2013-03-11

Ledarnas omvärldsspaning vecka 10

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Årets internationella kvinnodag var i fredags. Jämställdheten har förvisso förbättrats sedan förra året – men det går fortfarande ganska långsamt. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnorna ökar i alla chefskategorier

Andelen kvinnliga chefer ökar stadigt, visar ny statistik från Svenskt Näringsliv. Störst är ökningen bland nyutnämnda chefer, där 39 procent var kvinnor 2012. Därmed är andelen kvinnor bland de nya cheferna lika hög som andelen kvinnor i näringslivet. ”Den sammantagna bilden är att kvinnor i dag finns som chefer inom hela näringslivet”, säger Carina Lindfelt.

Svenskt Näringsliv 2013-03-07

Andelen kvinnor på ledande positioner i Sverige ökar, men vi ligger långt efter tillväxtekonomierna

Lagom till Internationella kvinnodagen den 8 mars, visar en ny internationell undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton som gjorts i 44 länder att andelen kvinnor ökar i företagens högsta ledningar. I Sverige är andelen kvinnor i lednings­grupperna nu 27 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter från 24 % förra året. I Sverige har 612 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats.

Affärsvärlden 2013-03-08

Män leder utredningsväsendet

Endast tre av tio statliga utredningar leds av kvinnor. Det visar statistik från Regerings-kansliet. Nätverkande och bristande överblick kan vara orsaker. ”Det är konstigt att det är en så stor andel män. Men jag tror att det varierar mellan områden. På de områden där jag arbetat i utredningar - arbetsmarknad, utbildning och det sociala; där är det påfallande många kvinnor som är utredare. På andra områden, som försvar eller infrastruktur, dominerar män”.

Publikt 2013-03-08

Bättre hälsa för alla på jämställd arbetsplats

Ju mer jämställd en arbetsplats är, desto bättre tycks medarbetarnas hälsa bli. Det är en av slutsatserna i en ny kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket som anlägger ett genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation.

Suntliv 2013-03-09

Splittrad syn på norsk kvoteringslag

Flera länder har modellerat sina lagar om kvotering i bolagsstyrelser efter Norges, men i föregångslandet går åsikter och forskningsresultat om reformen isär. 69 procent av norska företagsledare är sju år efter att lagen infördes emot kvotering.

SvD 2013-03-10

Facklig marknad

Parterna kräver kunskapscentrum för arbetsmiljön

TCO har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, Saco, SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen lämnat in en skrivelse till regeringen med gemensamma krav att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön. ”Vi behöver veta mycket mer om hur vi människor reagerar på villkoren i det moderna arbetslivet för att kunna åstadkomma ett arbetsliv som hållbart och modernt”, säger Eva Nordmark.

TCO 2013-03-04

Treårigt avtal för industrin i sikte

Sveriges Ingenjörer är i stora drag nöjda med den avtalsskiss som OpO presenterade för fack och arbetsgivare i går, tisdag 5 mars. Förslaget bygger på ett treårigt avtal. På tisdagen fick samtliga fackförbund inom industrin en avtalsskiss från de opartiska ordförandena, OpO, att ta ställning till. I dag lämnade både fack och arbetsgivare sina synpunkter på avtalsskissen som handlar om ett treårigt avtal. Ännu så länge finns inga siffror på löneökningar eller andra detaljer.

Ingenjören 2013-03-06

EU-kommissionen inte har förstått svensk arbetsrätt

EU-kommissionens påstående om missbruk av visstidsanställningar i Sverige bygger på ett teoretiskt exempel och saknar en djupare analys. Någon ökning av antalet visstidsanställda har inte skett på närmare 20 år. I själva verket är visstidsanställningen en viktig inkörsport för tillsvidareanställningar. Det skriver Niklas Beckman arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Europaportalen 2013-03-06

Byggnads skjuter upp strejkvarsel

Fackförbundet Byggnads skjuter upp sitt strejkvarsel för cirka 1 800 byggare som skulle ha trätt i kraft den 12 mars till den 19 mars. Men arbetsgivarna är måttligt imponerade, påpekar att medling pågår och anser att varslet helt borde ha dragits tillbaka. ”Det är lagt på osaklig grund”, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, till TT.

Göteborgs-Posten 2013-03-08

Ledarskap

Högre press på kvinnliga chefer

Andelen kvinnor som är chefer växer, men de utsätts också för större psykisk stress än sina manliga kollegor. Kvinnor i chefspositioner med underställd personal har högre press på sig både vad gäller arbetsbelastning, möjligheten till at ha kontroll över arbetstidens förläggning och när olika arbetsuppgifter ska utföras. Fler kvinnor än män lider även av den psykiska stress som det innebär att inte kunna koppla bort tankarna på jobbet under fritiden. Det framgår av uppgifter ut TCO:s kommande stressbarometer, som ännu inte presenterats i sin helhet.

Computer Sweden 2013-03-05

How to find and amplify creativity

In 2010, IBM ran a survey of 1,500 CEOs and found that the most valuable management skill was no longer “operations” or “marketing” but “creativity”. Since then BCG, Accenture and other consultancies have confirmed the global skill shift. Yet, only 9% of all public and private corporations in the US do any product or service innovation, according to the NSFs Business R&D and Innovation Surveys of 2010 and 2011. CEOs say that creativity is a crucial leadership skill, but few apparently have it.

Harvard Business Review 2013-03-07

Lön

Fler medlemmar i a-kassorna

Antalet medlemmar i a-kassorna ökade med nästan 28 000 personer under 2012. Totalt är nu 3,43 miljoner personer med i en a-kassa.

Tidningen Vision 2013-03-05

Lägre lön för kvinnochef i välfärden

Trots att kvinnliga toppchefer inom välfärden har fler anställda och större budgetar än näringslivets mäktigaste kvinnor har de mycket sämre betalt. Tidningen Dagens Samhälle jämför på DN-Debatt sin granskning av över 500 kvinnliga chefer inom välfärden med Veckans Affärers lista över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor. Av de 20 i topp på varje lista tjänar välfärdscheferna i snitt 1,8 miljoner kronor per år mot 4,8 för på näringslivslistan.

SvD 2013-03-06

Kommuner struntar i lönekartläggning

Bara hälften av kommunerna och landstingen har en aktuell lönekartläggning trots att lagen kräver det. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare minst var tredje år kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

Arbetet 2013-03-07

Karriär & arbete

”De yngre sjukskriver sig oftare än de äldre”

De under 30 år sjukanmäler sig oftare jämfört med dem över 55 år. Dessutom uppger de yngre att de troligtvis kommer att sjukskriva sig i än högre utsträckning jämfört med de äldre. Tendensen är klart oroande, skriver Lars Hjalmarson och Stefan Persson, Sveriges Företagshälsor.  De upplever att deras åsikter inte respekteras, de är mindre nöjda med innehållet i sitt arbete och de har sämre möjligheter att påverka.

SvD Opinion 2013-03-05

Tusentals tvingas lämna Vattenfall

Sammanlagt 2 500 personer får lämna Vattenfall när företaget ska spara 4,5 miljarder kommande två år. 400 av dem finns i Sverige.  Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth pekar på låg efterfrågan på el och överskott på utsläppsrätter och produktionskapacitet. ”De nya förutsättningarna kräver att vi ytterligare förbättrar vår effektivitet och stärker vår finansiella ställning”, skriver han i en kommentar.

SvD 2013-03-06

Nordea gör sig av med 800 anställda

Nedskärningar med runt 800 personer på två år står för dörren i storbanken Nordea. I Sverige berörs omkring 100 tjänster, men utan uppsägningar enligt vd Christian Clausen. Samtidigt grubblar bankledningen på hur överskottet på kapital ska delas ut till ägarna. De cirka 800 tjänsterna finns i nio länder. För svensk del kommer det kanske röra sig om ett hundratal tjänster som gradvis fasas ut, enligt Christian Clausen.

SvD 2013-03-06

Karriärbyte nödvändigt för långt arbetsliv

Vi behöver arbeta både mer och under längre period i livet för att säkra en god välfärd i framtiden. Det är slutsatsen i Framtidskommissionens fjärde och sista delbetänkande som handlar om framtidens välfärd och den åldrande befolkningen. Befolkningen lever längre och är friskare samtidigt föds färre barn. Med en åldrande befolkning blir en av de stora utmaningarna att behålla och öka standarden i välfärdstjänsterna.

Prevent 2013-03-07

Kvinnor vill ha bättre balans

Intressanta jobb och balans mellan privatliv och arbete ligger högst på svenska kvinnors önskelista. Lönen är inte viktigast för en framgångsrik karriär. Intressanta jobb och rätt balans mellan jobb och privatliv spelar större roll. Andelen som menar att en hög lön är viktig har sjunkit med tio procentenheter de senaste fem åren – från 57 till 47 procent. Det anser de svenska kvinnor som deltagit i en internationell enkät som det professionella nätverket Linkedin genomfört inför kvinnodagen den 8 mars.

Du & Jobbet 2013-03-08

Chefernas dröm: Medarbetare som är över 40

Fyra av fem chefer rekryterar efter ålder. Men det är inte de unga, nyexaminerade kandidaterna som är arbetsgivarnas förstahandsval. De riktigt unga är lika impopulära som 50-plussare. I stället är det gruppen 41–50-åringar som är hetast på marknaden.

DN 2013-03-10

Ekonomi

Konkurserna upp med 36 procent

Under årets två första månader gick 248 byggföretag i konkurs, enligt statistik från UC. Det är en ökning med 36 procent jämfört med samma period 2012.

Byggvärlden 2013-03-04

Positiva resultat i de flesta landsting och kommuner

Landstingen redovisade 2012 ett resultat på 4,9 miljarder kronor. Kommunernas resultat har förbättrats med 4,7 miljarder jämfört med föregående år, resultatet före extraordinära poster slutar på 14,1 miljarder.

SCB 2013-03-07

Tillbakagång i industriproduktionen

Produktionen inom industrin sjönk med 2,0 procent i januari jämfört med december 2012, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med januari 2012 minskade produktionen med 7,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

SCB 2013-03-08

Övriga trendsignaler

"Latmaskar" stoppade Yahoos hemarbete

Yahoos beslut att stoppa hemarbete har varit omdebatterat den senaste tiden. Nu skriver Wall Street Journal att vd Marissa Mayer ville stoppa anställda som inte bidrog tillräckligt mycket. Enligt Wall Street Journals blogg Allthingsd har Marissa Mayer kontrollerat hur många som använt företagets vpn för att se om anställda verkligen arbetade hemifrån. Vissa anställda använde inte företagets vpn i tillräckligt hög grad, och därför bidrog de inte tillräckligt till företaget, var resonemanget.

Computer Sweden 2013-03-04

Varningsklockan ringer i läckt IPCC-rapport

Läckt IPCC-rapport ger en bättre bild av klimatläget. Rapporten som alla klimatengagerade väntar på, från FN:s klimatpanel IPCC, har läckt ut på nätet. Innehållet är inte uppiggande, för att hindra en ödesdiger uppvärmning måste utsläppen minska drastiskt före 2020.  Dörren för klimatmålen håller på att stängas. Orden yttras av den schweiziske klimatfysikprofessorn Thomas Stocker till Sveriges Televisions vetenskapsredaktion. Thomas Stocker leder forskarnas arbete med den första av flera IPCC-rapporter.

Miljö & Utveckling 2013-03-05

Employers turn to biometric technology to track attendance

Companies are implementing biometric time clocks using facial recognition, fingerprint tracking or vein- pattern scanning to make it harder for hourly workers to steal company time. Still, some question whether Big Brother might be watching a little too closely. When hourly employees arrive at Greathouse Screen Printing in San Diego, instead of punching a time clock they smile into a biometric facial recognition device that sits on a counter at the front of the shop. In a matter of seconds, the device identifies them, automatically punches them in, and sends the data to a cloud-based time-and-attendance software program.

Workforce 2013-03-06

3D printing is turning the impossible into the possible

What if you could deliver your product to your customer the moment it was manufactured? What if your customers could manufacture a replacement part whenever they need one? What if doctors could manufacture a body part, personalized for the individual patient, in the hospital at a moment’s notice? Thanks to 3D Printing, you can! For example, a Belgian company, LayerWise, used 3D Printing to create a jawbone made of titanium that was recently implanted into an 83-year-old woman.

Big Think 2013-03-07

Text: Uppdaterat: 2013-03-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem