2014-03-17

Ledarnas omvärldsspaning vecka 11

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I veckan utsågs Erik Ringertz, vd Netlight, till Årets Chef 2014 av tidningen Chef. Motiveringen är att "han har en modern ledarstil som lockar talanger och som ger en skymt av hur morgondagens ledarskap kan se ut”. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Young women face more gender barriers at work than older colleagues

Almost half of female workers between the ages of 18 and 34 report facing gender barriers in their careers, more than any other age group surveyed, according to a study by recruitment company Robert Half. Of the women surveyed, 42% said they had faced barriers at work. This is compared to 34% of women aged 35-54. Only 26% of women older than 55 reported facing barriers, the smallest proportion of the age groups. Estelle James, director at Robert Half, told HR magazine that despite the results she believes conditions have improved for women in the workplace.

HR Magazine 2013-03-10

Want to Work in Science? Men Have the Advantage

Far fewer women than men pursue careers in the relatively lucrative fields of science, mathematics, and engineering—a worrisome state of affairs that has attracted numerous explanations over the years. One possibility is nature: men are simply born with more innate ability, or desire, to succeed in those professions. But an influential 2008 study by four researchers, including Paola Sapienza, a professor of finance at the Kellogg School of Management, asserts a large role for nurture.

Kellogg School of Management 2014-03-10

”Absurt att kompetens går till spillo”

Att endast en fjärdel av landets chefer arbetar aktivt för mångfald på företaget tror Seher Yilmaz beror på att man sitter fast i gamla vanor. Seher Yilmaz bästa tips till chefer som vill öka mångfalden i sitt företag är att räkna. Hon menar inte att arbetsledare ska upprätta ett register över medarbetarnas etnicitet utan att de ska ha koll på ungefär hur stor andelen med utländsk bakgrund är, precis som man har koll på könsfördelningen. 

DN 2014-03-13


Facklig marknad

Vision har fått ny lönepolitik

Fackförbundet Vision har vid ett extra förbundsmöte i dag beslutat om en ny inriktning för förbundets lönepolitik. Det ska tydligare stärka den individuella lönesättningen genom att bland annat stötta cheferna i deras lönesättande roll.

TCO-tidningen 2014-03-10

Facken: Brott mot kollektivavtal ökar

Några av landets största fackförbund – Byggnads, Transport, IF Metall och Handels – anser att brotten mot kollektivavtalet ökat avsevärt.

Elinstallatören 2014-03-10

Nytt EU-direktiv öppnar för mer fackliga hänsyn vid upphandling

Ny handbok ska guida facken att bli mer delaktiga i bättre offentliga upphandlingar. EU:s nya direktiv ger möjligheter till både bättre arbetsvillkor och miljö tror juristexperten och handboksförfattaren Kerstin Ahlberg.

TCO-tidningen 2014-03-12

Dragkamp kan sluta i strejk

Risken ökar för en strejk inom byggsektorn i vår. Orsaken är en dragkamp om vem som ska ta ansvar för oseriösa arbetsgivare på byggena. Den sista mars slutar avtalet på byggnadsområdet att gälla.

DN 2014-03-12


Ledarskap

Årets chef 2014 - Erik Ringertz, vd Netlight

Han ser företaget som en rörelse och sig själv som en gängledare. Hans medarbetare, it-konsulterna på företaget Netlight? De är renässanskonstnärer. ”Det har varit pirrigt”, medgav Erik Ringertz när han på Chefgalans scen tog emot priset från fjolårsvinnaren Sarah McPhees hand.

Chef 2014-03-12

It-cheferna blir hybridledare

It-cheferna satsar i allt högre utsträckning på ett hybridledarskap, som både innefattar ett tekniskt och ett affärsinriktat ledarskap. Det visar konsultjätten Pricewaterhousecoopers senaste undersökning 17th Annual Global CEO Survey. Uppemot 81 procent av it-cheferna betraktar den snabba teknikutvecklingen som den främsta utmaningen, följt av demografiska förändringar och skiften i den ekonomiska makten.

Computer Sweden 2014-03-13


Lön

Akademiker sågar sifferlösa avtal

Kritiken mot de sifferlösa avtalen växer. Samtidigt får nästa år över 300 000 fler sina löner bestämda direkt på arbetsplatsen – helt utan centrala garantier. Nu behövs en väckelserörelse inom LO, TCO och Saco, hörs det från akademikerna. Det är inte längre bara ledningarna inom IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer som varnar för följderna av avtal helt utan centrala löneökningar. Tveksamhet finns också lokalt, inte minst hos akademiker inom ABB och Posten.

Arbetet 2014-03-14

Det här är inte förbundets åsikter

I en artikel i tidningen Arbetet riktas kritik mot de sifferlösa avtalen. Sveriges Ingenjörers ordförande förtydligar att det inte är förbundets åsikter som framförs. I artikeln, som publicerades på arbetet.se i dag, fredag, berättar tidningen om att akademiker sågar de sifferlösa avtalen och att kritiken mot dessa växer, bland annat inom Sveriges Ingenjörer.

Ingenjören 2014-03-14


Karriär & arbete

Facklig kritik mot krav på tillgänglighet i arbetslivet

Småbarnsföräldrar har svårt att få tid för familjesysslorna när avtal med oreglerad arbetstid blir allt vanligare. Fackförbundet Unionen är kritiskt, och efterlyser tydligare riktlinjer där anställda uppmanas att stänga av telefon och e-post under ledig tid.

SvD 2013-03-10

Arbetslösheten fortsätter att minska

Inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av februari uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 404 000 personer, motsvarande 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetsförmedlingen 2014-02-11

Sex av tio arbetsgivare hyr in interimschefer

Sex av tio stora och mellanstora arbetsgivare i Sverige hyr in interimschefer under tidsbegränsade perioder. Det visar en färsk undersökning från Brightmill, som är specialiserad på interim management. Förekomsten av interimschefer har blivit vanlig bland stora och mellanstora företag och organisationer i Sverige, på samma sätt som andra yrkeskategorier i branschen för personaluthyrning.

Brightmill 2014-03-12

2 av 3 nya jobb har skapats i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna

Över en miljon personer var 2013 sysselsatta i de så kallade kunskapsintensiva tjänste-branscherna (KIS). Det är branscher som kännetecknas av ett högt kunskapsinnehåll och stor andel högskoleutbildade. Av det totala antalet nya jobb som skapats sedan 1993 har hela 63 procent, eller nästan två tredjedelar skapats i just KIS.

Almegabloggen 2014-03-13


Ekonomi

Fortsatt återhämtning i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator pekar på att tjänsteproduktionen kommer att ta mer fart under första kvartalet i år. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta. ”Vi ser en fortsatt återhämtning i linje med den som inleddes under tredje kvartalet förra året, men den har hittills gått långsammare än förväntat”, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Almega 2014-03-11

Teknikföretagens konjunkturbarometer

Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets första kvartal visar att efterfrågan är fortsatt svag för flertalet företag inom industrin. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat på låg nivå och efterfrågan på produktionspersonal fortsätter att minska. Undersökningen omfattar uppgifter från 507 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 587 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent på export.

Teknikföretagen 2014-03-12


Övriga trendsignaler

Sverige EU-bäst på förnyelsebar energi

Som ett av tre medlemsländer klarade Sverige åtta år före deadline sitt EU-mål om att öka andelen förnyelsebar energi. De två andra länderna som klarade EU-målet var Bulgarien och Estland. Alla medlemsländer har en egen kvot för hur stor andel av energi som ska vara förnyelsebar. För svensk del är andelen 49 procent – högst av alla EU-länder. För EU som helhet är målet 20 procent förnyelsebar energi senast år 2020. Under 2012 var siffran 14,1 procent.

Europaportalen 2014-03-10

Pensionsförslaget sågas

Både LO och Svenskt Näringsliv gör tummen ned för de förslagna förändringarna i pens-ionssystemet. Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv, tycker det är tragiskt att man vill koncentrera det statliga ägandet ytterligare. LO är besviket över att man inte skrotar PPM.

SvD 2014-03-12

'World moving from economic capitalism to people capitalism,' says Valuing Your Talent lead

Stakeholders of the future will not judge companies solely by their profits but by the value of their people, according to a leading economist. Speaking at the CIPD HR Analytics Conference in London yesterday, Anthony Hesketh, associate professor at Lancaster University, said business is entering a new age, where companies will have to be able to show what they are doing with their people, not just use financial metrics to demonstrate their worth.

HR Magazine 2014-03-13

Uppdaterat: 2014-03-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem