2014-04-07

Ledarnas omvärldsspaning vecka 14

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Dagens sneda fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen påverkar i stor utsträckning förväntningarna och synen på kvinnors och mäns val av karriär. Flera riksdagspartier öppnar nu för möjligheten att införa en tredje pappamånad, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Ministern: Dags för tredje pappamånad

Det är fortfarande långt kvar till jämställdhet i föräldraledigheten. Sedan 2005 har ökningen planat ut något, och med nuvarande takt tar det 80 år innan mammor och pappor delar lika, visar en rapport som fackorganisationen TCO har gjort. Nu öppnar både flera riksdagspartier för möjligheten att införa en tredje pappamånad, vikt enbart för papporna.

SVT 2014-03-31

Blåögt blonda feberdrömmar

Ända sedan konstnärerna Anders Zorn och Carl Larsson blonderade Gustav Vasa har svensken definierats som den vitaste vita. Författaren Marcus Priftis slår fast att begreppet ”etnisk svensk” nu har nått vägs ände.

SvD 2014-04-01

Research finds that women do not apply for 'male sounding' jobs

Words related to stereotypical male traits rob employers of good female candidates, says expert. Academic research has revealed that “male sounding” job descriptions that use words associated with male stereotypes deter women from applying. The study, by re-searchers at Technische Universität München (TUM) in Germany, found that potential female candidates for leadership vacancies were less likely to respond to adverts that used words like “determined” and “assertive” because these words are linked with male stereotypes.

CIPD 2014-04-04

Byggavtal kan sprida sig till andra delar

Fack och arbetsgivare i byggbranschen lyckades undvika strejk genom att tidigt i går kväll komma överens om ett nytt avtal med så kallat huvudentreprenörsansvar. Ett upplägg som kan sprida sig också till andra delar av arbetsmarknaden.

Sveriges Radio 2014-04-01


Ledarskap

Change leader, change thyself

Anyone who pulls the organization in new directions must look inward as well as outward.  Leo Tolstoy, the Russian novelist, famously wrote, “Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” Tolstoy’s dictum is a useful starting point for any executive engaged in organizational change. After years of collaborating in efforts to advance the practice of leadership and cultural transformation, we’ve become convinced that organizational change is inseparable from individual change.

McKinsey & Co 2014-04-01

Mellanchefernas roll central vid offshoring

För att arbeta med global produktutveckling på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt behöver företag anpassa sig till komplexiteten gällande offshoring. För att lyckas är mellanchefernas roll central och engagemang krävs från medarbetare på alla nivåer. – Mycket av forskningen centrerar kring toppchefernas beslutsfattande, men jag vill visa att mellancheferna och medarbetarna är nyckelroller för att detta ska fungera.

Forskning.se 2014-04-02

Nytt arbetsmaterial hjälper chefer att arbeta hälsofrämjande

De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara. Men de saknar tid och resurser för att nå dit. Det konstaterar forskarna Andrea Eriksson, doktor i folkhälsovetenskap, och Lotta Dellve, gästprofessor i ergonomi vid KTH.

Arbetsmiljöforskning 2014-04-03


Lön

Nu sätts de sifferlösa avtalen på prov

2014 är ett viktigt år för oss som kämpar för att lönebildningen i Sverige ska bli modern. Ett ödesår, rent av. Och för att det ska bli ett ödesår i positiv bemärkelse krävs att Sveriges Kommuner och Landsting nu kavlar upp ärmarna långt ovanför armbågarna, skriver Ledarnas lönebildningschef Maria Elinder.

Dagens Samhälle 2014-04-04


Karriär & arbete

Ny app för medarbetardialog

Transparant, enkelt och lekfullt – så vill Samhall kommunicera med sina 23 000 medarbetare. Som hjälp har företaget utvecklat en ny medarbetarapp. Merparten av Samhalls medarbetare jobbar ute hos kunderna, vilket innebär att de inte har tillgång till företagsinformation via till exempel ett intranät. ”Vi insåg att vi når max 800 av våra anställda via intranätet, så det klassiska sättet att kommunicera fungerar inte för oss”, säger Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall.

Prevent 2014-03-31

Flexible working: dads want choice

Archaic it may be, but when most people think of flexible working arrangements, it’s highly likely that mothers spring to mind. But the tide is turning. For a start, employers are being urged to respond to a growing resentment among young fathers who feel they are being unfairly treated when it comes to flexible working.

HR Magazine 2014-04-01

Återhämningen skapar inga jobb

Trots tecken på ekonomisk återhämtning i EU är kommissionens bedömning av den sociala situationen och på arbetsmarknaderna nedslående. EU-kommissionens senaste kvartalsrapport över situationen på medlemsländernas arbetsmarknader och samhällen målar en dyster bild.

Europaportalen 2014-04-01

An employee's personality is more important than skills according to a new talent study

Looking to understand what makes a digital professional marketable, Hyper Island sur-veyed over 500 business leaders in the communication and tech fields to find out what they're looking for in new employees. Turns out being flexible and personable are more important than tech wizardry. One of the greatest traps when thinking about bolstering a company’s digital capabilities is focusing too myopically on the technology. Sure, great digital teams require technical wizards, but it turns out that in the eyes of employers hard skills take a back seat to personal qualities such as creativity, drive, and open-mindedness when it comes to employability.

Fast Company 2014-04-02

Utilizing research in the practice of personnel selection

Identifying and hiring the highest performers is essential for organizations to remain com-petitive. Research has provided effective guidelines for this but important aspects of these evidence-based processes have yet to gain acceptance among practitioners. The general aim of this thesis was to help narrowing the gap between research and practice concerning personnel selection decisions.

Stockholms Universitet 2014-04-03

Do job seekers 'Like' Facebook?

The answer may depend upon whom you ask. But experts indicate most job hunters still prefer to keep their personal and professional lives separate, and, at least for now, Facebook seems to remain more of a branding and informational tool for companies. 

Human Resource Executive 2014-04-03


Ekonomi

Stockholmskonjunkturen: Stockholm ökar

Lönesumman, sysselsättningen, nyföretagandet och befolkningen fortsätter öka i Stock-holms stad och Stockholms län. Bostadsbyggandet nådde en av de högsta noteringarna under 2000-talet visar Stockholmskonjunkturens fjärde kvartal för 2013. Bostadsbyggandet ökade med närmare 150 procent i både staden och länet jämfört med samma kvartal året innan. 11 448 lägenheter påbörjades i Stockholms län, varav 5416 i Stockholms stad under förra året.

Stockholm business region 2014-04-02

PMI – tjänster sjönk till 53,5 i mars

Inköpschefsindex för tjänster (PMI–tjänster) sjönk till 53,5 i mars från 56,8 i februari. Index befinner sig alltjämt i tillväxtzonen även om avslutningen av det första kvartalet indikerar en viss nedväxling för den privata tjänstesektorn. Delindex för orderingången gav det största negativa bidraget, minus 3,6 indexenheter, till PMI-tjänster.

Silf 2014-04-03

OECD-tillväxten bromsar in

Tillväxten i de 34 västländerna i samarbetsorganisationen OECD sjönk till 0,5 procent i fjärde kvartalet 2013, enligt en färsk beräkning av OECD. Det kan jämföras med 0,7 procent i tillväxt kvartalet före. Enligt OECD handlar inbromsningen till stor del om lagereffekter. Privatkonsumtionen under fjärde kvartalet steg 0,4 procentenheter, medan nettoexporten ökade 0,2 procentenheter. USA:s tillväxt sjönk till 0,7 procent i fjärde kvartalet, från 1,0 procent.

SvD 2014-04-03

Botten ur för svensk export

19 av Sveriges 21 län minskade sin varuexport förra året. Störst var nedgången i Blekinge och Kalmar. Men även Stockholm visade kraftigt minus, enligt nya siffror från Utrikesdepartementet som SvD Näringsliv har tagit del av.

SvD 2014-04-05


Övriga trendsignaler

Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik

Starka sociala normer är den främsta anledningen till att vi pendlar till jobbet varje dag, trots att ny teknik möjliggör distansarbete. Samtidigt gör den nya tekniken att vi förväntas vara tillgängliga även efter arbetstid vilket skapar en gränslös arbetsvardag. Resultatet är att vi arbetar mer än tidigare, men utan att få mer betalt. Trots att den nya tekniken har ökat möjligheterna att arbeta hemifrån sitter många i bilköer eller trängs i kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet varje dag.

Forskning.se 2014-03-31

Klimatmål kan kräva minskad kött- och mjölkkonsumtion

Matproduktionens utsläpp av växthusgaser kan bli så stora att de riskerar FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola, som publiceras på måndag. Matproduktionens utsläpp av växthusgaser kan bli så stora att de riskerar FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning.

Forskning.se 2014-03-31

HR Professionals must transform into business consultants

A key finding of the Deloitte Global Human Capital Trends Report is that is a real need for HR professional to transform into business consultants. To become an effective business partner, HR teams need to develop deeper business acumen, build analytical skills to underwrite their leadership, learn to operate as performance advisors, and develop an understanding of the needs of the 21st-century workforce.

Global Talent Strategy 2014-03-31

Kollegorna viktigare än officiell värdegrund

Det går att jobba i en organisation vars värdegrund man inte delar – ifall man har liknande värderingar som kollegorna och närmsta chefen. I en tid då var och vartannat företag drar igång värdegrundsarbeten förhåller sig Johan Anselmsson, docent och forskare på företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, något skeptisk till vilken effekt det får. Han konstaterar i en intervju med tidningen Personal & Ledarskap att värdegrundsarbete har blivit en hygienfaktor för många, trots att ingen kan bevisa att det ger ekonomiskt resultat.

Kvalitetsmagasinet 2014-04-03

Uppdaterat: 2014-04-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem