2014-03-31

Ledarnas omvärldsspaning vecka 13

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Som en effekt av den ekonomiska krisen har andelen unga som fortsätter att bo hemma ökat mellan 2007 och 2011. Etableringsåldern skjuts därmed uppåt och frågan är vilka långsiktiga effekter detta kommer att få både för den enskilde och för samhället som helhet, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

100 kvinnor på väg framåt i den fackliga världen

Även om männen fortfarande regerar i LO och de flesta förbunden, finns det massor av kompetenta kvinnor på väg framåt. Arbetet har listat hundra kvinnor att räkna med i framtidens fackföreningsrörelse.

Arbetet 2014-03-28


Ledarskap

Egen balans i livet viktigt för att vara en bra chef för andra

Grunden för ett hälsofrämjande ledarskap är att cheferna själva har balans i livet, på arbetet och på fritiden. Men de måste också ha en stark känsla för såväl sin egen som medarbetarnas hälsa och delaktighet. Det visar forskaren Eva Åström i en studie om cheferna i Helsingborgs Stad.

Suntliv 2014-03-24

Närvarande chefer ger högre säkerhet i vården

Närvarande engagerade chefer, en lyhörd ledning, kontinuitet i ledarskapet och en god psykosocial arbetsmiljö. Det är några av nycklarna till ett säkrare arbetsklimat för både patienter och personal inom vård och omsorg visar forskning från Göteborgs universitet.

TCO-tidningen 2014-03-24

Ledarstil viktig för att nå marknaden med uppfinningar

Att lyckas skapa affärsrelationer för att nå ut på marknaden med sin produkt har stor betydelse. Chanserna att lyckas skapa en sådan affärsrelation beror i hög grad beror på hur väl ledarstil och uppfinningens art matchar rätt marknadssituation, det visar forskarna Gabriel Linton och Johan Kask på Örebro universitet i en artikel i tidskriften Journal of Small Business & Entrepreneurship.

Forskning.se 2014-03-25

Engagement not a ‘silver bullet’ for HR, says Cooper

HR professionals are guilty of seeing employee engagement as a solution to all its problems, according to a leading business academic. Cary Cooper, distinguished professor of organisational psychology and Health at Lancaster University, was commenting on the ORC Global Perspective Survey, which showed that Britain was 18th out of 20 countries surveyed and that all elements of engagement had lower scores than in last year.

HR Magazine 2014-03-27


Lön

Företagen har blivit sämre på att kartlägga löneskillnader

För sex år sedan mildrades diskrimineringslagens krav på arbetsgivarna att genomföra lönekartläggningar. Enligt en undersökning av Unionen genomför idag bara lite mer än var tredje företag årliga lönekartläggningar mot mer än hälften av företagen för fem år sedan. Företagen skyller på krångel och tidsbrist.

TCO-tidningen 2014-03-25

Löneskillnaderna är för små anser Lars Calmfors

Sveriges höga lägst­löner skapar sysselsättningsproblem, främst för unga och invandrare. En bättre skola är ett svar. Men facket måste också tänka om.

DN 2014-03-27


Karriär & arbete

Karriär – men inte på familjens villkor

Övertidsarbete och ständig tillgänglighet är vardag för många småbarnsföräldrar, visar SvD Näringslivs läsarenkät om övertidsfällan. Hela 13 procent av dem som svarat jobbar mer än 20 timmar övertid i veckan. Många upplever att de måste välja mellan barn och karriär.

SvD 2014-03-24

Many employers not set up for age diverse workforces, says CIPD

Workforces with up to four generations are an opportunity for innovation, but most companies are ill-prepared to harness it, according to a report released today. The CIPD report Managing an Age-Diverse Workforce suggest employers are reactive rather than proactive when it comes to managing issues thrown up by intergenerational tensions. Just over one-in-three employers (31%) admitted to having no strategy in place to deal with these challenges.

HR Magazine 2014-03-24

Företag har svårt att hitta personal

Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.  Den vanligaste orsaken till misslyckandena är brist på personer med relevant yrkeserfarenhet. Många jobbsökande saknar även arbetslivserfarenhet. Enkätundersökningen genomfördes av Ipsos under januari-mars i år. Totalt svarade 7 418 företag.

SvD 2014-03-26

Skill mismatch: more than meets the eye

Skill deficits do not cause unemployment; Europe’s most talented workforce is being wasted, argues Cedefop's latest briefing note. Unemployment in many European Union countries is alarmingly high. Yet, surveys still find that firms have problems filling vacancies. Many argue that this is because young graduates and other workers are ill-prepared and the lack of the right skills is responsible for Europe’s high rates of unemployment. However, there is evidence that factors other than skill deficits are mostly responsible for rising unemployment coexisting with unfilled job vacancies.

Cedefop 2014-03-27

Då trivs vi på jobbet ­– unga och äldre värderar olika saker

En ny undersökning från Great Place to Work visar på stora skillnader i saker som engagerar på jobbet beroende på om du är ny i arbetslivet eller börjar närma dig pensionsåldern. För mogna medarbetare smäller den dagliga arbetsmiljön högt. De vill ha trevligt, känna sig betydelsefulla och involverade. Drivkrafter för nykomlingar är eget ansvar och närhet till chefen.

Great Place to Work 2014-03-28


Ekonomi

KI: Dämpad optimism om ekonomin

Indikatorerna för näringslivet har minskat drygt 5 enheter de två senaste månaderna. Hushållens optimism om svensk ekonomi har dämpats, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer. Den så kallade barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, sjönk i mars till 101,5, från 104,0 i februari. Alla indikatorer noterade en minskning. Mest sjönk konfidensindikatorerna för tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamhet som båda nu ligger nära det historiska genomsnittet.

SvD 2014-03-26


Övriga trendsignaler

The surprising link between language and corporate responsibility

Research by Christopher Marquis shows that a company's degree of social responsibility is affected by a surprising factor—the language it uses to communicate. We've heard that Eskimos have 100 words for snow—a common way of expressing how language influences the way we see the world. Whether or not that particular example is true, cultural linguists have long theorized that the words a particular group of people have at their disposal influences how they categorize the world, emphasizing some values or activities over others. In other words, languages shape the way people think.

Harvard Business School 2014-03-24

Increase in young people living at home across EU since onset of economic crisis

The number of young people living at home with their parents across Europe has increased from 44% to 48% between 2007 and 2011. This holds true especially for young men, according to new research by Eurofound into the social situation of young people in Europe. Nearly half of young people in the EU live in households experiencing some form of deprivation with 27% at moderate levels and 22% experiencing serious deprivation.

Eurofound 2014-93-25

IT under pressure: McKinsey Global Survey results

Recognition of IT’s strategic importance is growing, but so is dissatisfaction with its effectiveness, according to our eighth annual survey on business and technology strategy. More and more executives are acknowledging the strategic value of IT to their businesses beyond merely cutting costs. But as they focus on and invest in the function’s ability to enable productivity, business efficiency, and product and service innovation, respondents are also homing in on the shortcomings many IT organizations suffer. Among the most substantial challenges are demonstrating effective leadership and finding, developing, and retaining IT talent.

McKinsey & Co 2014-03-28

Arbetsgivarnas svarta hälsohål

Medarbetarnas dåliga kondition ger en förlust på 35 miljarder kronor varje år för de 100 största svenska bolagen. Många orkar helt enkelt inte vara produktiva en hel arbetsdag. Totalt kostar ohälsan de största bolagen 74 miljarder kronor om året.

DI 2014-03-29

Uppdaterat: 2014-04-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem