significantly reducing the use of scarce resources. It’s about solving—and even transcending—the paradox of “doing more with less”. Frugal innovation is a game-changing strategy for an “Age of Austerity” in which firms are being compelled by cost-conscious and eco-aware consumers, employees, and governments to create offerings that are simultaneously affordable, sustainable, and of high quality. Even more than a strategy, frugal innovation is a whole new mindset, a flexible approach that perceives resource constraints not as a debilitating challenge but as a growth opportunity.

Insead 2013-01-10

Allt fler kommuner använder sociala medier

Tre av fyra kommuner och landsting använder sociala medier som Facebook och Twitter. En ny undersökning från SKL visar att användningen ökar.  Det huvudsakliga syftet är dialog med medborgarna, en kanal för nyheter och varumärkesbyggande. Många landsting använder till exempel Twitter för att rekrytera medarbetare.

Tidningen Vision 2013-01-11

Uppdaterat: 2013-01-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem