2013-04-08

Ledarnas omvärldsspaning vecka 13-14

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Regeringens Framtidkommission har presenterat sin slutrapport. Bland de utmaningar för Sverige som man lyfter fram finns ekologi, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Regeringen identifierar ”utmaningar”

Ekologi och äldrearbete i framtiden. Sverige måste kunna utvecklas ekonomiskt utan att tära för hårt på miljön, anser regeringens framtidskommission som nu är klar med sitt arbete. Och vi måste vänja oss vid att äldre arbetar längre. ”Vi måste komma bort från synen att ekologiskt hållbart och ekonomisk utveckling står i varandras motsats”, säger huvudsekreteraren Jesper Strömbäck som nu på förmiddagen presenterar kommissionens slutrapport på Stockholms universitet.

SvD 2013-03-26

Jämställdhet & diskriminering

Boys vs. girls: Whats behind the college grad gender gap?

Why do more women than men earn college degrees? The reasons are complex, but new research suggests that money plays a big role. The facts are plain, if puzzling: Not only do women enter college at higher rates than men, but they're less likely to drop out once they get there. Female grads now account for about 60% of U.S. bachelors degree holders. Does that mean men are less studious or committed than women are? Not necessarily.

Fortune 2013-03-27

Högre utbildning när arbetsmarknaden sviker

Barn till invandrade föräldrar skaffar sig en högskoleutbildning i större utsträckning är barn till svenskfödda föräldrar med samma utbildningsnivå. Tendensen är särskilt stark när föräldrarna diskrimineras på arbetsmarknaden. Personer som diskrimineras skaffar högre utbildning. ”Grupper som utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden hittar en kompensatorisk strategi. Inte sällan består den av en universitetsutbildning”.

Forskning.se 2013-04-05

Facklig marknad

Ingen strejk för elektriker

Det blir ingen strejk eller lockout på installationsområdet inom elbranschen. Elarbetsgivarna EIO och Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om att dra tillbaka sina stridsåtgärder, uppger EIO. Konflikten mellan parterna hittills har gällt den fackliga avgiften. Elektrikerförbundets mål har varit att behålla systemet där arbetsgivaren drar avgiften på lönen, vilket EIO ville frångå. Nu har arbetsgivarsidan dragit tillbaka sin uppsägning av det så kallade inkasseringsavtalet.

SvD 2013-03-25

Sjöbefälsföreningen och Almega säger ja till avtalsuppgörelse

Den varslade konflikten på skärgårdsbåtarna i Stockholms skärgård till påsk är avblåst. Både Sjöbefälsföreningen och Almega sa idag ja till medlarnas förslag till avtalsuppgörelse. Sjöbefälsföreningen är en av de 23 som finns inom Ledarna.

Ledarna 2013-03-28

Ingen byggstrejk

Under måndagskvällen accepterade både Sveriges Byggindustrier och Byggnads medlarnas bud. Nu har frågorna om arbetsmiljö och entreprenörskedjor tagits om hand av arbetsgrupper och lönerna ska följa exportindustrin.

EIO 2013-04-01

Märket är satt med baktungt avtal på tre år

2 procent första året, 2,1 det andra och 2,2 det tredje avtalsåret. Nu är industrimärket för löneökningar satt. Avtalen innehåller också förlängd föräldralön och avsättningar till delpension.

TCO-tidningen 2013-04-02

“Tufft för många med 6,8 procent”

Idag har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund enats om nya kollektivavtal för över 225 000 anställda i butiker och på lager. ”Att vi har lyckats sluta avtal utan medling och konfliktvarsel är ett styrkebesked och visar på god samarbetsanda”, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

Dagens Handel 2013-04-03

Transport går emot märket

Transport går inte med på något treårigt avtal med en löneökningstakt på 6,8 procent på tre år, som är märket. Förhandlingarna om transport- och miljöarbetareavtalet är stran-dade. ”Vi kräver ettårigt avtal”, säger Lars Lindgren, ordförande för Transport.

Lag & Avtal 2013-04-05

Ledarskap

How leaders spend their time tells staff what they value

When I ask senior leaders how they spend their time in their work environment, they report three things more frequently than any other activities. Meetings with direct reports, evaluating and analyzing performance data and addressing performance problems. Certainly, these are important behaviors for senior leaders. But are these the most beneficial activities senior leaders can engage in? I don’t think so — and will explain in a few paragraphs why.

Smartblogs 2013-03-26

Liberate your employees and recharge your business model

It finally seems that the uproar over at Yahoo is dying down. While good arguments were made on both sides of the issue, what got lost in the charged debate was the potential for evolving traditional business models through changing the employee-employer relationship. Our research on identifying replicable templates for business model innovation shows that innovating how a company engages with its workforce is an often overlooked way of increasing business model performance.

Harvard Business Review 2013-03-27

What employee-engagement surveys really tell us

A recent journal article has harsh words for the way employee engagement surveys are commonly conducted, claiming they can do more harm than good when done improperly. Nevertheless, the author and others still see value in administering engagement surveys, so long as organizations and HR leaders are able to craft them in ways that elicit honest, useful feedback.

Human Resource Executive 2013-03-28

Samtalsforum hjälper chefer i kläm mellan olika ideal

Cheferna i de kommunala omsorgsorganisationerna hamnar i kläm mellan välfärdsstatens ideal och modeller som är hämtade från näringslivet. Genom regelbundna gruppsamtal får cheferna en möjlighet att reflektera över och förändra sin arbetssituation. – Under gruppsamtalen fick både jag och cheferna verkligen syn på vad det innebär att jobba som chef, vilka svårigheter som uppstår och hur man kan hantera dem. Det blev ett forum för cheferna som inte fanns någon annanstans.

Suntliv 2013-04-02

”Medarbetarna betyder mer än chefen”

Tomas Jungert, forskare i socialpsykologi vid Linköpings universitet, har gjort en studie i arbetsplatsmotivation. ”Det finns tydliga samband mellan chefens och medarbetarnas stöd, och motivationen och engagemanget på arbetsplatsen. Stödet mellan medarbetarna visar sig ha större betydelse för de anställdas motivation än stödet från chefen.  Däremot är det viktigt hur chefen beter sig eftersom han eller hon har ett stort inflytande över gruppen. En bra chef sätter standard för hur man ska bete sig medan en dålig chef kan göra att man ger varandra sämre stöd och försämra sammanhållningen i gruppen”.

Computer Sweden 2013-04-03

Lön

Vi behöver en ny modell för lönebildningen

När individualiseringen började befarade många att kvinnor skulle klara sig sämre än män. Men kvinnor tjänar mer än män på individuella lönesamtal. Det är bara att konstatera att individuell lönesättning är framtiden, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

SvD Opinion 2013-03-25

Stor minskning av antalet arbetslösa som får a-kassa

Antalet arbetslösa som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med nästan 80 procent sen 2006, trots att arbetslösheten har ökat, enligt en rapport från LO.

Sveriges Radio 2013-03-25

Karriär & arbete

Eurozone unemployment at record high

The rate of unemployment in the eurozone hit 12% in February – a record high, according to official figures. The European statistics agency Eurostat said that in the 17 countries using the euro currency more than 19 million men and women were unemployed. Compared to February 2012, there are 1.775 million more people out of work in the eurozone.

HR Magazine 2013-04-03

Sälj in dig själv med ett video-cv

Trycket är hårt på arbetsmarknaden och för att tränga igenom bruset har video-cv blivit ett allt vanligare verktyg. Att komplettera den skriftliga ansökningen med en filmsnutt är ett sätt att visa upp sin kreativa ådra.

SvD 2013-04-04

Tjugohundratalets arbetsmarknad – fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering?

Huvudresultatet från studien är att utvecklingen i Sverige, sett över hela perioden efter millennieskiftet, har gått i polariserande riktning, dvs att både låg- och höglönejobben har vuxit relativt mer än jobb i lönenivåerna däremellan. Det stöder den teoririktning som menar att såväl ny teknik som globalisering får sådana effekter. Men även politik och konjunktur har sannolikt påverkat utvecklingen, som efter regeringsskifte och lågkonjunktur inneburit en fortsatt tillväxt av låglönejobb men små förändringar av antalet jobb med höga löner och höga kvalifikationskrav.

Ekonomisk debatt 2013-04-04

Ekonomi

Prognos: Sveriges BNP växer snabbare

Konjunkturinstitutet, KI, uppreviderar utsikterna för BNP-tillväxten i Sverige i år. Nu spår KI, med generaldirektör Mats Dillén i spetsen, att bruttonationalprodukten ökar med 1,3 procent under 2013. Tidigare prognos, framlagd i december i fjol, spådde en ökning med 0,8 procent i år. Mats Dillén.

SvD 2013-03-27

Tillväxt i industrin

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i mars till 52,1, jämfört med 50,9 månaden före. "Det är den andra månaden i rad som tillverkningsindustrin befinner sig i tillväxtzonen och indexnivån är den högsta sedan juni 2011", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Industrinyheter 2013-04-02

En mörk start på året för svenska företag

Särskilt byggindustrin drabbades under det första kvartalet av många konkurser. Totalt ökade antalet konkurser i landet till 1 832 från januari till mars, vilket är 12 procent fler än samma tid i fjol. I byggindustrin var ökningen dock hela 34 procent. Därmed inträffade var femte konkurs inom byggbranschen. Enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC som tar fram månadsstatistiken, är motvinden för byggsektorn särskilt uppenbar i Skåne län.

SvD 2013-04-04

Övriga trendsignaler

Firms investing more in talent. But it is paying off?

Talent is the key to success in today’s global economy, but as organizations increase their investment in human capital many of them question whether it is paying off. According to Mercer’s new Talent Barometer Survey, 60% of organizations worldwide report increasing their investment in talent in recent years. However, a much smaller percentage of respondents, 24%, say their plans are highly effective in meeting immediate and long-term human capital needs.

Global Talent Strategy 2013-03-26

Sverige bäst på innovation i EU

För femte året i rad rankas Sverige som det mest innovativa landet i EU. Samtidigt ökar klyftorna mellan de sämsta och bästa i klassen. På den skala från 0 till 1 som används för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige som bästa EU-land på 0,747. Det visar EU-kommissionens årliga resultattavla över graden av innovation i unionen under 2012.

Europaportalen 2013-03-26

Från första till sista dagen - sista jobbet

Genomsnittsåldern för att ta ut pension var 64,7 år 2010, men spridningen har ökat jämfört med tidigare – fler tar ut pension både före och efter 65. Vi lever i genomsnitt 17 år längre i Sverige i dag, jämfört med början av 1900-talet. 2010 var medellivslängden för män 79,5 år och för kvinnor 83,5 år. Att diskriminera på grund av ålder är förbjudet och att fler äldre i arbetskraften skulle påverka ungas möjlighet att få jobb, finns det inget stöd för.

Prevent 2013-03-27

Uppdaterat: 2013-04-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem