2014-03-10

Ledarnas omvärldsspaning vecka 10

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Ojämställda löner både i Sverige och EU, andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper samt frågan om kvotering. Det är nyheter som präglar veckan med den 8 mars som är internationella kvinnodagen, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Ojämställda löner består i EU

Löneskillnaderna mellan könen är oförändrad inom EU. Enligt lönestatistik från EU-kommissionen var löneklyftan 16,4 procent under 2012, vilket är samma som 2011. Fredagen 28 februari förklarades för Europadagen för lika lön av EU-kommissionen. Det var den första dagen under det nya året som kvinnorna började få betalt för sitt arbete – årets första 59 dagar jobbade kvinnor ”gratis” i jämförelse med sina manliga kollegor. Också 2013 inföll den 28 februari. Den första Europadagen för lika lön uppmärksammades 5 mars 2011.

Publikt 2014-03-03

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bris-tande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av dis-kriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor.

Regeringskansliet 2014-03-03

Kvinnokvoten i ledningsgrupper växer

För första gången är antalet svenska börsbolag som har minst en kvinna i ledningsgruppen större än antalet som har noll. Det framgår av Allbright-rapporten 2014. ”Vi ser framsteg. Det är positivt att nollbolagen inte längre är den största gruppen på börsen”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright, som samtidigt ser det som oroväckande att tempot bromsar in.

SvD 2014-03-04

Borg vill ha kvotering i bolagskoden

Finansminister Anders Borg vill skärpa kraven på jämställda styrelser i bolagskoden. Enligt Dagens Industri har Kollegiet för bolagsstyrning fram till sommaren på sig att se över koden. Annars blir det lagstiftning. I en intervju med DI säger finansministern att det är ett allvarligt problem att andelen kvinnor i börsbolagens styrelserum inte "rör sig framåt som man skulle önska". Därför har Borg tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman nu bett Kollegiet för svensk bolagsstyrning och ordförande Arne Karlsson att se över den skrivning i bolagskoden som handlar om jämställda styrelser.

SvD 2014-03-07


Facklig marknad

Europafacket: Skydd för utstationerade saknas

Resultatet av förhandlingarna mellan Europaparlamentet och Ministerrådet om hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas är en besvikelse. Det anser Europafacket. Skyddet för de utstationerade arbetarna kommer knappast att förbättras med lagförslaget

Lag & Avtal 2014-03-05

Förtroendet för facket ökar

Förtroendet för facket har inte varit högre sedan mätningarna började. Det visar Medieakademins årliga undersökning för 2014. I 18 år har Medieakademin och Sifo mätt förtroendet för en rad samhällsinstitutioner som myndigheter, riksdagaen och politiska partier. Sedan början på 2000-talet har man också mätt förtroendet för facket. "Facket" är ett samlingsnamn för alla fackförbund. 2014 hade 38 procent av de intervjuade mycket eller ganska högt förtroende för facket.

Publikt 2014-03-07


Ledarskap

Ödmjukheten slår passionen i svensk ledarstil

Nya undersökningsresultat från Grant Thornton visar en stor skillnad i ledarstilar mellan nya och gamla ekonomier. Medan ledare i länder i Asien-Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning, intuition och kreativitet i sitt ledarskap, är deras europeiska motsvarigheter mer traditionella. Grant Thornton har låtit intervjua 3300 företagsledare i 45 länder, varav 150 företagsledare i medelstora företag i Sverige. Vikten av ödmjukhet är det som kännetecknar de svenska företagsledarna allra mest.

Grant Thornton 2014-03-04

Kvinnlig chef stannar halvvägs

Kvinnor på olika chefsposter ökar stadigt. Men de når mindre ofta till toppen. Cirka 40 procent av de chefer som i fjol utsågs i det privata näringslivet var kvinnor. Det är en dubbelt så hög andel som i slutet av 1990-talet. Därmed har andelen kvinnliga chefer ökat från 17 till 35 procent under perioden, enligt Svenskt Näringsliv. Fortfarande är bara 15 procent av vd:arna kvinnor.

SvD 2014-03-06


Lön

Ojämställda löner i ingenjörsyrket

Redan i det första lönekuvertet på det första ingenjörsjobbet märks skillnader mellan könen, visar en rapport från Sveriges Ingenjörer. Kvinnliga civilingenjörer har en ingångslön som är 750 kronor lägre än männens. Och löneskillnaderna ökar efter fem är i yrket. "Oacceptabelt att genus påverkar lönesättningen", skriver jämställdhetsansvarig Stina Kimstrand, i ett pressmeddelande. Enligt Kimstrand håller löneskillnaderna i sig genom hela yrkeslivet.

Arbetet 2014-03-06

Översyn av skatteregler för incitamentsprogram

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska se över skattereglerna för finansiella instrument som tilldelas nyckelpersoner. Syftet är att skapa konkurrenskraftiga regler för företag och främja tillväxt.

Regeringskansliet 2014-03-07


Karriär & arbete

Social status determines how individuals approach opportunity under job threat

If an employee’s first reaction to losing a job is one of distress, the second is recognizing the need for an action plan to get back to work. Typically that plan involves contacting friends, acquaintances, and associates who might assist in the hunt for a new job. A new research project by Kellogg School faculty members reveals a critical nuance of this pro-cess: “We claim that job threat is leading people to use networks in different ways," says Edward (Ned) Smith, an associate professor of management and organizations.

Kellogg School of Management 2014-03-03


Ekonomi

PMI sjönk till 54,6 i februari – bestående styrka i industrikonjunkturen

PMI-totalt sjönk med 1,8 indexenheter till 54,6 i februari. Fyra av fem delindex bidrog till nedgången där delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget och förklarar drygt halva nedgången. Delindex för produktionen var det enda delindex som steg under månaden, dock med måttliga 0,3 indexenheter.

Silf 2014-03-03

Byggbranschen lyfter mot rekordnivå

Svensk byggindustri växlar upp. Efter ett par år med svag ekonomisk tillväxt finns nu tydliga tecken på att byggbranschen är på väg att lyfta på bred front med bränsle från såväl hushållens spirande optimism på hemmaplan som förbättrad global tillväxt.

Entreprenad 2014-03-04

Klirr i kommunkassorna

Sveriges kommuner gjorde en vinst på 15,7 miljarder kronor i fjol, upp från 14,6 miljarder ett år tidigare, visar en sammanställning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Intäkterna lyfte med drygt 4 procent till 127,3 miljarder kronor. Enligt SCB gick 91 procent av kommunerna med vinst under året, mot 94 procent året före. För landstingen blev det dock en förlust på 1,8 miljarder kronor 2013, vilket kan jämföras med vinsten på 4,9 miljarder året före.

SvD 2014-03-06


Övriga trendsignaler

How much do companies really worry about climate change?

Are managers particularly concerned about the impacts of climate change on their busi-nesses? If we believe the results of a recent MIT Sloan and BCG survey, the answer is no. But it may not be that dire. First the sobering survey results: Only 27% of respondents agreed strongly that climate change is a risk to their business — which is frightening when you think about what that says about companies’ level of readiness for the significant changes that are upon us already (extreme weather, disruptions to operations and supply chains, and the changing expectations of customers and employees). Additionally, only 11% ranked climate change as a very significant issue.

Harvard Business Review blog 2014-03-04

Varannan svensk tycker att tjänstepension är mycket viktigt vid jobbyte

Varannan svensk, 48 procent, tycker att tjänstepensionen är en mycket viktig faktor när de söker nytt jobb. ”Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Därför är det positivt att så många tycker att tjänstepensionen spelar stor roll när de söker nytt jobb”, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Collectum 2014-03-05


Uppdaterat: 2014-03-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem